راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با اعلام مرگ بن لادن
استراتژی کاخ سفید
درحال تغییر است؟

تدوین و ترجمه- آذرفریتاش

 

از میان احزاب کمونیست جهان، حزب کمونیست فرانسه سریع تر و صریح تر از هر حزب حزب سیاسی مواضع خود را در برابر اعلام قتل اسامه بن لادن اعلام کرد. این حزب در بیانیه ای که صادر کرد نوشت:
مرگ بن لادن که او را سمبل تروریسم بین المللی اعلام کرده بودند، اکنون بعنوان رویدادی که مکمل حملات 11سپتامبر در امریکاست تبدیل شده است. این مرگ به افرادی که با کابوس تروریسم زندگی می کنند و سالها به این کابوس پر و بال داده شده می خواهد پایان ترس و وحشت را بشارت بدهد. اما علیرغم همه این تلاش ها، سئولات متنوعی در رابطه و عمکرد ناتو در افغانستان در ده سال حضور نظامی اش در این کشور مطرح است. همچنین درباره ناپدید شدن ناگهانی بن لادن که گویا ناشی از ضعف سازمانی القاعده در منطقه مرزی پاکستان وافغانستان ناشی شده است. اعلام کشته شدن بن لادن، از این پس جنگ نیروهای ناتو در افغانستان را بیش از گذشته نامشروع جلوه میدهد.
فرانسه اکنون باید نیروهای خود را که در ناتو حضوردارند از این کشور خارج کند و در جهت ساختمان و باز سازی و توسعه افغانستان عمل کند. این سیاست، برای مردم افغانستان امکان تصمیم گیری برای آینده خود را ممکن می سازد.
اعلام مرگ بن لادن اکنون باید به معنای پایان تروریسم سیاست خشونت و جنایت باشد. سیاست جنگ و زور نه در گذشته توجیه پذیر بوده و نه اکنون که خبر کشته شدن بن لادن اعلام شده است.
جورج بوش با استفاده از حادثه 11 سپتامبر و دست داشتن القاعده در آن حادثه موفق شد استراتژی نئو امپریالیسم نظامی خود را به اجراء بگذارد. با این استراتژی، کاخ سفید به اسم دمکراسی سلطه خود را در خاور میانه گسترش داد. آن سیاست فاجعه عراق و افغانستان را به دنبال آورد. جهان عرب اکنون در برابر این سیاست و حکومت های استبدادی که از همین استراتژی امریکا برای برقرار حکومت های غیر دمکراتیک و سرکوبگر بهره گرفتند برخاسته است. جهان عرب برای خواست های مدنی و آزادی دست به قیام زده است. اگر اعلام کشته شدن بن لادن، چرخش در استراتژی امریکا و همسوئی با قیام مردم علیه حکومت های استبدادی باشد، این خبر، یک بشارت است، اما اگر استراتژی همان باشد که درگذشته بوده، آنگاه باید درجستجو دلائل دیگری برای اعلام کشته شدن بن لادن جستجو کرد.
 

 

 

 

           راه توده  314        19 اردیبهشت ماه  1390

 

بازگشت