راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیروزی بر فاشیزم
دستآوردی که بشریت
اهمیت آنرا
فراموش نخواهد کرد

بهروز بکتاشی

 

امسال نهم ماه مه روز پیروزی بر فاشیزم هیتلری آلمان در غالب جمهوری های اتحاد شوروی سابق و برخی از کشور های جهان متفاوت با سال های قبل برگزار شد.
در شهر برلین پایتخت آلمان صد ها تن از روس ها و خارجی های مقیم این شهر همراه عده ای از آلمان ها به "ترپتوئرپارک" محل بنای یاد بود قهرمانان آزاد سازی بشریت از یوغ حکومت آلمان هیتلری رفته و با نثار دسته های گل یاد جانبازان و دلاوران ارتش سرخ اتحاد شوروی را گرامی داشتند.
در پاریس طبق سنت هر ساله، شرکت کنندگان در جنگ آزادی بخش از سلطه فاشیزم در میدان باستیل پاریس همراه دسته هایی از سربازان ارتش فرانسه تا محل کاخ ریاست جمهوری رژه رفتند و از طرف نیکولای سارکوزی مورد استقبال و احترام قرار گرفتند.
در جمهوری های اتحاد شوروی سابق، اعم از روسیه، بلاروس، اوکرایین، مالداوی، ارمنستان، قرقیزستان، آدربایجان، تاجیکستان و لتویا مراسم و میتینگ و راهپیمایی هایی با حضور شرکت کنندگان در جنگ کبیر میهنی به اشکال گوناگون برگزار شد.
صد ها هزار نفر از اهالی این جمهوری ها چه با فراخوان دولتی و چه با پیش قدمی احزاب کمونیست به خیابان ها آمدند و با نمایش عظیم خود بر افتخارات و غرور ملی و میهنی مشترک سر زمین سوسیالیستی سابق خود مهر تایید زدند.
روز پیروزی بر ارتش فاشیسم آلمان در سراسر روسیه نیز از طرف دولت این کشور و با ابتکار حزب کمونیست با شکوه فراوان برگزار شد.
در شهر مسکو با فراخوان حزب کمونیست روسیه راهپیمایی و میتینگی بر گزار شد که بیش از صد هزار نفر با در داشتن پرچم های سرخ و سمبل های پیروزمند ارتش سرخ همرا ه با پرتره هایی از رهبران زمان جنگ اتحاد شوروی (استالین و مارشال های ارتش سرخ) نمایش عظیمی را به تماشا گذاشتند. در این اجتماع بزرگ تعدادی از رهبران حزب کمونیست و برخی از فرماندهان جنگ دوم جهانی، برای مردم سخنرانی کردند. در خلال راهپیمایی و میتینگ، جوانان دختر و پسر با هیجان وصف ناشدنی به طرف قهرمانان جنگ می رفتند و با دادن دسته های گل از مبارزان غرور آفرین کشور شوراها تجلیل می کردند .
دولت روسیه نیز رژه 20 هزار نفره نیرو های زبده ارتش را تدارک دیده بود. رژه این نیرو ها با سلاح های دفاعی مدرن، از جمله سیستم های دفاعی اس 400 در میدان سرخ مسکو بر گزار شد. این تجلیل از روز پیروزی در 20 ساله گذشته دراین کشور بی سابقه بود . هرچند سخنرانان – از جمله دیمیتری مدویدیف رئیس جمهور- از نقش هدایت کننده حزب کمونیست اتحاد شوروی و رهبر آن موقع این حزب "استالین" سخنی بیان نکردند. رئیس جمهور روسیه بر یک واقعیت انکار نا پذیر درسخنرانی خود صحه گذاشت و از پیشرفت سریع تکنولوژی و رشته های علمی در زمان اتحاد شوروی و برتری ارزشمند نظامی ارتش سرخ در زمان جنگ دوم جهانی سخن گفت. او از دستیابی به فضا و قهرمانی های مردم شوروی به نیکی یاد کرد، اما در مورد حوادث 20 ساله گذشته و بهم ریختگی و پسرفت جامعه و تحقیر و تضعیف روسیه و دیگر جمهوری های پیشین اتحاد شوروی هیچ توضیحی نداد .
در شهر ولگا گراد در میدان پیروزی این شهر دو هزار نفر از نیروهای نظامی مستقر در این منطقه در دسته های منظم و با تانک های باز سازی شده تی 34 زمان جنگ و تانک های مدرن تی 80 در مقابل مقامات محلی و شرکت کنندگان در جنگ کبیر میهنی رژه رفتند و یاد پایمردی های مردم این شهر قهرمان را گرامی داشتند .
نخست وزیر این منطقه روسیه در سخنرانی خود در برابر اجتماع کنندگان ضمن تجلیل از مقاومت تاریخی این شهر و ساکنان آن، از نام تاریخی این شهر یعنی استالینگراد یاد کرد که مردم به تشویق پرداختند و فریاد هورای آنان میدان را فرا گرفت.
در دیگر ایالات و مناطق روسیه نیز مانند " نواسیبرک " "مورمانسنک " و..... مراسم مشابهی برگزار شد .
در جمهوری بلاروس در شهر های مختلف مراسم با شکوهی بر گزار شد. در شهر" مینسک" 300 هزار نفر که در پیشاپیش آنها مقامات پارلمانی و دولتی از جمله رئیس جمهور این کشور "الکساندر لوکاشنکا" قرار داشتند، در خیابان استقلال، از میدان اکتبر تا میدان پیروزی این شهر راهپیمایی کردند. در میدان پیروزی رئیس جمهور این کشور در سخنانی که برای راه پیمایان ایراد کرد به نقش تعین کننده رهبری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، فداکاری مردم و ارتش سرخ و گروه های رزمنده پارتیزانی آن کشوراشاره کرد.
در کشور"لتویا " که امروزه به یکی از کشور های اتحادیه اروپا تبدیل گردیده، علیرغم روز کاری در این کشور، در روز پیروزی بر متجاوزین فاشیست، 30 هزار نفر در پارک پیروزی شهر"ریگا " پایتخت این کشور گرد هم آمدند. بعد از تخریب اتحاد شوروی، نهم ماه مه در این کشور کنار ساحل دریای بالتیک ، نئو فاشیست ها با پشتبانی دولت به جای گرامی داشت روز پیروزی و تجلیل از شرکت کنندگان در جنگ از نیروهای اس اس قدردانی به عمل می آوردند، اما امسال نیروهای هوادار صلح و شرکت کنندگان در جنگ ضد هیتلری توانستند با فرا خوان و شرکت در میتینگ معنی واقعی این روز بزرگ را به مردم این کشوربه اثبات برسانند. یکی از سخنرانان این اجتماع "نیل اوشاکوا" در بخشی از بیانات خود گفت: در کشور ما سال هاست که مبارزان ضد فاشیزم نه تنها از احترام لازم برخوردار نیستند بلکه مورد تحقیر نیز قرار می گرفتند. خوشبختانه مرور زمان حقانیت زندگی بخش این دلاوران را به نسل های بعدی نشان داد که در آن زمان نبرد با فاشیزم امری بود میهن پرستانه و افتخار آمیز. آنها با آرزوی خوشبختی برای شهروندان، از سرزمین مادری خود در مقابل متجاوزان دفاع کردند. مبارزان ضد فاشیزم برای سر بلندی فرزندان کشور خود حقارت تسلیم را نپذیرفتند و وارد نبرد مرگ و زندگی شدند.
در شهر " کیشینوا " مرکز ملداوی، با فراخوانی و سازماندهی حزب کمونیست این کشور 50 هزار نفر برای بزرگداشت روز پیروزی بر فاشیست ها از مسیر های مختلف با در دست داشتن تصاویر قهرمانان جنگ و شعارهای ضد فاشیستی راهپیمایی کردند و به میدان اصلی شهر رسیدند . رهبر حزب کمونیست مولداوی که در جمع تظاهر کننده گان بود در بیاناتی خاطر نشان کرد که در سال گذشته که ناسیونالیست ها به قدرت رسیدند هواداران فاشیست ها از لانه های خود به در آمدند و امروز در مقابل مردم و خصوصا اعضای حزب کمونیست عرض اندام می کنند . زمانی که تظاهر کنندگان در حال گذر از محل پارلمان این کشور بودند تعدادی از نئو فاشیست ها که درآنجا حضور داشتند در مخالفت با راه پیمایان و شرکت کنندگان در جنگ شعار می دادند. این درست در حالی بود که نه نیروهای انتظامی و نه نیروهای محافظ پارلمان هیج واکنشی نسبت به این حرمت شکنان از خود نشان ندادند .
در اوکرایین علی رغم قانونی بودن تظاهرات نیروهای هوادار نئو فاشیست و ناسیونالیست های افراطی از برگزاری مراسم در خور روز نهم ماه مه ، روز پیروزی کشور شورا ها بر آلمان هیتلری که با ابتکار حزب کمونیست این کشورترتیب داده شده بود ممانعت بوجود می آوردند اما اقدامات آنها نتوانست مانع از گرامی داشت این روز در اوکرایین شود.
در شهر خارکف کمونیست ها همراه جمعیت بزرگی از مردم مراسمی را به همین مناسبت در کنار بنای یاد بود جنگ کبیر میهنی برگزار کردند .
در تاجیکستان با فراخوان دولت و حزب کمونیست این کشور مراسمی در محل بنای یاد بود کشته شدگان های جنگ و قهرمانان نبرد با فاشیسم برگزار گردید که امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان نیز در آن حضور داشت و از شرکت کنندگان در جنگ در دفاع از میهن ، کشور شورا ها به گرمی تجلیل کرد .

منابع :
- مقاله یکاترینا پلگویوا درروزنامه سویستکایا روسیا
- سایت حزب کمونیست روسیه
- سایت فارسی زبان ریا نوستی روسیه

راه توده 316 - 2 خرداد 1390

بازگشت