راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

امریکا بر سر دو راهی
عقب نشینی اجتماعی
یا جنگ افروزی جهانی
آذر فریتاش

 
 

بعد از کاهش اعتبار مالی امریکا در بازار جهان که از طرف سازمان نظر سنجی اعتبار "استاندار اند پورز"در تاریخ پنجم اوت2011 اعلام شد، اوباما تلاشی را برای نجات از بحران آغاز کرد با این امید که 3 هزار میلیارد دلار خلق کند! البته با کاهش بودجه 3000 میلیارد دلاری (2200میلیارد یورو) در طول ده سال آینده. او فقط وعده نداد، بلکه دست به عمل نیز زد و تا کسری بودجه دولت را تامین کند. کسری که بدلیل حجم نجومی ان نیاز به تنطیم و تقسیم پرداخت درآمدهای موجود دولتی با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی دارد. و اکنون جنبش والاستریت علیه این برنامه به خیابان آمده است.

اوباما اعلام کرده است: "تنها باکاهش هزینه ها قادر هستیم از این پرتگاه  عبور کنیم". بنابراین در امد دولت افزایش خواهد یافت که کافی نیست .اما جنبش والاستریت می گوید باید از در آمد میلیونرها مالیات گرفت و فریاد می زنند "بوفه، بوقه"

"واران بوفه" که خود از سرمایه داران بزرگ امریکاست پیشنهاد کرده که برای مالیات دهندگانی که بیش از یک میلیون دلار(275هزار یورو) درامد دارند، مالیات ویژه تعین شود. این پیشنهاد در برابر مالیات " فیون" است که چند هفته پیش ارائه شد. پیشنهاد دوم می گوید که باید مالیات از درآمدهای در سطح در آمدهای 340 میلیارد یورو تنطیم شود.

هر دو پیشنهاد از نفس گرم دو میلیاردی بر آمده که می خواهند میلیونرها را مشمول مالیات کنند و خود تن به مالیات ندهند.

اوباما در پیشنهاد خود میگوید که سطح نرخ مالیات ثروتمندترین اقشار جامعه (مالیات دهندگان جامعه) امریکایی را به سطح مالیاتی سال1990 میرساند که بموجب آن طبقه متوسط مالیات چندانی نمی پرداختند.

در مجموع همه این پیشنهادها، آنچه بدست می آید آنست که می خواهند نرخ مالیاتی ثروتمندان را از 15 درصد به 30 در صد برسانند و از هم اکنون بانگ اعتراض در کنگره و سنای امریکا علیه اوباما بلند شده است و شانس جناحی که در حزب جمهوریخواه راه حل بحران را جنگ می داند افزوده شده است. آیا جنبش والاستریت خواهد توانست توازن همیشگی میان دو حزب را برهم زده و برای نخستین بار فشار از پائین جامعه به بالای حاکمیت امریکا وارد آید؟

آیا مالیات بر درامد شرکت ها به واقعیت خواهد پیوست و یا جنگ و جنگ افروزی یکبار دیگر خاک روی بحران خواهد پاشید؟

در صورتیکه افزایش مالیات ممکن نشود، کمبود اعتبار و بودجه دولت امریکا از کجا تامین خواهد شد؟ باز هم چینی ها و مالکیت گام به گام آنها بر امریکا؟

بودجه نظامی کاهش خواهد یافت و خروج نیروهای امریکائی از عراق و افغانستان آغاز خواهد شد و یا برعکس، بر این بودجه افزوده شده و حضور نظامی امریکا در منطقه گسترش خواهد یافت؟

تکلیف بودجه های اجتماعی و بخصوص کودکان (در دوران مرحله ابتدائی درمانی) و حقوق بازنشستگی و بهداشت و بیمه سلامتی و دیگر خدمات اجتماعی که با کمبود بودجه روبروست و خطر حذف و کاهش بیشتر آنها وجود دارد، آتش جنبش والاستریت را شعله ورتر خواهد کرد؟ براستی اقتصاد بحران زده امریکا 400 میلیارد دلار کمبود اعتبار برای خدمات اجتماعی را از کجا تامین خواهد کرد؟

(این مطلب با استفاده از مقاله اومانیته 19 سپتامبر تنظیم شده است)

 

 

 

                                راه توده  336        18  مهر ماه  1390

 

بازگشت