راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پدیده ای نا آشنا
در والاستریت
 

 

 موج اعترضات مسالمت امیزی جوانان امریکا که از 17 سپتامبر بصورت نوبتی آغاز شده و به تظاهرات "والاستریت" معروف شده، اعتراضی است علیه سیاست های "صرفه جویی" دولت اوباما. تاکنون شمار شرکت کنندگان دراین تظاهرات که هر هفته جریان دارد را به ده ها هزار تن رسیده که اکثریت آن را دانشجویان فاقد کار و کارگران و دیگر اقشار مردم امریکا تشکیل میدهند.

آنها بانگ بر می دارند که دولت امریکا، با کسری بودجه یک تریلیون دلاری روبروست و فشار این ورشکستگی بر شانه مردم است.

وال استریت مرکز مالی - تجاری نیویورک است که اکنون بانکداران آن شاهد حضور مردم معترض در مقابل این بانک ها هستند.

در طول این تظاهرات تاکنون بیش از 700 تن از معترضان و فعالان دانشجوئی و سندیکاهائی بازداشت شده اند.  دولت اوباما تاکنون با تزریق میلیاردها دلار از بودجه ملی به این بانک ها جلوی سقوط آنها را گرفته است اما بحران همچنان پابرخاست. حت ما لیات های تخیلی معروف به "بوفه" نیز حریف بحران نشده است.

حزب جمهوریخواه منتظر گرفتن ماهی قدرت از درون این اقیانوس بحران است، اما رشد جنبش اعتراضی نشان میدهد که این ماهیگیری دیگر به آسانی گذشته ها نیست. "میت رامنی" کاندیدای این حزب که از کارگزاران دولت بوش است، از هم اکنون بر طبل جنگ بعنوان چاره بحران می کوبد و می گوید." درصورت پیروزی بر اوباما ناوهای هواپیمابر امریکا را علیه ایران به طور مستمر در خلیج فارس و شرق مدیترانه مستقر خواهد کرد."

 

 

 

                                راه توده  336        18  مهر ماه  1390

 

بازگشت