راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دو اشاره
به آقایان
فرهمند و مصداقی

 

از ما پیاپی درباره مطلبی تحت عنوان مقاله 52 صفحه ای زنده یاد نورالدین کیانوری که اخیرا آقای شیوا فرهمند روی وب سایت خود منتشر کرده سئوال کرده اند و با توجه به ادعاهائی که در مقدمه این مطلب ایشان طرح و به راه توده اشاره کرده، می خواهند بدانند صحت این مقاله تا چه حد است و انگیزه ایشان برای انتشار این مقاله چه بوده؟
1- نخست آن که ما اعتقاد داریم هیچ مقاله و مطلبی تا به خط شخص نورالدین کیانوری نباشد اعتبار ندارد. بنابراین و با توضیحاتی که ایشان در وبسایت خود نوشته، مقاله ای که بنام زنده یاد کیانوری ایشان منتشر کرده، مطلبی است که تایپ شده بدست ایشان رسیده و طبیعی است که از نظر ما فاقد اعتبار است و از تایپ کننده تا هر فرد دیگری می تواند در آن به میل خود مطالبی را افزوده و یا حذف کرده باشد.
2- راه توده بر خلاف امثال آقای فرهمند، پایبند به مصلحت حزب است و کت و شلوارش در مهاجرت پشت و رو نشده است.
3- این مقاله – یعنی مقاله 52 صفحه ای- با جا افتادگی تنها چند صفحه-، سالها پیش به خط کیانوری بدست ما رسید و ما آن را در انتظار دریافت صفحات جا افتاده منتشر کردیم و انتشار نکاتی را هم نا دقیق یافته و به مصلحت حزب ندانستیم و منتشر نکردیم. البته ما در آن صفحاتی که دریافت کردیم هرگز مطالب و اشاراتی درباره رفیق عموئی، از آن دست که بعنوان مقاله 52 صفحه در وبسایت فرهمند منتشر شده ندیدیم و نیافتیم و تصورهم نمی کنیم در آن چند صفحه ای که بدست ما نرسیده بود و صفحات میانی مقاله بود که شرحی است درباره بازگشت از مهاجرت نیز چنین مطالب و اشاراتی نوشته شده باشد. مناسبات سالهای زندان مشترک و هم سلول بودن عموئی و کیانوری و احترام متقابلی که چه در سالهای پس از شکنجه های هولناک در زندان و سپس در خارج زندان – بدون تماس مستقیم، که ممنوع بود- بین آنها وجود داشت، به ما اجازه نمی دهد حتی تصور کنیم که کیانوری در باره عموئی چنین مطالبی را نوشته باشد. حتی در نامه 14 صفحه به علی خامنه ای نیز کیانوری با احترام بسیار از عموئی یاد می کند و اشاره ای نیز به شکنجه های هولناکی که بر وی اعمال شده بود می کند.
امیدواریم انگیزه ناسالمی پشت انتشار چنین مطالبی با چنان ادعاهائی در وبسایت هائی نظیر وبسایت آقای فرهمند وجود نداشته باشد.
4- آقای فرهمند در همان مقدمه اشاره ای نیز به روزنت پیک نت می کند و مقاله 52 صفحه ای را در ذهن خود در اختیار پیک نت نیز می گذارد. درحالیکه از عمر انتشار پیک نت 10 سال می گذرد و انتشار بخش هائی از مقاله 52 صفحه ای کیانوری در راه توده به سالها پیش از انتشار پیک نت باز می گردد و اساسا نمی دانیم هدف ایشان از گره زدن پیک نت به راه توده چیست؟ اگر چنین گرهی وجود داشت، خود منتشر کنندگان راه توده و یا پیک نت آن را اعلام می کردند.
ما امیدواریم این توضیح؛ سئوال کنندگان را قانع کرده باشد و همینجا نیز تاکید می کنیم که از این نوع توضیحات و بحث ها پرهیز داریم و در این زمینه ها در آینده نیز توضیحی نخواهیم داشت.

آقای مصداقی کیست؟
همچنین از ما پرسیده اند آقای مصداقی کیست و انگیزه مطالبی که درباره کتاب خاطرات هوشنگ اسدی نوشته و در آنجا ادعاهای مضحکی نیز در باره راه توده و سردبیر آن و همچنین پیک نت کرده چیست؟
ما علم غیب نداریم که انگیزه های افراد را بتوانیم حدس بزنیم و یا بدانیم. این نوع علوم در اختیار رمال ها و جن گیرهائی است که اکنون در ایران دولت در اختیار دارند.
آقای مصداقی را هم چندان نمی شناسیم. تنها می دانیم که مجاهد خلق بوده و زندانی و گویا از زندان جمهوری اسلامی فرار کرده و در خارج از کشور مطالبی در باره زندان های جمهوری اسلامی نوشته و منتشر کرده و نگاهش به حزب توده ایران، همان نگاه مجاهدین خلق است. این که آقای اسدی چه نوشته و ایشان چه ایرادی به آن نوشته ایشان گرفته مربوط به خودشان است و ما دراین وسط نه سر پیازیم و نه ته پیاز. شاید ایشان منتظر جایزه بوده اما جایزه را به دیگری داده اند و جنگ بالا رودی ها و پائین رودی ها از اینجا آغاز شده باشد.
یکی از خوانندگان پیگیر این نوع مطالب، در همین ارتباط برای ما نوشته است که آقای مصداقی مشکلات و پیچیدگی های روانی دارد و بهتر است به روانکاو مراجعه کند. در این زمینه نیز ما ترجیح میدهیم سکوت پیشه کنیم. اگر چنین است، امیدواریم بهبود یافته و شفای عاجل یابند.

راه توده 316 - 2 خرداد 1390
 

بازگشت