راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیام حزب کمونیست سوریه خطاب به احزاب کمونیست و کارگری جهان
با قبول جنبش مردم و تشکیل کنگره ملی
می توان دست امریکا را از سوریه کوتاه کرد

جنبش اعتراضی که نخست با طرح خواست های محلی و عمومی مردم استان "درعا" شروع شد، ناشی از تداوم وضع اضطرارای٬ نبود قوانین حاکم بر فعالیت سیاسی و... بود. این جنبش ضمنا خشم مردمی نسبت به سقوط شرایط و سطح زندگی سوری‌ها بدلیل چرخش کشور ما به سمت اقتصاد بازار را آشکار ساخت. براثر این چرخش کمک‌های دولتی به فقرا کاهش یافت٬ از یارانه‌های مواد اولیه مورد نیاز مردم و تولیدات کشاورزی کاسته شد٬ دروازهای کشور به روی سیاست مبادله آزاد باز شد، بدون آنکه به نوسازی صنعتی سوریه بیانجامد. بیکاری بویژه در میان جوانان وسعت گرفت. ما می‌دانیم سیاست ملی سوریه نیرومندتر از توطئه های خارجی است، اما همواره نیز نسبت به خطر یک توطئه از دورن هشدار داده ایم و بارها بر این واقعیت تاکید کرده ایم که سیاست خارجی مقاومت طلبانه سوریه باید ما به ازای خود را در عرصه داخلی نیز داشته باشد.

 

 

رفقای عزیر احزاب کمونیست و کارگری سراسر جهان

دو ماه است که سوریه درگیر حوادثی هولناک است. این حوادث با جنبش اعتراضی آغاز شد که برخاسته از خواست‌های مشروع محلی و عمومی مردم استان "درعا" بود. این جنبش نشان داد که مشکلاتی عمده ای در زندگی سیاسی سوریه وجود دارد: تداوم وضع اضطرارای٬ نبود قوانین حاکم بر فعالیت سیاسی و غیره و غیره. این جنبش ضمنا خشم مردمی نسبت به سقوط شرایط و سطح زندگی سوری‌ها بدلیل چرخش کشور ما به سمت اقتصاد بازار را برملا کرد. براثر این چرخش کمک‌های دولتی به فقرا کاهش یافت٬ از یارانه‌های مواد اولیه مورد نیاز مردم و تولیدات کشاورزی کاسته شد٬ دروازهای کشور به روی سیاست مبادله آزاد باز شد، بدون آنکه به نوسازی صنعتی سوریه بیانجامد. بیکاری بویژه در میان جوانان وسعت گرفت.

در نتیجه این اعتراضات سه فرمان دولتی تصویب شد:

1- پایان وضعیت اضطراری٬

2- انحلال دادگاه عالی امنیت

3- آزاد شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز.

کمیسیون‌هایی ویژه‌ شکل گرفت که وظیفه آنان از جمله تدوین قوانینی برای انتخابات٬ احزاب و رسانه‌ها بود. قوانین دیگری درباره مسایل اقتصادی و اجتماعی نیز در حال تدوین است.

با اینحال٬ واکنش امنیتی نامناسب مقامات نسبت به تظاهرات خیابانی٬ این تظاهرات را به شهرهای دیگر سوریه نیز گسترش داد. همزمان با جنبش مردم که تازه آغاز شده بود،کارزار وسیع رسانه‌‌ای از سوی پاره‌‌ای کانال‌های ماهواره‌‌ای عرب و بیگانه دارای این امکانات فنی به راه افتاد. هدف این کاراز تحریف٬ بزرگنمایی و تحریک بود. در این کارزار چنان وانمود می‌ کرد که آمریکایی‌ها با شهروندان سوری همدردی دارند. گویا مردم ما کشتار٬ ویرانی٬ نزاع‌های قومی و محلی را که دولت‌های مختلف امریکا در مناطق مختلف جهان از جمله در عراق به راه انداخته اند فراموش کرده‌اند.

سوریه نقش کلیدی در برهم زدن طرح‌های امریکا در خاورنزدیک داشت٬ طرح‌هایی که هدف آن کشیدن نقشه جدیدی از منطقه برخلاف منافغ خلق‌های عرب٬ ضربه به مقاومت فلسطینی و خدمت به توسعه طلبی اسراییل٬ نقض حقوق مردم فلسطین در بازگشت به سرزمین‌های خود٬ حق آنان برای تعیین سرنوشت٬ حق آنان برای داشتن یک دولت مستقل با پایتختی اروشلیم شرقی و حق سوریه برای بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی خود بود. اینهاست دلایل قاطعیت حزب ما در دفاع از سوریه دربرابر چنین طرح‌هایی و دلایل اینکه موضع ملی سوریه با پشتیبانی خلق‌های عرب٬ جنبش کمونیستی بین‌المللی و جنبش‌های رهایی بخش ملی جهان مواجه شده است. 

همانگونه که همه ما می‌دانیم سیاست ملی سوریه نیرومندتر از توطئه های خارجی - هر قدر بزرگ- است ولی ما همواره نسبت به خطر یک توطئه از دورن هشدار داده ایم و بارها بر این واقعیت تاکید کرده ایم که سیاست خارجی مقاومت طلبانه سوریه باید ما به ازای خود را در عرصه داخلی نیز داشته باشد، زیرا در غیراینصورت راه قدرت‌های بزرگ که مصمم به سلطه بر جهان هستند برای سوءاستفاده از شرایط داخلی باز خواهد شد و خواهند توانست مسیر حوادث را به سود منافع خویش تغییر دهند.

حزب ما صریحا و از همان آغاز تظاهرات اعلام کرد که سمتگیری سیاسی شرکت کنندگان در تظاهرات مردمی مخالف با استعمار و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه است. مردم ما حق دارند به بیدادگری کارگزاران دولتی و نیروهای امنیتی محلی استان‌ها و مناطق مختلف کشور اعتراض کنند؛ حق دارند به بی عدالتی اجتماعی که قشرهای وسیع اجتماعی قربانی آن شده اند معترض باشند. حزب ما ضمنا خواهان آن شد که خشونت پایان گیرد٬ خواست‌های مشروع مردم شنیده شود٬ از خشونت نسبت به تظاهرات مردمی اجتناب شود. در عین حال٬ ما نسبت به کوشش برای سواستفاده از این تظاهرات٬ دامن زدن به تنش‌های محلی و برهم زدن وحدت ملی خلق سوریه که هدف آن ایجاد هرج و مرج در کشور است هشدار دادیم. هرج و مرجی که توطئه گرانی که قدرتهای بیگانه مخالف با سیاست ملی سوریه محرک و تامین کنندگان مالی آن هستند. به همین دلیل ما بارها از دولت خواسته ایم که هر چه سریع تر قوانین مربوط به اصلاحات را اعلام و اجرا کند. ما به روشنی تاکید کردیم که این اقدامات مستلزم بازگشت آرامش به کشور و زندگی عادی در شهرهای سوریه است٬ چیزی که مستلزم پایان یافتن مارپیچ خشونت٬ بازداشت‌ها و انتقام جویی‌ها از سوی همه طرف‌های درگیری است.

این حقیقت است که روند اوضاع در این اواخر در حال تغییر است. باندهای مسلحی پیدا شده‌اند که به سوی ارتش و پلیس آتش می‌گشایند٬ اموال عمومی و خصوصی را به غارت می‌برند و قربانیانی بسیاری از میان مردم عادی و نیروهای تامین امنیت گرفته اند. چند شهر کشور اکنون فلج شده است. شیوه خشونت آمیز این باندهای مسلح جنبش مسالمت آمیز مردم را در سایه قرار داده است. رسانه‌های سوریه تصاویری را نشان می‌دهند که در آنها گروه‌های بنیادگرای‌‌ تروریست که پذیرفته اند پول و سلاح از خارج می‌گیرند به اعضا و خانواده‌های ارگان‌های امنیتی حمله کرده‌اند.

حزب کمونیست سوریه طی بیانیه‌‌ای که نیروهای ملی وسیعا از آن پشتیبانی کردند خواهان برگزاری یک کنفرانس ملی با مشارکت همه احزاب سیاسی٬ از جمله اپوزیسیون ملی داخلی٬ نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های حرفه‌ای٬ رهبران روشنفکری٬ فرهنگی٬ اقتصادی و مذهبی شد تا گفتگو برای آشتی ملی آغاز شود. هدف این کنفرانس ملی دستیابی به اجماعی بر سر تدوین یک برنامه ملی است که کشور را در راه اصلاح مجموعه وضع سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی قرار دهد و مسیر ساختن یک سوریه نوین و دمکراتیک را هموار کند؛ دولتی قانونگرا برپا کند که آزادی‌های عمومی را برای همه شهروندان و همه اجزای جامعه مدنی از جمله احزاب سیاسی٬ سندیکاها و نهادهای مدنی تضمین کند. دولتی که پلورالیسم سیاسی و حق اجتماع و بیان را به رسمیت بشناسد. دولتی که در آن سانسور از زندگی عمومی رخت بر بندد. دولتی که به شهروندان خود اجازه دهد نیازها و خواست‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را در چارچوب پذیرفته همگانی و در رقابتی مسالمت آمیز بیان کنند. دولتی که در ارکان آن همه شهروندان بتوانند در پیشرفت سوریه مشارکت کنند. دولتی که به حثیثت مردم خود احترام بگذارد و آن را تعالی بخشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی هماهنگ را تحقق دهد؛ از منافع همه قشرهای اجتماعی دفاع کند؛ اقشار پائین جامعه را پیش‌‌تر از اغنیا در نظر گیرد؛ ثبات کشور ما را دربرابر طرح‌های تسلیم طلبانه و برای مبارزه در راه آزادی جولان تحکیم بخشد.

حزب ما گفت که مردم سوریه از کمبودهای اوضاع داخلی باخبرند. آنان همچنین می‌توانند میان کسانی که خواهان اصلاحات و توسعه اقتصادی و اجتماعی بمنظور تحکیم جبهه داخلی هستند با کسانی که می‌خواهند از این وضع برای تشدید نزاع‌ها سوءاستفاده کنند تمایز قایل شوند٬ نزاع‌هایی که تنها می‌تواند به دشمنان سوریه خدمت کند.

امروز روشن شده است که مداخله امپریالیست‌ها در امور داخلی سوریه به بهانه "دموکراسی"٬ که دولت‌های فرانسه و امریکا با همراهی با بریتانیا و آلمان آن را پیش می‌برند٬ در پشت کارزار رسانه‌ای وسیع علیه سوریه قرار دارد٬ کارزاری که برخی مخالفان تبعیدی سوریه را که با طرح امریکا– اسراییل در منطقه همراه شده اند به خدمت گرفته است.

مردم ما تهدیدی که امروز کشور را تهدید می‌کند بسیار جدی می‌دانند و برای مقابله با آن متحد می‌شوند. توطئه ‌های خارجی موفق نخواهد شد که سیاست ملی کشور ما را تغییر دهد: مخالفت سوریه با طرح‌های امریکایی–اسراییلی٬ مبارزه سوریه برای آزادی جولان٬ پشتیبانی سوریه از مبارزه خلق فلسطین برای آزادسازی سرزمین‌های خود و برپایی یک دولت فلسطینی با پایتختی اورشلیم شرقی؛ همچنین مبارزه برای آزادی عراق از اشغال خارجی و جنوب لبنان از اشغال اسراییل.

ما موضع قاطع و مثبت روسیه و چین را دربرابر خطراتی که سوریه را تهدید می‌کند و پشتیبانی آنان از سوریه را بسیار با ارزش می‌دانیم.

حزب ما مصمم به همکاری با دیگر احزاب سوریه٬ با نیروهای اپوزیسیون ملی و دیگر جریان‌های جامعه مدنی برای برگزاری یک کنفرانس برای گفتگوی ملی است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

 

 

 

                                راه توده  321        6 تیر ماه  1390

 

بازگشت