راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برگزاری کنگره حزب چپ اروپا
با شعار مقابله با "تعدیل ساختاری"
گردش به چپ جهانی
گردش به راست ایرانی
هدفمندکردن یارانه ها، نسخه ایرانی"تعدیل اقتصادی" است که دولت احمدی نژاد
با عوامفریبی هدف از اجرای آن را برقرار "عدالت اجتماعی" اعلام کرده است!

سایت حزب کمونیست اتریش- ترجمه عسگر داوودی
 

کوتاه شده مصاحبه «لئو مایر» قائم مقام دبیر اول حزب کمونیست آلمان که نمایندگی هیئت شرکت کننده این حزب را در کنگره سوم «حزب چپ اروپا » بر عهده داشت.

س: سومین کنگره «حزب چپ اروپا» (.E.L ) با شعار«مبارزه علیه ستم سرمایه داری اروپائی» در فرانسه برگزار شد. هیئت نمایندگی حزب کمونیست آلمان نیز به سرپرستی شما در این کنگره شرکت داشت. کنگره چگونه برگزار شد و چه ارزیابی از نتیجه آن دارید؟
«لئو مایر»: در این کنگره نکته قابل تاکید بحران ارزی موجود در دنیای سرمایه داری و کوشش برای ارزیابی زیان های حاصل از آن در زندگی زحمتکشان و ارائه راه حل های بنیادی بمنظور برون رفت از چهار چوب از این نظام بود. می دانید که در فرانسه، اسپانیا و یونان، تحرک و اعتراض اجتماعی عظیمی از طرف سندیکا های کارگری و کارمندی بر علیه سیاست «کمر بند های سفت» بمنظور اعمال ریاضت اقتصادی و غلبه بر بحران ارزی که توده های هیچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته اند، در دست اقدام است. همچنین در فرانسه و آلمان نیز قانون بالا بردن سن بازنشستگی تصویب شده است. در اخبار داریم که بویژه در فرانسه افکار عمومی بشدت با برنامه های ریاضت اقتصادی «سارکوزی» مخالف است. در اسپانیا هر دو سندیکای بزرگ کارگری اعتصاب عمومی عظیمی را سازماندهی کردند.
ارزیابی رفقای اسپانیائی اینست که با اعتصاب های کارگری اخیرا، جنبش کارگری این کشوربه کیفیت مثبت جدیدی ارتقاء پیدا کرده است. بطور مثال نمایندگان سندیکا های کارگری توانسته اند تا هیات های بررسی روش خروج از بحران افنصادی وارد شوند. علاوه بر این، هیئت ها موفق شده اند تا دربخش های سیاسی، محیط زیست و فرهنگی نیزهیات های نمایندگی خود را وارد کنند.

س: در باره سیاست های جانشین هم بحث شد ؟
ج:«پیر لوران» دبیر اول حزب کمونیست فرانسه که مسئول اول جدید «حزب چپ اروپا» نیز شده در جریان مباحثات کنفرانس پیشنهاد های متعددی را ارائه کرد. از جمله اینکه ضروری است که «حزب چپ اروپا» به سلسله فعالیت ها و مبارزات جدید و دراز مدتی وارد شود. مطابق برنامه تنظیم شده در کنگره، فعالان کلیه احزاب عضو در «حزب چپ اروپا» ، در کشور های خود بر علیه سیاست تعدیل اقتصادی تحمیلی دولت ها که به بهانه مبارزه علیه بحران اقتصادی اعمال می شود، اقداماتی همزمان و هماهنگ را پیش خواهند برد. همانطور که می دانید، برنامه های تحمیلی ریاضت اقتصادی به بهانه خروج از بحران اقتصادی موجود در اروپا از طرف احزاب راست در هماهنگی با بانک ها و سرمایه داران طراحی شده است. هزینه این برنامه های انقباض اقتصادی از جیب مردم کوچه و بازار پرداخت می شو د. مقاومت در برابر این برنامه های به ظاهر حمایتی، اما در باطن ضد مردمی است که در مواردی حتی تحت عنوان اجرای یارانه ها و تعدیل قیمت ها اجرا می شود، ضروری است. در کنگره پیشنهاد شد تا در مقابل برنامه های به ظاهرا اصلاحی دولت ها لازم است از اهرام های جدیدی تحت عنوان « حضور خلاقانه مردم در صحنه» استفاده شود. در این رابطه مثلا می توان با جمع آوری یک میلیون امضاء در هر کشور اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا را مجبور کرد تا در رابطه با موضوع معینی هیئت معینی را برای بحث و تبادل نظر با افکار عمومی بویژه با هیئت های زحمتکشان تشکیل دهد. هدف اصلی این است که اعتراضی اجتماعی با حضور خلاقانه توده ها به یک اعتراض سیاسی فرا رویانده شود.


س:ارزیابی شما از عملکرد و نتیجه بنیانگداری «حزب چپ اروپا» در سال 2004 تا به امروز چیست؟
ج:«آلکس تسیپرس» مسئول«سازمان سیناسپیسموس»( چپ و طرفدار محیط زیست در یونان) که یکی از قائم مقام های فعلی «حزب چپ اروپا» است، در سخنرانی خود گفت که برنامه های این حزب لازم است تا « رادیکال، موٍثر و چپ» باشد. البته باید توجه داشت که از زمان بنیانگذاری «جزب چپ اروپا» تاکنون همیشه گرایش به چپ تقویت شده است. در سومین کنگره برای اولین بار موضوع «سوسیالیسم به عنوان هدف» عنوان شده است، همچنین تصمیم گیری شده است که در شاخه اروپائی چپ تمایل به چپ باز هم بیشتر تقویت شود تا صحنه سیاست در اروپا به چپ متمایل تر شود. وجه دیگر آن است که «حزب چپ اروپا» دارای 27 عضو دائم است. در عین حال از 24 کشور احزاب چپ آن کشور ها بعنوان ناظر در کنگره و در حلسات شرکت دارند. یعنی در عمل 51 حزب کمونیست و چپ مجموعه بدنه «حزب چپ اروپا» را تشکیل می دهند. در حالی که در سال 2004 که این حزب بنیانگذاری شد فقط 14 حزب از مجموعه 12 کشور اروپائی در آن عضویت داشتند. می بینیم که در فاصله زمانی 6 سال 37 حزب در چهارچوب اروپا به این حزب افزوده شده اند. لازم به یاد آوری است که تعداد قابل توجهی از احزاب و سازمان های دیگر نیز با «حزب چپ اروپا» در ارتباط و همکاری هستند که به دلایل مختلف از جمله اعضاء و ناظرین «حزب چپ اروپا» نیستند. این حزب همچنین بعنوان یک حزب علاقمند و مرتبط با احزاب چپ و دموکرات در آمریکای لاتین نیز تبدیل شده است. بطور مثال با حزب «فورو سائو پائولو» (حزب مرتبط با سولا داسیلیویا» پرتقال بعنوان بزرگترین حزب چپ این کشور ارتباط نزدیک دارد، همچنین با احزاب کمونیست آمریکای لاتین و منطقه کارائیب در ارتباط است. تعداد قابل توجهی ازنمایندگان احزاب چپ و کمونیست در اروپا، مثل «حزب کمونیست کوبا»، «جبهه ازادیبخش فاراباندو مارتی».. در کنگره شرکت داشتند، احزاب کمونیست چین، ویتنام، فلسطین و حتی پولیساریو از صحرای غربی مغرب نیز در کنگره نماینده داشتند.
 

س:برای شخصی که اولین بار در کنگره خزب چپ اروپا شرکت می کند نحوه مذاکرات و تبادل نظرهای اقناعی و رای گیری ها تعجب آور به نظر می رسید؟
ج: بله. در بر خورد اول اینطور به نظر می رسد. «حزب چپ اروپا» از تجمع تعدادی احزاب داوطلب تشکیل شده است، نحو رای گیری ها بر منبای رای اکثریت آرای شرکت کنندگان انخاذ نمی شود، بلکه برای تصمیم گیری ها لازم است تا کلیه احزاب شرکت کننده رای مثبت خود را اعلام کنند. به همین دلیل قبل از هر نوع رای گیری گروه های مختلف نیازمند بحث های اقناعی با یکدیگرند تا همگی به یک رای مشترک دست یابند. با این روش اتوریته احزاب بزرگ و قوی احزاب دیگر را مجبور به اطاعت از دیدگاه خود نمی تواند بکند.
«پیر لاورنت» دبیر اول منتخب کنگره اخیر در سخنان پایانی خود تاکید کرد که لازم است تا این نوع رای گیری به عنوان دموکرات ترین روش همچنان در برنامه کار حزب حفظ شود. لازم به یاآوری است که در کنگره نمایندگان سازمان های سندیکائی، شبکه های اجتماعی زنان ومحیط زیست نیز شرکت داشتند.

س:«حزب کمونیست یونان» طی نامه ای از احزاب کمونیست عضو «حزب چپ اروپا» در خواست کرده است از عضویت این حزب خارج شوند تا این حزب «تضعیف» شود ،این حزب می گوید که «حزب چپ اروپا» ابزاری است که « نیرو های انقلابی را در چهارچوب نظام سرمایه داری حبس کرده و به زائده «سوسیال دموکراسی» در اروپا تبدیل می کند.

ج:ما بر این عقیده هستیم که موارد ادعائی در نامه منتشره از طرف «حزب کمونیست یونان» غیر واقعی است.دیدگاه این حزب با تجارب عملی کمونیست ها و حزب کمونیست آلمان مطابقت ندارد.ما براین نظر هستیم که برای بوجود آمدن یک جریان چپ قوی در اروپا همکاری همه احزاب چپ و حتی دموکرات لازمه است و با هدف تولید یک سیاست جدید فرهنگی قوی و آلتر ناتیو، به منظور محدود کردن انواع تهاجم سرمایه داری و نیز برای همرنگی تاریخی جنبش کمونیستی و چپ با دیگر جنبش های آزادی خواهانه ما نیازمند فرهنگ همکاری وهمدلی، تبادل نظر متقابل،و تجهیز تمام امکانات برای اقدامات مشترک در یک «حزب معین» هستیم.

راه توده 10. 01. 2011
 

بازگشت