راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نگاهی به مصاحبه مهندس سحابی
دکتر یزدی به جرم
همنشینی با امام
و زیاد دانستن
زندانی است!

هفته گذشته، سایت اینترنتی جرس مصاحبه ای با عزت الله سحابی، از مبارزان قدیمی و سخنگوی "شورای نیروهای ملی- مذهبی ایران" انجام داده و منتشر کرد که حاوی نکات جالب توجهی است. آقای سحابی در این مصاحبه به مقایسه وضعیت ایران با مصر و تونس و یمن پرداخته و از جمله گفت:

"هر سه حاکم تونس و مصر و یمن هم مورد حمایت غرب بودند و هم خیلی به یکدیگر شباهت داشتند. روش‌ها در هر سه کشور هم شبیه است. مهندسی آرا مسئله نخست بود. مردم مصر هم(پس از انتخابات اخیر پارلمانی در مصر) دردشان اول این بود که رای ما چه شد؟ رای ما را مهندسی کردید و یک نفر دیگر پیروز شده.

در ایران هم این اتفاق افتاد و در جنبش سبز سال 88 هم مردم اول گفتند که رای ما چه شد؟... شباهت مصر و ایران هم این است که اول مردم مصر در یکماه پیش، یعنی در اواسط  دیماه می‌گفتند انتخابات را درست کنید و قانون انتخابات را عوض کنید و آرای مردم را دوباره بشمارید. ولی مقاومت حکومت و برخی کشتارها، مردم مصر را به جایی کشاند که حالا جز به رفتن خانواده مبارک به چیز دیگری قانع نیستند."

 

 سحابی در مورد ناتوانی شاه در مقابله با انقلاب 57 گفت:

 

"شدت و عظمت قیام مردم آنچنان بود که شاه باید کشتار عظیم ملیونی می‌کرد تا شاید بتواند آنچنان که می‌خواهد حکومتش را حفظ کند. و در ایران امروز، گرایشی هست که آماده کشتار میلیونی است. من خیلی شباهت هم در مصر می‌بینم با حوادث سال 57 رژیم شاه و هم با حوادث اخیر سال 88 خودمان."

 سحابی در این مصاحبه نام نظام، یعنی "جمهوری اسلامی"‌را ابتکار آیت‌الله خمینی اعلام کرد و تاکید کرد:

"جمهوری اسلامی  اصطلاح وشعاری بود که شخص امام خمینی آن را ابداع کرد و  دوستان ما آقای بنی صدر و قطب زاده و دکتر یزدی و حبیبی که در پاریس با امام بودند می‌گفتند بگوئیم بعد از 17 شهریور شعار استقلال؛ ازادی و حکومت اسلامی باشد. اما آقای خمینی گفتند نه نگویید حکومت اسلامی، بگویید جمهوری اسلامی. این معنای متفاوتی دارد. جمهوری با حکومت اسلامی تفاوت دارد. اینها امروز با راهنمایی‌ها و فشارهای مصباح یزدی اصرار دارند بگویند حکومت اسلامی. آقای خمینی مخالف بود و می‌گفت جمهوری اسلامی و این هم معنا دارد. این جمهوری اسلامی پیروز شد، هرچند که مردم دقیق نمی‌دانستند که این چه نوع حکومتی است، اما جمهوریت و رای و نظر و حضور مردم در آن مستتر بود. ولی امروز همه اینها حذف شده و از جمهوریت چیزی باقی نمانده است. بنیانگذار این رژیم جمهوری اسلامی، مرحوم امام خمینی بود. امروز اینها به دروغ و ریا دم از امام خمینی می‌زنند ولی همان اهداف و حرف های امام خمینی را هم حاکمیت اجرا نمی‌کند و الان حاکمیت یک فرد و یک طبقه ایجاد کرده اند. بعد از فوت مرحوم امام خمینی و تغییر رهبری این انحرافات آغاز شد. یک نفره نبود. با آن مجلس تجدید نظر قانون اساسی در آن زمان این انحرافات شروع شد. قانون اساسی 68 یک انحراف تمام عیار 180 درجه نسبت به انقلاب بود. این قانون اساسی را بدون عرضه به مردم یکجا گذاشتند به رفراندوم. و مردم اصلا نفهمیدند که به چه چیزی آری گفتند و به چه نه گفتند. این تغییر قانون اساسی منشا تمام این انحرافات شد. جوانان امروز ما نمی‌دانند و چشم وگوششان پر از تاریخ دبیرستان‌ها و مدارس و صدا و سیماست که به جوانان می‌گویند، هرآنچه صدا و سیما  می‌گوید دروغ است و واقعیت ندارد. بعد از 33 سال آنچه از جمهوری اسلامی تعریف می‌شود با آنچه ینبانگذاران انقلاب ساختند 100 درصد تفاوت دارد. الان تبدیل شده به حکومت فردی و استبدادی. اما این فرد، فرد معین نیست، بیشتر یک طبقه است که فرد را نگه می‌دارد."

مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی به شدت می‌کوشند که از حضور مردم و شورش مردم جلو گیری کنند. گاه با سرکوب و خشونت شدید، گاه با حیله و تدبیر، به خصوص وقتی کشورهای نزدیک شما همه دموکراتیک شدند، این دیگر ضرورت تاریخی است که نمی‌توانید خودتان را مجزا نگاه دارید. مجبورید تبعیت کنید. بعد از حوادث سال 88، حکومت از مردم بسیار می‌ترسد. باصطلاح معروف اگر مگس هم بپرد به آن نگاه امنیتی می‌کند. اما این سرکوب انتها ندارد و آنقدر جلو می‌رود که خودش شکسته می‌شود. مثل اتفاقی که در مصر افتاد. رژیم مجبور است سرکوب را روز به روز تشدید کند. مردم وقتی دهانشان بسته شود درد و ناله شان در سینه‌هاست و این رفتارها را می‌بینند و کینه ای می‌شوند و اقدامات دیگری می‌کنند. توی دور باطل می‌افتد و این دور باطل یک روز منفجر می‌شود... این دور باطل تداوم ندارد."

عزت الله سحابی در مورد وضعیت دکتر ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی ایران که در بازداشت و حبس در یک خانه امنیتی است گفت:

"می گویند الان دکتر در خانه امن است. خانه امن از قبر بدتر است. بسیار بسیار از زندان بدتر است. در زندان شما کسانی را بعنوان زندانی می‌بینید و با دنیای خارج در ارتباط هستید، ولی در خانه امن با هیچ بشری ارتباط ندارید. رادیو و تلویزیون می‌دهند ولی برنامه دولتی را می‌بینید. خانه امن بد و کشنده است. الان دکتر یزدی در این شرایط است. به سرنوشت کیانوری گرفتار شده است... اینکه چرا نسبت به دکتر آنقدر کینه دارند، بخاطر این است که دکتر یزدی شاهدی است که از دوران قدیم و قبل از انقلاب با امام خمینی ارتباط داشته است و بهتر از همه نیات امام را می داند. شاهدی است که مانند داستان فیلم مردی که زیاد می‌دانست شده است و انگار که شاهد جنایات بوده باشد، جنایتکاران می‌خواستند از بین ببرندش چون فقط دیده بود. یزدی یک شاهد است، این را هم ماموران اطلاعات صریح گفته اند که نمی‌گذارند یزدی زنده از زندان بیرون برود. به افراد مختلف هم گفتند."

 

 

 

                        راه توده  304    18 بهمن ماه 1389

 

بازگشت