راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

10 سال
از حمله نظامی
ناتو به افغانستان گذشت
بهروز بکتاشی
 
 

هفتم اکتبر ۱۰ سال از آغاز تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به افغانستان تحت عنوان«آزادی» این کشور می گذرد. بطور رسمی اهداف این عملیات نابودی «القاعده»٬ سرنگونی رژیم طالبان وآزادی افغانستان از حکومت عقب مانده ترین اقشار مذهبی اعلام گردید. اما نگاهی به ارقامی زیر حاصل دیگری را نشان میدهد:
قربانیان جنگ طی این سال ها بیش ۲۵۰۰ سرباز ناتو است که بخش اعظم آن (۶۰ درصد) شامل نظامیان ارتش آمریکا است. رقم کشته شدگان شهروندان عادی افغان از ۱۴ هزار تا ۳۴هزار است. در نیمه اول سال ۲۰۱۱ رقم کشته شدگان از میان شهروندان غیر نظامی افغانستان۱۴۶۲ تن بوده است که ۱۵ درصد بیش از نمودار مشابه نیمه اول سال ۲۰۱۰ است. اینست بخشی از نتیجه غم انگیز که در باره آن سیاستمداران آمریکا٬ نظامیان ناتو و مقامات افغانی بندرت یاد میکنند.
اشغال افغانستان در این سالها موجب رشد نجومی مواد مخدر شد. در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ۱۹۰۰-۲۷۰۰ تن مواد مخدر ودر سال ۲۰۰۳ به بیش از ۷۰۰۰ تن مواد مخدر تولید گردید. از جمله نتایج اشغال نظامی افغانستان افزایش 40 درصدی تولید مواد مخدر است.

 

 

 

                                راه توده  336        18  مهر ماه  1390

 

بازگشت