راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مارش کارگری
در آسیای جنوب شرقی
هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

رشد کمی صنعت در پیوند با افزایش تعداد نیروی کار، منطقه آسیای جنوب شرقی را در آینده نه چندان دور به یکی از مرکز مبارزاتی کارگری تبدیل خواهد کرد. این تغییرات در پیوند با جنبش دانشجوئی موجود در این منطقه از جهان، چه تاثیری در تحرک جنبش چپ خواهد داشت؟

کره جنوبی ـ سالها است که صحنه درگیری نیروی کار و صاحبان ابزار تولید است. تظاهرات کارگری در این کشور که با جنبش چپ دانشجوئی نیز همراه است، به روز خاصی اختصاص ندارد، تظاهرات و درگیری های خیابانی کارگران و دانشجویان در "سئول" پایتخت این کشور تقریبا به امری روزانه تبدیل شده است.
اندونزی ـ اول ماه مه روز جهانی کارگر با وجود اینکه تعداد زیادی از پلیس جاکارتا برای قدرت نمائی و ایجاد فضای ترس در خیابان ها مستقر شده بودند، 15 هزار کارگر با حضور در برنامه پیشنهادی «حزب سوسیالیسم و دموکراسی مردم اندونزی »، در تظاهراتی با شکوه متقابلا قدرت خود را به نمایش گذاشته و روز خود را جشن گرفتند.
مالزی ـ با شعار« کشوری که ثروتمند است، چرا مردمش فقیراند؟» هزاران تن از اقشار مختلف نیروی کار در "کوالالامپور" زیر پرچم «حزب سوسیالیست مالزی» خواست های سیاسی - اجتماعی خود را فریاد زدند.
مبارزان جنبش چپ در مالزی در رسانه های داخلی و خارجی همچنان یاد آور می شوند که برخی از مقررات و قوانین باقی مانده از دوران استعمار انگلیس بر منطقه و کشور حاکم است.
با وجود اینکه «میکائیل چیاکومار» نماینده سوسیالیست در مجلس قانونگذاری و «س. ارتوخلوان» دبیر اول ـ«حزب سوسیالیست مالزی» همزمان با تظاهرات اول ماه مه دستگیر شدند، تظاهرات خیابانی اول ماه در مانیل با حضور هزاران کارگر علیه بیکاری وحذف محل کارها با موفقیت برگزار شد.
فیلیپین ـ بیش از 9 میلیون زن و مرد کارگر فیلیپینی مجبورند دور از خانه و خانواده و فرزندان خود در خارج از فیلیپین کار کنند.«حزب توده کارگران فلیپین» در اطلاعیه خود بمناسبت اول ماه مه یاد آور شد که دولت «بنیگونو اکواینو» با وجود اینکه با رای بخشی از مردم کم درآمد کشور برنده انتخابات شد اما تاکنون هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود زندگی مردم فقر و زحمتکش فیلیپین انجام نداده است. میلیون ها تن از مردم کشور با شکم گرسنه به رختخواب می روند.
تایلند ـ با وجود ضعف سندیکا های کارگری تایلند، مبارزه برای احقاق حقوق از طریق گروهای حقوق بشر و انجمن های مختلف و افراد با نفوذ سیاسی پیش می رود. در اول ماه مه امسال میلیون ها تایلندی مخالفت خود را با تورم حاکم بر کشور اعلام و افزایش دستمزد ها را خواستار شدند. کارگران تایلندی معترض بودند که چرا معمولا دستمزد اضافه کارهائی پرداخت نمی شوند.
سنگاپورـ با همزمان شدن روز انتخابات با اول ماه مه (روز جهانی کارگر) دولت سنگاپور موفق شده بود تا حداقل امسال از میزان اعتراضات کارگران در خیابان ها بکاهد.

راه توده 316 - 2 خرداد 1390

بازگشت