راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دریافت نامه ای
با امضای فدائیان اکثریت
از داخل کشور

 

راه توده: نامه با امضای(زند باد سوسیالیسم – زنده باد اتحاد- جمعی از اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران داخل كشور) دریافت داشته ایم. خبر دریافت این نامه را اعلام می کنیم اما به چند دلیل از انتشار آن معذوریم:


1- اطلاعاتی که در این نامه، پیرامون مناسبات سازمان اکثریت و حزب از دهه 60 به بعد و بویژه در خارج از کشور مطالبی مطرح شده که نشان از عدم آگاهی نویسنده یا نویسندگان این نامه از موضوع مورد بحث دارد.


2- این نامه، برخلاف امضاء و هدفی که نویسنده و یا نویسندگان آن داشته اند، بیشتر یک مقاله بسیار روشنفکرانه و کمتر سیاسی است. بازی با الفاظ و صفات و جملات، از اعتبار سیاسی نامه ای با این امضاء بشدت کاسته است. کس و کسانی که حرفی برای گفتن داشته باشند، با ساده ترین جملات، کوتاه ترین آنها و صریح ترین و بی پیرایه ترین سخنان، حرف خود را می زنند. در غیر اینصورت، یک نامه با هدف سیاسی تبدیل می شود به یک فضل فروشی کم اعتبار. ما به این دوستان توصیه می کنیم، بازگردند به سالهای اول جمهوری اسلامی و اسناد، اعلامیه ها، نامه ها، هشدارها و مقالات تحصیلی رهبری حزب توده ایران را یکبار دیگر مطالعه کنند. بحث نه بر سر قبول داشتن و یا قبول نداشتن مضمون آنها و یا مخالفت یا موافقت با مضمون سیاسی آنها، بلکه بر سر شیوه نگارش سیاسی است.


از این که با چنین صراحتی این پاسخ را نوشتیم، می توانیم معذرت هم بخواهیم، اما صراحت عین صداقت است!
البته، اینگونه نیست که در مهاجرت، وضع تفاوت بسیار فاحشی با داخل کشور(مستند به نامه دریافتی) داشته باشد؛ خیر. واقعیت اینست که درجریان مهاجرت طولانی شده پس از انقلاب 57 و حوادث و رویدادهای ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر سنگر در سازمان سیاسی و تاثیر پذیری از ادبیات سلطنت طلب ها و مطبوعات جهان سرمایه داری، دراینسو نیز فاجعه را به گونه ای مشابه شکل بخشیده است.

 

راه توده 328    24 مرداد ماه 1390

بازگشت