راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

میان سلفی ها و اخوان المسلمین
نبرد نیمه پنهان
در میدان
التحریر مصر
ترجمه عسگرداوودی

 
 

متن کوتاه شده گفتگوی نشریه آلمانی «یونگه ولت» آلمان با «محمد وکید» نماینده سازمان«سوسیالیست های انقلابی مصر»

 

 

یونگه ولت: شما عضو سازمان«سوسیالیست های مصر» و از جمله مسئولین«جبهه ملی مصر»  می باشید. جوانان انقلابی مصر از رسیدن به آرزو های خود در این مرحله از انقلاب چقدر راضی هستند؟

محمد وکید: حدود 80 در صد شرکت کنندگان به قول شما در انقلاب (من مایل هستم از کلمه شورش استفاده کنم) دارای سازماندهی سیاسی نبودند. از زمان آغاز اعتراضات یعنی ماههای ژانوئه و فوریه  بتدریج افراد در سازمان های سیاسی جدیدا التاسیس متمرکزمی شوند. در مجموع ترکیب سابق نیرو های سیاسی تغییر کرده است و طیف بندی بکلی جدیدی بوجود آمده است.

س: طیف بندی جدید شامل کدام نیروهای سیاسی است؟

ج: بلوک های قدرت مسلط سیاسی در مقطع فعلی 4 دسته بندی را تشکیل می دهد.

1-  بلوک بندی شامل بخش هائی از اعضای رژیم سابق می باشد. این ها افرادی از ارتش، حزب سابق دولتی، اعضائ سازمان های اطلاعاتی و افراد پلیس را شامل می شوند. بدین ترتیب با وجود اینکه حزب مبارک منحل شده است اما  اعضاء آن به طور مستقل برای انتخابات پیشرو کاندید شده اند.

2- سرمایه داران و تجار بزرگ که چون منافع باد آورده شان به خطر افتاده به شدت احساس نگرانی می کنند. این بلوک ضد انقلاب محسوب می شود.

3- ترکیب اپوزیسیون است. این ترکیب شامل لیبرال ها و اخوان المسلمین است.

4- بلوک بندی نیروهای وابسته به آمریکا و اسرائیل. باید توجه داشت که بلوک بندی سوم یعنی اخوان المسلمین و لیبرال ها که البرادعی آنها را نمایندگی می کند، عملا نمی توانند به طرفداران آمریکا و اسرائیل نزدیک شوند چرا که در این صورت از طرف ملت زیر سوال می روند و مردم از آنها دیگر حمایت نخواهند کرد.

س: رژیم مبارک و عربستان سعودی به عنوان تاثیر گذار ترین نیروی سیاسی در جهان عرب دارای رابطه تنگاتنگی با آمریکا و اسرائیل بوده اند، آیا علایمی از سیاست خارجی جدید درمصر مشاهده می شود؟

ج: این ادعائی است که شورای نظامی ها داشتند. درحالیکه چنین استقلالی یعنی تهدید اسرائیل. در صورتیکه یک مصر غیر وابسته و قوی می تواند نقش زیادی در شکلگیری طیفی ازنیروهای منطقه ای مشابه خود را فراهم کند. ، ترکیه، ج. اسلامی و انقلابیون کشور های عرب می توانند در این ترکیب وجود داشته باشند.

مصر عملا دارای وابستگی های اقتصادی به عربستان است. این کشور وام به مصر می دهد، دو کشور دارای بازار تجاری متقابل بوده و نیروی کار مبادله می کنند. مصر به تنهائی دارای قدرت مانور زیادی در مقابل اسرائیل نیست. اقدامات احتمالی مصر می تواند اهرام فشار آمریکا و اسرائیل را بر علیه خود فعال کند. اعمال فشار اقتصادی عربستان علیه مصر می تواند بسیار زیان آور باشد.

س: عربستان می کوشد تا مصر را به شبه مستعمره خود تبدیل کند؟

ج: عربستان نفود سیاسی در مصر را از طریق سلفی های مصری اعمال می کند. سلفی ها از طریق فعالان اسلامی آموزش دیده اند. مهمترین آموزش آنها ضدیت با شیعه ها و ج. اسلامی است. یکی از مراکز اصلی این آموزش ها «تلویزیون الجزیره» است. این نوع تبلیغات بویژه با آغاز شورش های عربی شدیدتر شده است. اخبار اعتراضات سیاسی بحرین عملا سانسور می شود. «تلویزیون الجزیره» حوادث مصر را فقط با حضور و نفوذ و رهبری سلفی ها تبلیغ می کند. گروهی که به ادعای این تلویزیون از طریق برادران حوزه خلیج ( فارس) حمایت می شوند. الجزیره علیه ج. اسلامی، شیعیان و شورشیان بحرین تبلیغ می کند.

س: سلفی ها با اخوان المسلمین چه تفاوتی دارند؟

ج: اخوان المسلمین یک گروه سیاسی راستگرا است که در مواردی مواضع چپ به خود می گیرد. (مشاهده کنید که تا چه به خط فکری باند مصباح یزدی- احمدی نژاد و حجتیه نزدیک است- م) آنها در یک فضای سیاسی تقریبا گسترده مدعی استقلال طلبی هستند. البته عربستان در مقایسه با سلفی ها از اخوان المسلمین کمتر حمایت می کند. سلفی ها عروسک های خیمه شب بازی عربستان می باشند. سلفی ها با حمایت مالی عربستان دارای شبکه گسترده ای از تلویزیونهای مذهبی هستند. آنها 20 کانال تلویزیونی دارند.

س: این دو گروه اسلامی دارای چه رابطه هستند؟

ج: اخوان المسلمین مصر دارای 1.5 میلیون عضو است. نفوذ آنها سه برابر نفوذ سلفی ها است، اما نفوذ نظامی سلفی ها بیشتر است.

جریان سیاسی متعلق به شما «سوسیالیست های انقلابی» دارای چه نظریاتی است؟

ج: هدف ما در وهله اول تبلیغ دموکراسی است و یک قانون اساسی دموکراتیک است. تامین آزادی های سیاسی ـ اجتماعی و تضمین کننده حق اعتصاب از جمله مواد این قانون اساسی باید باشد. ما خواهان سیاست خارجی میهن پرستانه و غیر وابسته هستیم و برای استقرار عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم و خواهان گفتگو با کلیه نیروها هستیم.

 

 

 

                                راه توده  342        7  آذر ماه  1390

 

بازگشت