راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بازگشت حزب کمونیست
به صحنه سیاسی مکزیک
پس از 30 سال غیبت
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگر داوودی

 

حزب کمونیست مکزیک (پ.س.م) که 30 سال پیش منحله اعلام شده بود، بار دیگر به صحنه سیاست این کشور باز گشت.

 

کنگره چهارم حزب کمونیسست مکزیک که در سال گذشته برگزار شد اعلام کرد که پس از 30سال غیبت از صحنه سیاسی کشور بار دیگر با همان نام تاریخی خود «حزب کمونیست مکزیک» به میدان مبارزه طبقاتی در مکزیک باز گشته است. کنگره چهارم این حزب در سال 2010 برگزار و اطلاعیه برگزاری این کنگره در ارگان حزب کمونیست «ال کونیستا» و با امضاء «پاول بلانکو» دبیر اول دفتر سیاسی منتشر شد:

«خلق مبارز مکزیک، رفقای ارجمند! غیبت حزب طبقه کارگر از صخنه سیاسی ـ اجتماعی کشور اشتباه بود. این غیب متاسفانه در کندی روند مبارزه سیاسی موٍثر بوده و مبارزات  سیاسی ـ اجتماعی طبقات زحمتکش جامعه را کم تحرک کرده بود. حزب کمونیست مکزیک مسئولیت پاسخگوئی تاخیر عدم حضور خود را در جامعه می پذیرد و با تمام امکانات در صدد رفع این غیبت بر آمده است. ما اعلام می کنیم که با حضور در صحنه سیاسی کشور و منطقه  پرچم مبارزه طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش بر علیه دشمن اصلی را برافراشته نگاه خواهیم داشت و مسئولیت تاریخی یک حزب کمونیست را انجام خواهیم داد. ما بر این عقیده هستیم که قدم گذاشتن حزب کمونیست مکزیک به میدان مبارزه  نه فقط روند مبارزه کارگران و دیگر اقشار زحمتکس جامعه را تحرک خواهد بخشید، بلکه به اتحاد عمل مشترک همه دیگر نیروهای همسو نیز کمک خواهد کرد.»

 

حزب کمونیست مکزیک در سال 2003 توانست با حفظ نام اصلی خود ائتلافی را با چند گروه سیاسی، از جمله «حزب انقلابی سوسیالیست مکزیک» فراهم کند، اما پس از آن، بخش اکثر نیروهای سازمان جوانان حزب منشعب شده و بخش جداگانه خود را تشکیل دادند. دلیل اصلی اختلاف نظر تفاوت تحلیل از «وظیفه تاریخی حزب در مسائل بین المللی» بود.

در ماه فوریه گذشته نیز کتابی از«پاول بانکو» دبیر اول دفتر سیاسی حزب در مکزیک منتشر شد که مرکز سقل این کتاب را «نقش نیروی کار مکزیک در رهائی ملی» تشکیل می دهد. در این کتاب همچنین آمده است که همبستگی عملی حزب در مبارزه برای رهائی خلق کلمبیا زمانی می تواند آغاز شود که حزب در درون کشور نیروی کافی برای این مبارزه را فراهم آورده باشد. در شرایط فعلی بازسازی حزب و همبستگی بین المللی در رابطه ای مشترک قرار دارند. در ادامه روند رشد مبارزات منطقه ای به خود آگاهی حضور در مبارزات «جنبش بولیواری خلق های قاره آمریکای لاتین» افزوده شده و پیشروی داشته و ارتباطات های متقابل با احزاب کمونیست و کارگری، در سطح بین المللی گسترش خواهد یافت. این جنبش در منطقه آمریکا لاتین با نام کوچک«م.س.ب»شناخته می شود، همچنین تز ضد استعماری «جنبش ملی» در دست بررسی است. در شرایط فعلی متاسفانه نه فقط مکزیک خود عملا وابسته به امپریالیسم بین المللی است، بلکه حتی نقش پادوی کشورهای استعمارگر را در منطقه امریکای لاتین ایفا می کند. کنسرن های بزرگ آمریکائی و اروپائی نفوذی غیر قابل انکاری در منطقه دارند.

سازمان جوانان حزب با نام «ل. ی.س» فعال شده و تدابیری برای انتشار نشریه ویژه خود در دست بررسی دارد. ارتباطات بین المللی سازمان جوانان حزب گسترش خواهد یافت و در این ارتباط  همکاری های لازم با «حزب ملی سوسیالیست مکزیک » هماهنگ شده است.

انتخابات سال 2012  در پیش است و نماینده حزب در مبارزات انتخاباتی پیش رو شرکت خواهد داشت. این مبارزه انتخاباتی زمینه تبلیغات سیاسی گسترده ای را برای حزب فراهم می کند.

 

 

 

                 راه توده  309     15 فروردین ماه 1390

 

بازگشت