راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه با رهبر حزب کمونیست فرانسه
فرانسه می تواند
پرچم یک تحول جهانی را
در دست بگیرد!

 

"پیر لوران" دبیر اول حزب کمونیست فرانسه با روزنامه اومانیته ارگان مطبوعاتی این حزب مصاحبه کرده است. او در این مصاحبه در باره بحران اقتصادی جهان سرمایه داری نکاتی را مطرح کرده که اطلاع از آن، در محاصره انواع تحریف های مطبوعات جهان سرمایه داری اهمیت دارد.
سئوال- در رویاروئی با بحران اقتصادی کنونی رهبران آلمان "شورای ثبات" را بعنوان حاکم بحران، با اختیاراتی فراتر از اختیارات دولت ها پیشنهاد کرده است. آیا چنین شورائی قادر به حل بحران خواهد شد؟
لوران- نه تنها باید این پیشنهاد دولت المان را رد کرد، بلکه نباید دوباره تسلیم سیاست های بازار مالی شد. دولت هائی که در چرخ دنده بازار مالی گرفتارند باید رها شوند. بازار مالی با دستکاری در اطلاعات سعی در تکه تکه کردن مردم و دولت ها دارد. باید اضافه کنم که یک دروغ بزرگی در بحران جاری وجود دارد. بازار مالی یک دست نامرئی نیست که ما آن را نبینیم. در( پشت پرده) گروه های مالی و اقتصادی و میلیاردها و همچنین دولت ها وجود دارند، که به دنبال پرداخت هزینه های بحران به هر قیمت و وسیله ای از طرف مرم می باشند. بتدریج که راه حل های آنها با شکست روبرو می شود، برهزینه های اجتماعی می افزایند. در حال حاضر از مردم می خواهند که تسلیم سیاست های آنها شوند و از خود مقاومتی نشان ندهند.
س.تحلیلگران مدعی هستند که بازارمالی در آرامش بسر میبرد. این برای انحراف افکار عمومی نیست؟
پیر لوران. این قابل تحمل نیست. باید چرخش(مکانیزم) ماشینی را که به گروه های سفته بازان و دلالان بازار در سطح جهانی امکان بهره برداری و سود جوئی بیشتر سرمایه را میدهد تغییرداد. انها با این سیاست می کوشند مردم جهان را زیرپای خود له کنند و زیر سلطه سیاست های سود جویانه خود ببرند. این از وظایف دولت هاست که در مقابل آنها واکنش نشان بدهند و کنترل سیاسی و دمکراتیک بازار مالی را در اختیار بگیرد و پارلمان و شهروندان را در برابر عملکرد دلالان بازار تقویت کنند، اما شاهدیم که دولت ها خود همکار آنها هستند. ما نیازمندیم که در هر کشوری و در سطح بین المللی کمیسیون های تحقیق و رسیدگی برای جلوگیری از سوء استفاده از بازار برای تحمیل تهدیدهای مالی بر روی کشورها که بطور سیستماتیک منجر به تشدید بیشتر برنامه ریاضت اقتصادی در آنها می شود را بگیرند. روشن است که بعد از جهان عرب اکنون مردم اسرائیل برعلیه هزینه های سنگین که برجامعه تحمیل شده دست به شورش زده اند. این مکانیزم تجارت جهانی است چه در اروپا و چه در امریکا و چه در آسیا.
س. در گذشته یونان این بی اعتمادی به بازار را تجربه کرد.
لوران- بله. این شگفت انگیز است که در هر مرحله جدید، بحران را به گونه ای وانمود می کنند که بحران قبلی فراموش شود. گویا هر مرحله از بحران یک شهاب سنگی است که تازه از آسمان افتاده است. درحالیکه همه از یک ریشه اند. بحران در یونان و بحران در امریکا هردو از یک ریشه اند. اگر جلوی احتکار مالی و مسئولینی که هزینه های عمومی و اجتماعی را تهدید میکنند و سازمان میدهند گرفته نشود در هر مرحله بحران عمیق تر می شود. اجلاس سران بعد اجلاس سران به مردم راه حل های را ارئه می دهند که تا کنون باعت تقویت و تشدید بحران شده است. راه حل هایی برای حمایت از دلالان مالی حریص.
س. در یک اقتصاد بین المللی بدست گرفتن قدرت غیر ممکن است؟
پیر لوران: این دولت ها هستند که تصمیم می گیرند که بازار مالی را در دست دلالان رها کنند و اجازه می دهند دلالان با دست باز به فعالیت سود جویانه ادامه بدهند. تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ژ20 تصمیم رها کردن و کنترل وضعیت بحران جاری نمونه آنست. ما می توانیم تصمیم بگیریم. اما برای مبارزه با بازار مالی یعنی مالیات بر روی معاملات مالی و بدست گرفتن کنترل بانک ها و کنترل مجدد سیاسی برای سازماندهی یک سیاست رشد و بهبود اقتصادی و اجتماعی که در مقابله با اهداف و منافع سود جویانه بازار مالی قرارمی گیرد.
س. آیا دولت فرانسه می تواند نقشی در این تحولات داشته باشد؟
پیر لوران- این تصمیم گیری میتواند در تمام سطوح به اجراء گذاشته شود. در سطح ملی و یا اروپائی و حتی جهانی. ولی نه با تکیه روی تصمیمات ژ20 ، بلکه بر پایه اعتماد به نیروهای اجتماعی، قدرت سندیکاهای کارگری و توسط همه مردم. مردمی که اکنون در همه کشور ها علیه ریاضت اقتصادی بسیج شده اند. مردمی که جانشان به لبشان رسیده است. بله فرانسه قادر است پیشگام این جنبش جهانی علیه سیاست های ریاضت های اقتصادی جهانی باشد.
س.در حال حاضر نیکولا سارکوزی فقط به "قانون طلائی" طبقه بندی بودجه برای مقابله با بحران معتقد است .
پیر لوران: برای آنکه فرانسه نقشی را که گفتم داشته باشد، ضروری است که سارکوزی را از مقامش برکنار کنیم. همچنین سیاستمداران و افرادی که از او حمایت می کنند. با باز سازی یک قدرت سیاسی دمکراتیک که در مقابل سیاست های گذشته قرار می گیرد و با آن مبارزه می کند. آغاز نبرد سیاسی علیه سیاستمدارانی که اکنون برنامه های ریاضت های اقتصادی را بعنوان یک اصل قانونی می خواهند در قانون اساسی فرانسه به ثبت برسانند. در هفته اینده نبرد دیگری را در پیش داریم. اکنون برخی از نمایندگان حزب سوسیالیست در مقابل حمله جناح راست به زانو درآمده اند. باید کوشش کنیم که جناح چپ بطور واحد در مقابل پیشنهاد "قانون طلائی" که ساکوزی آن را در هفته ای که در پیش است برای رای به مجلس می برد بایستد.

 

راه توده 328    24 مرداد ماه 1390

بازگشت