راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کنگره حزب کمونیست شیلی
کمونیست‌های شیلی
به جبهه متحد چپ
برای تغییرات می‌پیوندند
هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

بیست و چهارمین کنگره حزب کمونیست شیلی، در روزهای دهم تا دوازدهم ماه دسامبر گذشته درآمفی تاتر معروف شهر سانتیاگو پایتخت این کشور و با شرکت 400 تن برگزار شد. شماری از شرکت کنندگان مهمانان خارجی عضو احزاب کمونیست کشور‌های مختلف بودند.

روزهای اول و دوم کنگره پیشنهادات اعضای حاضر در کنگره و نظرات دریافتی از بدنه حزبی به بحث و بررسی گذاشته شد. در تمام مدت برگزاری کنگره اخبار و مباحث آن از کانال‌های تلویزیونی و بویژه از طریق کانال رادیوی «نوئوو موندو» به طور مستقیم  پخش  شد. در این مباحثات مسئولین حزب، از جمله دبیر اول حزب « لاوتارو کارمونا» و دبیر دوم حزب «گوئیلرمو تایلیر» شرکت داشتند. شماری از پیشنهادات مورد نظر بدنه حزب پذیرفته و شماری نیز مورد تائید شرکت کنندگان کنگره قرار نگرفت. از جمله موارد که برای برنامه‌های آتی حزب نیز مهم ارزیابی شد موضوع حمایت یا عدم حمایت انتخاباتی «حزب کمونیست شیلی» از اتحاد سوسیال دموکرات بود که خود از 4 گروه سیاسی دارای دیدگاه سوسیال دموکرات تشکیل شده است. کنگره بمنظور عقب راندن حریف اصلی انتخاباتی از میان نیروهای راست که هم اکنون دولت را در اختیار دارد، به پیشنهاد شرکت در اتحاد انتخاباتی با سوسیال دموکرات‌ها با شعار «اتحاد عمل چپ برای ایجاد تغییرات جدید» رای مثبت داد. این اتحاد عمل کوشش خواهد کرد تا دولت دست راستی فعلی را از طریق انتخابات بر کنار و دولتی متشکل از نیروهای سیاسی چپ را جایگزین آن کند. بدین ترتیب توافق و پیشنهاد شد که در صورت پیروزی نیروهای سوسیال دموکرات در انتخابات پیشرو از هر 3 کرسی پارلمانی متعلق به تشکل سوسیال دموکرات یک کرسی آن به «حزب کمونیست شیلی» واگذارشود. کنگره همچنین ضروری تشخیص داد که در سال 2011 میلادی برنامه گردهمآئی‌ها و تشکیل جلساتی بمنظور تنظیم برنامه‌های پیش رو و برای اتخاذ تاکتیک‌ها ضروری تشکیل شود. همچنین مقرر شد در چهارم ماه جولای 2012 یکصدمین سال بنیانگذاری حزب جشن گرفته شود. «حزب کمونیست شیلی» در سال 1912 با نام «حزب سوسیالیستی کار شیلی» بنیانگذاری شد.

در کنگره 15هیات نمایندگی از احزاب چپ و برادر شرکت داشتند که اغلب آن‌ها از آمریکای لاتین و افریقای جنوبی بودند. همچنین احزاب کمونیست کشور‌های ژاپن، یونان، ویتنام، آلمان و نیز نمایندگان دولت ساندنیستی «ESLN» از نیگاراگوئه نیز حضور داشتند. خانم «مارگوت هونكر» همسر «اریش هونكر» رهبر و رئیس جمهور آلمان دمکراتیک که پس از فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی در شرق اروپا بعنوان پناهنده در کشور شیلی مستقر شده و در همانجا به درود حیات گفت نیز از شرکت کنندگان کنگره بود. وی در سخنرانی خود از حضور نمایندگان حزب کمونیست آلمان در این کنگره و همچنین برگزاری کنگره ابراز شادمانی کرد و با درود به رفقای آلمانی، اظهار امیدواری کرد که احزاب چپ و کمونیست آلمان در ارتباطی دوستانه و تنگاتنگ سیاست‌های خود را پیش ببرند. «مارگوت هونكر» به همراه خانواده دخترش در شیلی زندگی می‌کند.

 

 

 

                        راه توده  299    13 دیماه  1389

 

بازگشت