راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بورس بازان را
باید کنترل کرد

جعفر پویا
 

ژان لوک ملانشون رهبر جبهه چپ فرانسه و کاندیدای احزاب چپ وحزب کمونیست در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، درباره بحران اقتصادی جهان سرمایه داری نقطه نظرات خود را با "بلوک سایت" در میان گذاشت.
او گفت: زمان مقاومت جدی تر در برابر سرمایه مالی فرا رسیده است. سفته بازان و دلالان بورس خود به عامل ترس سرمایه گذاران تبدیل شده اند. جهان سرمایه داری یکبار دیگر با تهدید سقوط اقتصادی خود روبرو شده است.


ضربه دیگری به رهبران کشورهای اروپائی در راه است، هزینه زندگی اجتماعی مردم در کشورهای اروپائی به مرز اعتراض های اجتماعی رسیده است. دولت ها بجای آنکه در برابر سفته بازارن و دلالان بورس مقاومت کنند در برابر مردم قرار گرفته اند. نشست رهبران اتحادیه اروپا و بیانته مشترک کنفرانس "ژ 7 " و "ژ20" نه تنها نتوانست برای هیچکدام از مشکلات ناشی از بحران اقتصادی راه حلی پیدا کند بلکه بر سرعت این بحران افزود.


ما باید این سیاست و این مقاومت در برابر مردم را تغییربدهیم و برای این کار باید مبارزه را تشدید کرد. من وجبهه چپ پیشنهاد می کنیم که بازارمالی زیر کنترل سیاسی قرار بگیرد و پارلمان فرانسه در نظارت و کنترل آن نقش بپذیرد. دولت باید از وابستگی اجباری که بازار مالی به آن تحمیل می کند خارج شود. بانک مرکزی اروپا با نرخ بهره برابر و حتی کمتر از بانک های دیگر باید به دولت های اتحادیه اروپا وام بدهد. برای خروج ازبحران اقتصادی ما از چند ماه پیش سیاست مالی خود را اعلام کردیم. راه حلی ساده و قابل اجرا وهمچنین چتر نجاتی برای حل امور مالی اجتماعی کشورمان. قبل از همه، لغو بخشی ازبدهی ها و مالیات بر درآمد سرمایه در مقایسه با کسانی که کار می کنند باید تنظیم شود. با فرار از پرداخت مالیات سرمایه های بزرگ باید جلوگیری شود. اکنون 40 و حتی 50 میلیارد یورو از مالیات ها پرداخت نمی شود. مالیات روی معاملات مالی و منع خروج سرمایه به کشورهای که مالیاتی بر روی سرمایه وجود ندارد باید متوقف شود.
کنترل بیش از صدها میلیارد یورو مالیات بردرآمد از موسسات مالی و بانکها و ثروتمندانی که دولت انها را از پرداخت مالیات، از اغاز بحران اقتصادی معاف کرده باید شروع شود.

 

راه توده 328    24 مرداد ماه 1390

بازگشت