راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه 38 حزب کمونیست و کارگری اروپا
چهره مخوف فاشیسم
از خاطره جهانی
حذف شدنی نیست
سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه
ترجمه آزاده اسفندیاری

 

  38 حزب کارگری و کمونیستی اروپا، طی اطلاعیه‌ای عزم راسخ خود را برای مبارزه با جعلیات و تحریف تاریخ مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان  اروپا برای دست یابی به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در این قاره اعلام کردند. در این اطلاعیه آمده است:

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ستیز با کمونیسم و سوسیالیزم خصوصا در کشور‌های اروپای شرقی، از طرف دولت‌های جدید، حدت و شدت گرفت. در میان دولت‌های اروپائی که خواهان بررسی و تصویب برنامه ضد کمونیستی (همسانی  فاشیسم و کمونیسم) در پارلمان اروپا هستند، دولت‌های مجارستان، رومانی، چک، لیتوانی، لیتونی و بلغارستان گوی سبقت را از همتایان خود ربوده‌اند. مروجین این سیاست خطرناک نخواهند توانست تجارب تاریخی و گذشته افتخار آفرین مبارزات کمونیست‌ها را برای برقراری سوسیالیسم و کسب شرایط مناسب کار برای کارگران و دیگر زحمتکشان این قاره و حقوق دمکراتیک آنها از خاطره‌ها حذف کنند. تلاش اتحادیه اروپا در ارائه اسناد جعلی و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی، مانند مشت بر آب کوبیدن است.

خلق‌های اروپا هرگز ظهور و قدرت گیری فاشیسم و کشتار50 میلیونی مردم این قاره را فراموش نخواهند کرد.

در یاد‌ها و خاطره‌های مردم اروپا ماندگار شده است که نابودی نیروی ویران گر فاشیسم فقط با اقتدار و توانایی اولین کشور سوسیالیستی جهان که متکی بر نیرو‌های لایزال خلق بود، امکان پذیر گشت.

دولت‌های سرمایه داری و پیرو گلوبالیسم جهانی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها و نا بسامانی‌های اقتصادی  و اجتماعی که خود عامل بوجود آوردن آن هستند، بر این باورند که می‌توانند با جعلیات و دروغ پردازی، گذشته مبارزاتی توده‌های مردم را از اذهان عمومی پاک کنند. هم ردیف معرفی کردن فاشیسم با کمونیسم یعنی جای قربانی را با جانی عوض کردن که این امری است نا ممکن .

ما با قاطعیت و اطمینان بر این باور هستیم که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با مبارزه علیه سرمایه داری، مانند همیشه نقش خود را برای بدست آوردن حقوق حقه خود ایفا خواهند کرد. توده‌های کار و زحمت یونانی، فرانسوی، پرتقالی، اسپانیایی، ایتالیایی، ایرلندی و دیگر کارگران و زحمتکشان کشور‌ها، در سال 2010، با برگزاری میتینگ‌ها و تظاهرات خیابانی، پیوند خود را با تاریخ مبارزاتی نسل‌های قبل از خود به بهترین وجهی ثابت کردند.

احزاب کمونیستی و کارگری اروپا از تمامی نیرو‌های صلح طلب، دمکرات وعدالتخواه جهان می‌خواهند تا شرایط  ویرانگری که امپریالیسم جهانی در کره خاکی ما بوجود آورده را درک کنند و به صف مبارزه زحمتکشان بپیوندند .

 ضدیت سرمایه داران و گلوبالیسم جهانی با کمونیسم و سوسیالیسم، نقابی است که آنها چهره کریه خود را پشت آن پنهان کرده‌اند تا طبقات زحمتکش نتوانند با احزاب مترقی و عدالتخواه ارتباط سازمانی بوجود آورند و به غارت  دسترنج آنان ادامه دهند.

 

حزب کمونیست آذربایجان

حزب کمونیست ارمنستان

حزب کمونیست بلاروس

حزب کمونیست بلژیک

حزب کمونیست بلغارستان

حزب بلغاری‌های کمونیست

حزب کمونیست انگلستان

حزب جدید کمونیست انگلستان

حزب کمونیستی کارگری مجارستان

حزب کمونیست آلمان

حزب کمونیست دانمارک

حزب کمونیست یونان

حزب کمونیست ایرلند

حزب کمونیست خلق ایسلند

حزب کمونیست‌های ایتالیا

حزب کمونیست کازاخستان

حزب کمونیست قبرس  آکل

حزب سوسیالیست لیتونی

حزب کمونیست لوکزامبورک

حزب کمونیست مقدونیه

حزب کمونیست مالت

حزب کمونیست هلند

حزب کمونیست نرووژ

حزب کمونیست لهستان

حزب کمونیست پرتقال

حزب کمونیست فدراتیو روسیه

حزب کمونیست کارگری روسیه حزب کمونیست‌های انقلابی

اتحادیه احزاب کمونیست اتحاد شوروی

حزب کمونیست اتحاد شوروی

حزب کمونیست‌های سربستان

حزب کمونیست رومانی

حزب کمونیست اسلاواکی

حزب کمونیست ترکیه

حزب کمونیست اوکرایین

اتحاد کمونیست‌های اوکرایین

حزب کمونیست فنلاند

حزب کمونیست سوئد

حزب کمونیست استونی

 

یاد آوری می‌شود که چندی پیش پارلمان اروپا  بررسی "همسان بودن فاشیزم و کمونیسم" را بطور موقت از دستور کار خود خارج کرد - مترجم

 

 

 

 

                        راه توده  299    13 دیماه  1389

 

بازگشت