راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اخبار حزب کمونیست روسیه
آخرین دبیردوم حزب کمونیست شوروی:
جهان به پرتگاه
بحران دهه 30 و جنگ
نزدیک می شود
گردآوری و ترجمه بهروز بکتاشی

 

سایت حزب کمونیست روسیه:
"زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو در یک سفر حزبی به شهر لنینگراد در جمع نمایندگان خبرگزاری های بخش شمال و غرب روسیه حضور یافته و به سئوالات آنها پاسخ داد. او ازجمله گفت:
تقریبا صنعت کشور بکلی نابود شده است. تمامی بخشهای اقتصاد نظیر الکترونیک٬ مهندسی ابزار و آلات و ساختن ربوت ها نابودشده ا ند و هم اکنون به نابودی صنعت فضا رسیده ایم. برخلاف آنکه هزینه ها برای اکتشافات فضائی ۹۰ میلیارد روبل بود٬ طی یک سال هفت سفینه فضائی را از دست دادیم. زیان مستقیم این فاجعه به ۳۵ میلیارد روبل می رسد. در ۴۱ میلیون هکتار از ۱۱۷ میلیون هکتار زمین حاصل خیز علف های هرز سبز شده اند. کشور ما توان تغذیه ۷۰۰ میلیون انسان را دارد. صنعت کشاورزی روسیه در صورت برخوردار بودن از بودجه کافی میتواند به یک مرکز جهانی تولیدات کشاورزی تبدیل شود که درآمد حاصل از آن توان پیشی گرفتن از درآمدهای نفت و گاز را دارد.
بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برمبنای هر بشکه نفت »97 تا یکصد دلار محاسبه شده است. اگر قیمت نفت تا ۷۰ دلار کاهش یابد دولت نمی تواند هیچیک از تعهدات خویش را عملی کند. این دحالی است که امریکائی ها آماده اند تا هر لحظه که اراده کنند قیمت نفت را پائین بیآورند.
انتخاباتی که در پیش داریم انتخاباتی سرنوشت ساز برای سالهای نزدیک و بحرانی کشور است، اما با خط مشی کنونی خروج از بحران و بن بست را از زباله دانی جنائی حاکم بر کشور ممکن نمی سازد. از نظر ما، حکومت بعدی روسیه باید "چپ میانه" باشد که بتواند درک کند بدون همکاری ملی و عدالت روسیه امکان بقاء نخواهد داشت.

روزنامه پراودا نیز در هفته گذشته نوشت:
انتخابات برای پارلمان جوانان در منطقه«سوردلفسک»برگزار شد. دراین انتخابات بیش از ۱۰۰ هزار جوان بین سنین ۱۴ تا ۳۰ سال شرکت کردند. دراکثرموسسات آموزشی در این انتخابات حزب کمونیست فدراتیو روسیه پیروز شد. حزب کمونیست به راحتی از «جبهه خلقی» پوتین پیشی گرفت که این نشانی از روحیه جوانان کشور در لحظه کنونی است.

ساویتسکایا راسیا نیز در هفته گذشته بخشی از مقاله "ایگو لیگاچف" آخرین دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی که بدلیل مخالفت با خط مشی "گرباچف" از حزب کنار گذاشته شد را منتشر کرد. او در این مقاله نوشت:
بحران کنونی جهان دربخش اقتصاد و سیاست تا حد زیادی شبیه بحران جهانی در دهه ۳۰ قرن گذشته است که موجب جنگ جهانی دوم شد. هم اکنون همانند آنزمان٬ موج نوین بحران بعد از آنکه هنوز موج قبلی بحران خاتمه نیافته فرا می رسد. مبارزه برای دستیابی به مواد خام٬ بازار و تسلط بر حوزه نفوذ به شیوه های متفاوت، ازجمله جنگ های محلی (در دهه ۳۰ جنگ علیه چین و هم اکنون جنگ علیه یوگسلاوی٬ افغانستان٬عراق و لیبی) رو به گسترش است. هم اکنون همانند آنزمان تعداد بیکاران در جهان به دهها میلیون می رسد و اعتراضات مردم در حال رشد است.
 

 

 

 

                                راه توده  340        23  آبان ماه  1390

 

بازگشت