راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مردم کلمبیا
علیه خصوصی سازی
به خیابان آمدند
آذر فریتاش

 

 

بموجب گزارش بزرگترین سندیکای کارگری کشور کلمبیا (س ا ت) 5ر1 میلیون کارگران، دانشجو، معلم، کارمندان و دانش آموز این کشور علیه برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش در پایتخت کلمبیا "بوگوتا" و اگثر شهرهای پرجمعیت کشور به حرکت در آمدند. پنجشنبه 7 آوریل شاهد این خروج خیابانی معترضان بود. این تظاهرات علیه دولت دست راستی "ژان مانئل سان توس" رئیس جمهور که از مارس سال گذشته تصمیم گرفت بودجه دانشگاهها را در اختار بخش خصوصی قرار دهد تلقی شده است.
"کارلینا تجارا" سخنگوی فدراسیون دانشجویان پایتخت گفت: دولت قصد دارد به شکل سیستماتیک آموزش و علم را در اختیار بخش خصوصی و سرمایه خارجی قرار دهد.
دراین صورت دانشجویان و استادان کشوربه هیچ وجه آزادی عمل و تحقیق نخواهد داشت، زیرا بودجه آنها در اختیار بخش خصوصی خوهد بود. دولت می خواهد ما کار خود را ارزان به بازار سرمایه تحویل دهیم. دولت علیه حقوق اجتماعی و مدنی ما وارد عمل شده است. یعنی دانش و تحقیق را دردانشکاها فروخته است.
بدنبال تطاهرات معلمین و دانشجویان و ستدیکاهای کارگری نیز علیه برنامه خصوصی سازی دولت به تظاهر کنندگان پیوستند. کارگران خواستار حقوق صنفی خود، شرایط کار بهتر، حقوق بازنشستگی و بهبود بیمه هستند. اعتراض کارگران به خصوصی سازی بخش بهداری و درمان و بالا رفتن زمان بازنشستگی از بعد از ریاست جمهوری سانتوس است.
اکنون کلیه بخش های اقتصادی کشور، یکی بعد از دیگری به بخش خصوصی تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری ها، دولت برای مقابله با تطاهرات بیش از 35 هزار نیروی پلیس را در سراسر کشور بسیج کرد، که 15 هزار آن در خیابان های پایتخت مستقر شدند.
بنا به گزارش سندیکای کارگری، قراردادهای دولت برای رها کردن بازار در راه اقتصاد آزاد، یعنی گذاشتن اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و سرمایه خارجی و لیبرالیزه کردن اقتصاد به سود شرکت های امریکایی.
از سال 1986 بیش از 2800 تن از مبارزان سندیکائی در این کشور ترور و یا مفغود شده اند. کلمبیا تنها کشور در امریکای لاتین است که اعضای سندیکای کارگری هیچ امنیتی در این آن ندارند .بنا به گزارش وزارت کشور از سال 1980 تاکنون بیش از 34467 تن از فعلان سندیکای کارگری در این کشور مفثود شده اند.
 

 

 

 

   راه توده 311     29 فروردین ماه 1390

 

بازگشت