راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نگرانی حزب کمونیست سوریه
از تعلل در اصلاحات
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگر داوودی

 

حزب کمونیست سوریه در تاریخ 21 سپتامبر با انتشار بیانیه ای با عنوان« نامه ای به احزاب کمونیست و کارگری جهان» پیشنهاد سیاسی خود به دولت و اپوزسیون سوریه را منتشر کرد:

 «از زمان آغاز تظاهرات در شهر درعا، اکنون بیش از دو ماه است که در سوریه شاهد وضعیتی غم انگیز و نگران کننده هستیم . جنبش موجود نشانه سیاست های غلط دولت سوریه در عرصه کلی تصمیم گیری سیاسی و نوع  روبرو شدن با ناآرامی های فعلی است.

در عرصه داخلی تمایل به استقرار« اقتصاد بازار آزاد» (سرمایه داری) عملا مشکلات متعددی را در سوریه پدید آورده است. محدود شدن حمایت های دولتی از فقرا و بنگاه های عام المنفعه و بخش اقتصاد کشاورزی و کسبه در شرایطی که متاسفانه اقتصاد صنعتی نیز در حال رشد نیست، معضلات متعددی را فراهم کرده است. افزایش میزان بیکاری بویژه در میان قشر جوان عملا زمینه نارضایتی عمومی را نیز برانگیخته است. تظاهرات به شهرهای مختلف سرایت کرده و اقدامات نا اندیشیده مسئولین دولتی باعث قربانی شدن شمار قابل توجهی از تظاهر کنندگان شده است.

در خارج نیز تظاهرات به حق مردم به شکلی اغراق آمیز و سازمان یافته توسط رسانه های زنجیره ای بین المللی و توسط رسانه های کشورهای عربی وابسته به قدرت های جهانی دامن زده شده و به آن سمت و سوی خشونت طلبانه مورد هدف  داده می شود. این تبلیغات رسانه ای مسموم کننده در حین پوشش تبلیغاتی بر مبنای اهداف سیاسی آمریکا در منطقه، می کوشد تا جنایات این کشور در منطقه خاور میانه و عراق را در افکار عمومی، بویژه مردم کشورهای عربی لاپوشانی کند.

اهداف استراتژیک سیاست منطقه ای آمریکا عبارت است از تسلط بر آن تعداد از کشورهای عربی که تاکنون زیر سلطه سیاسی ـ اقتصادی آمریکا در نیامده اند و از بین بردن جنبش فلسطین، پوشش حمایتی همه جانبه به سیاست توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه، به شکست کشاندن سیاست تشکیل کشور مستقل فلسطین و جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطینی به اورشیلم به عنوان پایتخت کشور فلسطین. با ادامه هرج مرج موجود، باز پس دادن مناطق اشغال شده سوریه توسط اسرائیل به فراموشی سپرده شده ودر آینده نیز در صورت استقرار دولتی دست نشانده مشابه مشاهدات ماه ها و سالهای اخیر در کشور های منطقه، تمامی مطالبات حق طلبانه سوریه تحت معامله قرارخواهد گرفت. سوریه تاکنون خاری بوده است در چشم قدرت های جهانی بویژه آمریکا و اسرائیل. حزب کمونیست سوریه با توجه به حساسیت شرایط منطقه ای بارها دولت سوریه را از درگیری های داخلی بر حذر داشته و حساسیت شرایط خارجی سوریه را یادآور شده است. در طول تاریخ و بویژه دردهه های اخیر، با توجه به وضعیت جغرافیائی ـ سیاسی سوریه در منطقه، قدرت های بزرگ مهاجم مرتبا کوشیده اند تا سیاست تسلط خود را بویژه بر وضعیت داخلی سوریه متمرکز کنند. این سیاست سلطه گرانه استراتژیک همیشه ناآرامی و عدم ثبات در کشور مستقل سوریه را در نظر داشته است.

حزب ما از همان آغاز تظاهرات یاد آور شد که این نا آرامی ها ریشه در اقدامات دولتی هائی دارد که می کوشند تا با سوء استفاده از نارضایتی مردم سیاست های منطقه ای خود را پیش ببرند. آنها منافعشان استقرار سیاست استعمارگرایانه خود با دخالت در امور داخلی سوریه است، بدیهی است که آنها با تظاهر به دفاع از منافع مردم و شعار «دموکراسی خواهی»سیاست های سلطه گرانه خود را پیش می برند.

حزب ما از دولت سوریه خواست تا به خشونت در مقابل خواسته های به حق مردم پایان داده و با به رسمیت شناختن نارضایتی عمومی سر میز مذاکره بنشیند. ما اخطار کردیم که نیروهای توطئه گر خارجی در صددند تا حتی با تامین های مالی و با بهره برداری از نارضایتی و تظاهرات عمومی اهداف مورد نظر خود را به کرسی بنشانند. ما بارها از دولت سوریه خواستیم تا به اقدامات اصلاح طلبانه روی آورده، به تدوین قوانین اصلاحی پرداخته و به سیاست مذاکره در آرامش روی آورد.

اکنون شرایط خطرناکی حاکم شده است. باند های مسلح سر و کله شان پیدا شده است و به مسئولین ارتش و دیگر نیروهای انتظامی شلیک می کنند، دارائی های عمومی و خصوصی را غارت می کنند. رسانه های خبری سوریه فیلم های متعددی از دستگیر شدگان تهیه کرده اند که نشان دهنده دریافت مبالغ زیادی پول و اسلحه از خارج توسط «گروه های تروریست» است. آنها اعتراف می کنند که دستور ترور افراد دولتی و نیروهای انتظامی و اعضاء خانواده های آنها را دریافت کرده اند. تعداد قابل توجهی از نیروهای انتظامی توسط همین باند ها کشته شده اند. زندگی عمومی در بعضی از شهر ها به حالت تعطیل در آمده است.

حزب کمونیست سوریه طی بیانیه ای خواستار شده است تا نمایندگان احزاب سیاسی اپوزیسیون، نمایندگان سندیکاها، اصناف و دیگربخش های اقتصادی، نمایندگان اقشار شاغل، نمایندگان روشنفکران و امور فرهنگی پرد هم آمده و با تشکیل یک کنفرانس ملی در سوریه به بررسی و حل و فصل بحران موجود پرداخته وبرنامه ای پایه در این رابطه تدوین کنند.

برنامه مورد نظر باید دموکراسی و آزادی را در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سوریه تضمین کند.

سوریه نیازمند تدوین و اجرای برنامه ای است که پلورالیسم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری اجتماعات، حذف سانسور و امکان اظهار نظر در تمامی بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای مردم را تضمین کند. تامین امور درمانی ـ بهداشتی بویژه برای افراد کم درآمد از جمله وظایف دولت باید باشد. لازم است که بر ادامه مبارزه برای آزاد سازی بلندی های جولان که همچنان تحت تسلط اسرائیل است تاکید شود.

افشاء دخالت نیروهای امپریالیستی با شعار و بهانه «دموکراسی خواهی» که توسط دولت های فرانسه، آمریکا، انگلیس و آلمان در پوشش رسانه های زنجیره ای وابسته اعمال می شود، ضروری است.

ادامه سیاست فاصله گیری دولت های چین و روسیه از دخالت در امور داخلی سوریه و عدم حمایت از برنامه های نظامی نیروهای سلطه گر بین المللی از بروز و تشدید خشونت و خطر بروز جنگ داخلی جلوگیری کرده و به برگزاری یک «کنفرانس ملی» کمک کرده و امکان استقرار یک دموکراسی مردمی را در سوریه فراهم خواهد کرد.

حزب کمونیست سوریه در همکاری با دیگر احزاب چپ و ملی و دمکرات اپوزیسیون می کوشد تا برنامه برگزاری «کنفرانس ملی» پیشنهادی را به تائید کلیه نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاست سوریه برساند.»

 

 

 

                                راه توده  336        18  مهر ماه  1390

 

بازگشت