راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در "نپال"
دولت انقلابی تشکیل شد
ترجمه عسگر داوودی

 

در آخرین یکشنبه ماه اگوست با برگزاری انتخابات پارلمانی در نپال، دبیر اول حزب اتحاد کمونیستی مائوئیست های نپال (یو.س.پ.ن ـ م) به نخست وزیری این کشور برگزیده شد. از مجموعه 575 رای نمایندگان مجلس این کشور 340 رای به «بابوارم باهاتارای» تعلق گرفت.

پیروزی انتخاباتی نخست وزیر جدید با حمایت 5 حزب سیاسی متحد همراه بود. حزب کنگره نپال و حزب مارکسیست نپال از جمله 5 حزب حامی او بودند. «بابوارم بهاراتاری» پس از انتخابات سال 2008 در اولین دولت بعد از انقلاب به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بود. او دارای مدرک دکترا از دانشگاه جواهر لعل نهروی هند است.

مبارزه نیروهای چپ در نپال با تحرک بی سابقه ای در سال 1996 به مبارزه ای مسلحانه علیه نظام کهنه ستمشاهی نپال آغاز شد و در سال 2008 با پیروزی نهائی مبارزات مردمی، پادشاه نپال مجبور به کناره گیری از مقام خود شد و در همان سال مردم نپال با برگزاری انتخابات به حذف سیستم پادشاهی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک فدرال رای داده و به حکومت دویست و پنجاه ساله پادشاهی در این کشور پایان دادند. حکومت سلطنتی مطلقه در نپال در طول موجودیت خود در شرایطی آکنده از ظلم و ستم، پیش از13000 قربانی از میان مردم زحمتکش گرفت.

 

همکاری داوطلبانه کلیه نیروهای سیاسی در نپال که اکثریت آن ها را نیروهای سیاسی چپ تشکیل می دهند امکان پیشروی مبارزات مردم نپال را فراهم کرد، اما این موضوع نشانه عدم اختلافات سیاسی در بین نیروهای سیاسی فعال در کشور نیست. همچنین گزارش هائی از دخالت های گاه و بیگاه دولت هند در مرزهای مشترک با نپال مخابره شده است.

پس از تصفیه بخش نیروهای نظامی دوران ستمشاهی اکنون 19 هزار تن از اعضاء سابقا فعال در مبارزات چریکی در ارتش این کشور ادغام شده اند. حزب کنگره نپال بر این امر معترض است.

با توجه به محاصره جغرافیائی نپال میان چین و هند، این کشور دارای وضعیت مرزی خاصی است.  هند اصلی ترین کشور دارای مبادلات اقتصادی با نپال است. وضعیت اقتصادی نپال با توجه به سیستم باقی مانده از دوران ستم شاهی غیر تولیدی و عملا در حد کشاورزی غیر پیش رفته می باشد.

نخست وزیر منتخب، کلیه احزاب سیاسی را به همکاری برای پایان دادن به موارد مورد اختلاف درقانون اساسی دعوت و تدوین آن را خواستار شده است.

فیلم مربوط به انتخاب «بابوارم باهاتارای» را اینجا می توانید ببینید.

 

 

 

 

                                راه توده  332        21  شهریور ماه  1390

 

بازگشت