راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بلاروس
یورش همه جانبه
سرمایه داری به سنگر
سوسیالیسم در اروپا

ترجمه بهروز بکتاشی

اروپا و امریکا، روی سرنگون ساختن رژیم حاکم در بلاروس سرمایه گذاری کرده اند و به همین دلیل و به بهانه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور، تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه آن آغاز کرده اند. این درحالی است که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بلاروس زیر نظر چند هیات خارجی و از جمله روسیه برگزار شد و رئیس جمهور بلاروس که در میان مردم از محبوبیت بالائی برخوردار است پیروز قطعی این انتخابات شد. در آستانه سوگند ریاست جمهوری، اسنادی را دولت بلاروس فاش ساختن که بموجب آنها دو دولت آلمان و لهستان تدارک یک کودتا را در بلاروس دیده بودند. بلاروس علاوه بر این که توانسته از زیر ضربات فروپاشی اتحاد شوروی خود را بیرون کشیده و سوسیالیسم مدرن را دراین کشور بنا کند، دروازه اروپای شرقی و غربی است و به همین دو دلیل، اروپا تمام نیروی خود را برای سقوط رژیم در آن به کار گرفته است.

در همین ارتباط حزب کمونیست کارگری مجارستان با صدور اطلاعیه ای، ضمن محکوم کردن توطئه ها علیه جمهوری بلاروس نوشت:

رهبران ایالات متحده و اروپای متحده آگاه اند که انتخابات دسامبر ریاست جمهوری 
بلاروس در انطباق با قوانین بلاروس و موازین متداول اروپائی صورت گرفت. رئیس جمهور لوکاشنکو از سوی اکثریت قریب  اتفاق انتخاب گردید. 

ایالات متحده و اروپای متحده چرا خواهان سرنگونی نظام حاکم در بلاروس هستند؟ زیرا بلاروس میخواهد بطور مستقل گام بردارد. بلاروس نمی خواهد مستعمره آمریکا یا روسیه باشد. نمی خواهد منابع طبیعی خود را به سرمایه خارجی واگذار کند. نمی خواهد پیشرفت اقتصادی کشور را تابع منافع کمپانی های چند ملیتی کند. بلاروس نمی خواهد به عضویت ناتو در آید. نمی خواهد  از اراضی آن برای اهداف خصمانه استفاده شود.

سیاست ایالات متحده و اروپای متحده در جهت اختلاف بین رهبری کنونی بلاروس با جامعه بلاروس، قبل از همه  با روشنفکران بلاروس است. به روشنفکران بلاروس برای رویاروئی با رهبری کشور، امتیاز مسافرت به خارج از کشور، کمک اقتصادی و غیره وعده میدهند.

ما مجارها خوب می دانیم که آخر و عاقبت این اقدامات چه هستند. سرنوشت مجارستان نه در «بوداپست»، بلکه در واشنگتن و بروکسل تعیین می شود. مسائل اقتصادی مجارستان نه توسط  خلق، بلکه توسط صندوق بین المللی پول و کمپانی های چند ملیتی حل میشود.

در سالهای اخیر مناسبات مطلوب و تازای بین خلق های مجارستان و بلاروس  آغاز گردیده است. ما مجارها بسیاری چیزها ازدست خواهیم داد، اگر ایالات متحده و اروپای متحده روابط مجارستان با بلاروس را منجمد و مانع رشد همکاری گردند.

حزب کمونیست کارگری مجارستان خواهان مناسبات با محافل اجتماعی و اقتصادی بلاروس است و در آینده نیز خواهان تحقق و ادامه راه های نوین برای همکاری است، زیرا که این امر پاسخگوی منافع ملی مجارستان است. (سایت خبری حزب کمونیست روسیه فدراتیو)

 

 

 

 

                        راه توده  304    18 بهمن ماه 1389

 

بازگشت