راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کشتی نظام
غرق شده
گرچه رهبر به روی
خودش نمی آورد!

 

با درود- من از رفقای قدیمی هستم. برای عید نوروز سفری کردم به بوشهر. در یک چند جمله می توانم برایتان بنویسم که سنگ روی سنگ بند نیست و به هرکجای ایران که بروید وضع همان است که در تهران هست.

مهمترین خبری که در بوشهر بود موضوع نیروگاه هسته ای بود که مردم از احتمال بسیار زیاد انفجار آن بخاطر ویروس استاکس نت در وحشت بسر می برند.  حتی با آنکه گفتند میله های سوخت را بیرون کشیده اند، بازهم مردم به حرف های مقامات اعتماد نکرده و وحشت زده اند.

بهم ریختگی در سطح ادارات بارز و مشهود است و سیستم، مانند تهران از بالا از کار افتاده است.

سیستم کاری به کار گرفتاری های مردم ندارد و گردش امور خود به خودی و بقول معروف حسینقلی خانی است.

نتیجه تغییر در کادر ادارات نیز بوضوح معلوم است. این روزها همه کارمندان قدیمی بدنبال بازنشستگی پیش از موعد هستند. خصوصا خانم ها که واقعا دیگر محیط کار برایشان غیر قابل تحمل شده است.

فقط در خانواده ای که میهمان آنها بودیم خواهر صاحبخانه با کمتر از 25 سال دبیری ریاضی تقاضای بازنشستگی کرده بود. شوهرش هم خودش را بازنشسته کرده است. باجناق خانواده بازنشسته شده و پسر عموی صاحبخانه هم بازنشسته اختیاری شده و حالا وانت بار دارد و میوه جابجا میکند!

نابسامانی دامان خانواده ها را هم گرفته است. کمتر خانواده ای است که طلاق را تجربه نکرده باشد . خانواده ای که میهمان آنها بودیم در سالی که گذشت شاهد 2 طلاق بوده است. این بهم ریختگی باعث شده که مردم بسیار عصبی باشند. با کوچکترین موردی داغ می کنند و همدیگر را و حکومتی ها را به فحش می بندند. شما نمی توانید باور کنید که کشور با چنین سرعتی به سراشیبی سقوط هدایت شده باشد.

نقدینگی هنوز بالاست. بازار بشدت بدنبال راه هایی است که بتواند به منابع مالی دولتی برسد .موسسات و شرکتهای کوچک روز به روز عرصه را خالی می کنند و اقتصاد بیشتر در دامان حکومت که همانا سپاه باشد جا خوش میکند.

اطاق های بازرگانی که دمشان به بازار و موتلفه بسته است، حالا بیشتر از کارهای کوچک فاصله میگیرند و بسمت حکومت کشیده شده اند و البته تنها راه نجاتشان را در همین می بینند.

موتلفه در این کشاکش قدرت و پول دوام نخواهد آورد و بزودی کله پا خواهد شد. و از همین وحشت هم دوباره با گردن کج به سمت رفسنجانی راه افتاده اند تا بلکه او چاره ای اندیشیده و از شر سپاه خلاصشان کند. آنها در این  مدت از هیچ تلاشی برای کنار آمدن با احمدی نژاد فروگذاری نکردند اما تیرشان به سنگ خورده است و حالا خطر با بالای سرشان می بینند.

آنجه در یک جمله میتوان گفت اینکه قانون از جامعه ایران رخت بربسته است.

احمق ها ایران را دو دستی به امریکا تقدیم میکنند و مردم هم برای امریکا هورا خواهند کشید.

 

 

                 راه توده  309     15 فروردین ماه 1390

 

بازگشت