راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

66 سال
از حکومت یکساله
آذربایجان خودمختار
گذشت!
 

 

 بمناسبت سالگرد تشکیل حکومت ملی آذربایجان، کمیته مرکزی حزب دمکرات آذربایجان ایران بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

21 آذر سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان برای ادارۀ امور محلی به دست توانای مردم آذربایجان است.
در این روز تاریخی، فرزندان غیور ستارخان و خیابانی به رهبری فرقۀ دمکرات آذربایجان و زعامت زنده یاد سید جعفر پیشه وری با تشکیل و اعلام حکومت خودمختار آذربایجان فصل تازه¬ای در تاریخ مبارزات ملی خلق های ایران گشودند. بدین ترتیب گامی تاریخی در جهت تامین حقوق حقۀ مردم آذربایجان و در پیوند با مبارزات دیگر خلق های کشورمان برای تامین دمکراسی و عدالت اجتماعی در بخشی از سرزمین عزیزمان ایران برداشته شد، تا سر مشقی باشد برای دیگر خلق های ساکن ایرانT اعم از فارس، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن.
به همین مناسبت فرقۀ دمکرات آذربایجان در آستانۀ 66 مین سالگرد تشکیل حکومت ملی و خود مختار آذربایجان، همۀ طبقات و اقشار مردم آذربایجان را فرا می خواند که برای بزرگداشت این روز افتخار آمیز و به یاد شهیدان و کوشندگان غیور این جنبش ملی، به اشکال مختلف و در گردهمآیی های کوچک و بزرگ و هر چه با شکوه تر و جدی تر این روز را گرامی دارند.
فرقۀ دمکرات آذربایجان از تمامی نیروهای ملی و مترقی ایران می خواهد که در بزرگداشت این روز تاریخی شرکت نمایند و همچنین برای رساندن این پیام به همۀ خلق های ایران، با ما همصدا شوند.
 

 

 

 

                                راه توده  342        7  آذر ماه  1390

 

بازگشت