راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چرا بخش نظرات روی فیس بوک راه توده بسته شد!
هر بحثی
زمانی مفید است
که هدف آن رسیدن
به نتیجه باشد!

 

در هفته های اخیر پیام های متعددی دریافت داشته ایم که خواهان راه اندازی دوباره بخش نظرات در فیس بوک راه توده شده اند. ما این بخش را از فیس بوک راه توده به دلائل زیر مسدود کردیم و شاید در آینده در حدی بسیار محدود دوباره آن را فعال کنیم، اما بار دیگر در چاله فعال کردن این بخش نخواهیم افتاد. دلائل ما چنین است:
ما پس از مدت ها سبک و سنگین کردن مناسباتی که روی اینترنت وجود دارد ; و نفوذ بی تردید بخش سایبری سازمان امنیت سپاه و واحدهای اینترنتی وزارت اطلاعات روی فیس بوک و هدایت بحث ها در جهت اهدافی که دارند، تصمیم گرفتیم، در حدی محدود و با ملاحظات ضروری بخش نظرات را در فیس بوک فعال کنیم تا بلکه بتوانیم به برخی سئوالات کسانی که خود را توده ای می دانند و یا می خواهند اطلاعاتی از حزب داشته باشند پاسخ بدهیم. با کمال تاسف عده ای که معلوم نیست چه سابقه و یا چه هویتی دارند و اساسا اهل حزب و سیاست اند و یا اهل سرگرم کردن خود و تخریب و وقت گیری از دیگران و یا از گروه های امنیتی یاد شده در بالا، از این فرصت استفاده کرده و روی بخش نظرات راه توده فعال شدند.
افرادی که ما حدس میزنیم کیستند و چه هدفی را دنبال می کنند، بی آن که به اصل مسائل، یعنی نقطه نظرات مطرح شده و پاسخ های ارائه شده توجه داشته و اساسا آن را بدقت خوانده و درک کرده باشند، با نام های مستعار شروع کردند به پیام گذاری و اشغال وقت محدود منتشر کنندگان راه توده و در یک کلام "جنگ روانی با راه توده".
کسانی دو آتشه طرفدار نامه مردم شدند و کسانی دو آتشه تر مخالف حزب توده ایران. ما سعی کردیم ترمز دستی اتومبیل به روغن سوزی افتاده این افراد را بکشیم و به واقع بینی درباره اوضاع ایران و جمهوری اسلامی و نقش حزب توده ایران تشویقش کنیم، اما کمتر توفیق یافتیم! بویژه افراد پشت نامه های مستعار سنگر می گیرند. همه این شرایط و بحث ها، یکبار دیگر آن نظر دقیق راه توده را اثبات کرد که وقت را به هیچ وجه نباید صرف بحث هائی کرد که نه سرانجام دارد و نه سر و ته و عمدتا نیز زائیده مهاجرت و انفعال سیاسی و دور افتاده از کانون اصلی فعالیت، یعنی ایران است. تصمیم گرفتیم وقت را بیش از این صرف نظراتی که عمدتا آلوده به مهاجرت و بی خبری – البته در بخشی هم آلوده به فعالیت های اطلاعاتی جمهوری اسلامی- است نکنیم. کسانی که دل در گروه آگاهی از اوضاع ایران و سابقه حزب و مشی توده ای داشته باشند خود با مراجعه به راه توده به این نظرات دست می یابند.
بنابراین، بخش نظرات را بستیم و عده ای را سپردیم به دست دوستانشان روی اینترنت که بعید می دانیم در اصل دوستان آنها هم باشد، مگر آن که همکاری هم باشند. توجه و پیگیری بیشتر و دقیق تر رویدادهای ایران را به هم توصیه کردیم.

راه توده 316 - 2 خرداد 1390

بازگشت