راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه رهبر حزب کمونیست اوکرائین
رویدادهای مهم
 اوکرائین
در سال 2010
ترجمه بهروز بکتاشی

 

سایت حزب کمونیست اوکرائین- انتر فاکس

از مصاحبه مطبوعاتی "پیوتر سیماننکو" دبیراول حزب کمونیست جمهوری اوکرائین:

حزب کمونیست اوکرائین اعتقاد دارد که همکاری دولت با صندوق بین المللی پول بایستی قطع شود. ما پیشنهاد می کنیم که در این رابطه رفراندوم برگزار شود و مردم نظرشان را بدهند. این مردم اوکرائین هستند که بایدتصمیم بگیرند که آیا موافق از دست دادن استقلال خود و وابسته شدن به صندوق بین المللی پول هستند یا نه؟

مردم باید بدانند که صندوق بین المللی پول به حاکمیت سیاسی و استقلال اوکرائین احترام نمی گذارد. صندوق بین المللی پول دستورات خود را به اوکرائین دیکته می کند و این به معنای تحقیر مردم و دولت اوکرائین است.

ما در ماه اوگوست 2010 برگزاری رفراندوم سراسری اوکرائین پیرامون همکاری  با صندوق بین المللی پول و افزایش قیمت ها برای پرداخت بدهی دولت به این صندوق را پیشنهاد کردیم و همچنان بر این مواضع و نظر خود پافشاری می کنیم.

حذف حمایت های دولتی از اقشار مردم (حذف یارانه ها) و افزایش قیمت اجناس و خدمات، از جمله خدمات شهری از پیشنهادات صندوق بین المللی پول است که ما با آن مخالف هستیم.

یکی از حوادث مهم سیاسی سال 2010، تصمیم پارلمان اوکرائین مبنی بر متوقف کردن روند پیوستن اوکرائین به پیمان نظامی ناتو بود. موضوع الحاق اوکرائین به ناتو بسیاری از مردم ما را نگران کرده است. پیوستن به ناتو می تواند موجب عمیق شدن اختلاف بین اوکرائین از یک طرف و روسیه و بلاروس از طرف دیگر شود. 

شورایعالی (پارلمان) با آگاهی از این که تنها یک سوم اوکرائینی ها موافق الحاق 
اوکرائین به ناتو هستند، تصمیم به متوقف کردن بحث های پارلمانی دراین ارتباط گرفت.

 یکی دیگر از رویدادهای مهم سال 2010 بهبود روابط بین اوکرائین و روسیه و تمدید قرارداد نیروی دریائی روسیه در شبه جزیره کریمه بود.

 

 

 

 

 


 

 

                        راه توده  299    13 دیماه  1389

 

بازگشت