راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه حزب کمونیست روسیه
خطر نظامی
سوریه را
تهدید می کند
ترجمه از پراودا- بهروز بکتاشی
 
 

هیات سیاسی حزب کمونیست روسیه فدراتیو پیرامون تحولات سوریه بیانیه ای منتشر کرد که در روزنامه «پراودا» منتشر شد. در این بینیه آمده است:

اوضاع پیرامون سوریه بیشتر و بیشتر وخیم میگردد. در ارتباط با این کشور مداخله خبری و مداخله آشکار ایالات متحده و متحدان او در امور داخلی سوریه دنبال می شود. نمایندگان رسمی این کشورها بطور آشکار تجزیه طلبان را به اقدامات مسلحانه دعوت و از اپوزیسیون می خواهند که از هرگونه تماس و گفتگو با حکومت سر باز زنند. در حالیکه رئیس جمهور «بشار اسد» نه تنها رفرم های مهم سیاسی را اعلام بلکه همچنین بطور مستمر آنها را اجرا می کند. روی طرح قانون اساسی جدید کارمی شود٬ در آینده بسیار نزدیک انتخابات محلی قراراست براساس قانون جدید برگزار شود و در آغازسال جدید انتخابات پارلمانی برگزار شود. اما همه این اصلاحات نادیده گرفته شد و سیاست فشار دائم به رژیم سوریه ادامه دارد. مداخله در امور داخلی سوریه تحت بهانه های ریاکارانه تامین حقوق بشر و دمکراسی صورت می گیرد.
پیوستن اتحادیه عرب به جبهه مقابله با رژیم سوریه موجب اعتراض دولت این کشور شده است. اتحادیه که برای تحکیم مناسبات بین اعضای آن٬ برای هماهنگی فعالیت سیاسی برای دفاع از منافع آنها تاسیس شده٬ اکنون به ابزار مداخله در امو ر داخلی دیگر کشورها و به سلاح اجرای سیاست تجاوزگرانه ایالات متحده مبدل شده است. اساسنامه اتحادیه عرب احترام به سیستم سیاسی موجود در کشورهای عضو و امتناع از کوشش برای دخالت در این کشورها را طلب می کند. تمامی فعالیت های رژیم های سلطنتی در کشورهائی که رهبری این سازمان را بعهده دارند٬ بطور اساسی مخالف اهداف اولیه بنیانگذاران این اتحادیه است.عراق٬ لیبی و هم اکنون سوریه نمونه های خیانت باصطلاح نگهبانان وحدت کشورهای عربی هستند.
ترکیه یکی از سازماندهندگان فعالیت خرابکارانه علیه سوریه است که بلند پروازی های امپراطوری را در سر دارد. ما شاهد و ناظر تلاش های ترکیه برای تبدیل شدن به دولت ماوراء منطقه ای که کشورهای عربی را مطیع خود سازد٬هستیم. رهبران ترکیه برای دستیابی به اهداف خود در اراضی خود به اپوزیسیون آشتی ناپذیر سوریه امکانات داده است٬ به راهزنان سلاح میدهد و علنا اراضی دولت همسایه را به حمله نظامی تهدید می کند.
ما بطور مصمم این عملیات و مداخله در امور داخلی سوریه را محکوم می کنیم. خلق سوریه باید خود سرنوشت خویش را تعیین کند.
یکبار دیگر همبستگی خود را با خلق سوریه اعلام می کنیم و مطمئن هستیم که خلق سوریه توان آن را دارد که خود تصمیم درست را اتخاذ کرده و درکشور صلح و آرامش حاکم گردد.
 

 

 

 

                                راه توده  342        7  آذر ماه  1390

 

بازگشت