راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نامه احمد پورمندی به راه توده
مخالف همکاری
با سلطنت طلب ها
و حمله به ایران هستم

 

آقای پورمندی، که به همراه آقای تابان، برائت نامه ای را در خطاب به نامه اخیر آقای فرخ نگهدار خطاب به علی خامنه ای امضاء و منتشر کرده بود، توضیحی را جهت انتشار در اختیار راه توده قرار داده است. این توضیح در ارتباط به نقدی است که راه توده هم درباره نامه آقای نگهدار و هم نقد نویسندگان برائت نامه، در شماره گذشته منتشر کرده بود.


آقای پورمند در توضیح خود نوشته است:
در مطلبی با عنوان نامه فرخ نگهدار و برائتنامه نویسان مواردی را به این جانب نسبت داده اید که واقعیت ندارد. خواهشمندم که در پایبندی به فرهنگ روز نامه نگاری سالم ، توضیحات مختصر زیر را هم چاپ بفرمایید.
1- شما مستقیم و غیر مستقیم بنده را متهم به همکاری با سلطنت طلبان، براندازان و طرفداری از حمله نظامی به ایران کرده اید. بنده همواره منتقد نظریه ضرورت همکاری جمهوری خواهان با طرفداران سلطنت بوده ام و نیز تا آنجا که در توان داشتم علیه تشویق دول خارجی به حمله به ایران کوشیده ام. در مطلبی با عنوان "سهراب و صلح و سلطنت "که در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۷ منتشر کردم، شما میتوانید مواضع مرا در این دو مورد ملاحظه بفرمایید.
2- مستقیم و غیر مستقیم بنده را " تحریمی" ، "مخالف جنبش سبز" و .. نامیده و پرسیده اید که چرا به جای اعلام برائت، توهین و فحاشی، نظر صریح خود را پیرامون مسائل کشور بیان نمیکنم.
نخست آنکه این جانب، به دلائل روشنی ناچار به اعلام برائت شدم، ولی به کسی توهین و فحاشی نکردم و هر زمان که چنین امری ثابت شود، با خاکساری از طرف مقابل عذر خواهی خواهم کرد. دوم اینکه من "تحریمی " و یا شیفته شرکت در هر انتخاباتی نبوده و نیستم . در انتخابات اخیر که به تولد مبارک جنبش سبز انجامید، در کادر کمیسیون انتخابات اتحاد جمهوریخواهان ایران، در کنار دیگر یارانم برای تدوین اسناد و اتخاذ مواضع درست کوشیدم و افتخار میکنم که ما - شورای همانگی اتحاد جمهوریخواهان ایران- به اتفاق آرا، مردم را به شرکت در انتخابات و گزینش یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب فرا خواندیم . نظرات و دفاعیات مرا میتوانید در سه مطلب "پدیده کروبی " و "چرا کروبی" و"آخرین سلطان" که به ترتیب در ۲۵ اردیبهشت ، ۱ خرداد و ۱۰ تیر ۱۳۸۸ منتشر شدند، ملاحظه بفرمایید . اگر هم در شهر مونیخ آلمان خبرنگار یا همکاری دارید، میتوانید از نقش من در جنبش اعتراضی بعد از انتخابات و میزان نفرت آن ها که نام بردید، نسبت به من مطلع شود. در خصوص موضعگیری شفاف پیرامون مسایل کشور نیز به اطلاع میرسانم که در حد یک فعال سیاسی - و کمی هم ژورنالیست- همواره در این عرصه فعال بوده ام . آخرین تلاش هایم را در گفتگویی با عنوان " سکولاریسم، حقوق شهروندی و رفع تبعیض ، سه مقوله مهم در جنبش سبز" بازتاب دادم .
3- تصدیق میکنم که به دنبال اعلام برایت از سوی من و دوست عزیز و مبارزم، تابان، مار های افسرده زیادی سر بلند کردند و فحش نامه های نخ نما شده را مجددا نشر دادند. اما اینها ربطی به ما ندارد و شما در یک کاسه کردن هایتان جانب عدل و انصاف را نگاه نداشتید و نه تنها به من، بلکه به آقایان تابان، مبشری و احمدی هم نسبت های ناروایی داده اید. من دلائل انتشار "اعلام برایت" را به تفصیل در گفتگو با تلویزیون اندیشه بیان کردم و به طور خلاصه، به شدت نگران تلاش هایی هستم که با هدف منزوی کردن مهندس موسوی و پر و بال دادن به دیگران در حال صورت گرفتن است، و در حد توانم در مقابل این تلاش ها ایستادگی میکنم و بر این باورم که اگر جناح راست جنبش سبز در آن نقش هژمون بیابد، این جنبش هم -در بهترین حالت- به سر نوشت جنبش اصلاحات گرفتار خواهد شد. ممکن است در این تحلیل اشتباه کنم، ولی شما اعلام برائت را در این چهار چوب ببینید
همه مقالاتی را که مورد اشاره قرار دادم میتوانید در سایت ما- اخبار روز - در فصل ایران و ذیل نام بنده ملاحظه کنید .
برایتان در اطلاع رسانی شفاف و امانت در روزنامه نگاری موفقیت آرزو میکنم


با احترام
احمد پورمندی
مونیخ آلمان ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱
 


راه توده 4 بهمن 1389

بازگشت