راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه حزب کمونیست روسیه
نگذاریم لیبی
تبدیل به مستعمره شود

 

هنور مدت زمان کمی از تبلیغات کر کننده دستگاه های رسانه ای  آمریکا و متحدین اروپایی آن  تحت عنوان حراست از "مردم بی دفاع لیبی " نگذشته بود که پیمان آتلانتیک شمالی ازطریق دریا و هوا به شکل وحشیانه ای شروع به ریختن بمب و راکت بر سر مردم این کشور کرد.

کشور های عضو ناتو هر کدام با اعزام چند هواپیمای بمب افکن و یا کشتی جنگی  به سواحل لیبی، نیتی جز سهم گیری از خوان یغمای نفت این کشور ندارند . به این ترتیب تحت عنوان دفاع  از "مردم غیر نظامی" و "حفظ صلح"، سازمان تجاوزگر ناتو، جنگی استعماری را بر علیه کشوری مستقل و عضو سازمان ملل متحد آغاز کرد. طبق منشورسازمان ملل، سازمان تجاوز گر ناتو جنایتی فجیع علیه انسان ها و صلح جهانی انجام داده است.

قطعنامه 1973 سازمان ملل متحد برای منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی  به این دلیل صادر شد تا نیروهای دولتی این کشورنتوانند عملیات هوایی بر علیه مردم معترض خود انجام دهند، اما نیروهای ائتلاف ناتو با نادیده گرفتن این قطعنامه و علیرغم مخالفت روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آلمان تحت عنوان "پایان دادن به جنگ"، با موشک های کروز و دیگر صلاح های مخرب، مردم بی دفاع چمهوری عربی لیبی را هدف قرار داده اند.

تعرض ارتش آمریکا و نیروهای ائتلاف به کشور لیبی تنها بخشی از تلاش آنها برای دگرگون کردن وضعیت شمال آفریقا به نفع سیاست های استعماری است که البته این دگر گونی های مورد نظر به  کشورهای سوریه و اردن نیز کشیده خواهد شد .

در این میان موضع دو پهلو روسیه دست کشور های عضو ناتو را برای تعرض و جولاندهی در مناطق مختلف جهان باز گذاشته است. عدم موضع گیری قاطع دولت ما بر علیه سیاست های تجاورکارانه، این جسارت و گستاخی را به سازمان آتلانتیک شمای میدهد تا هر دولتی را که درجهان خواهان استقلال رای می باشد به زیر بکشند .

اگر در شرایط امروزی سریعا برای توقف تجاوزات افسار گسیخته این نیرو های اهریمنی در جهان ما چاره اندیشی نشود، تعداد بیشتری از کشور ها به سر نوشت 12 سال گذشته این نوع سیاست ها، یعنی  قربانیان  یوگسلاوی، عراق و افغانستان افزوده خواهند شد .

ما این خطر را در خانه خود، یعنی روسیه نیز احساس میکنیم . باید از مستعمره شدن لیبی جلو گیری کرد .

 

 

 

                 راه توده  309     15 فروردین ماه 1390

 

بازگشت