راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حسن شایانفر
آن که اعتراف می گرفت
در بستر مرگ "لال" شد!

 

حسن شایانفر مسئول مرکز پژوهشهای موسسه کیهان و از اعتراف گیرهای دهه 60 زندان ها، سکته کرده و قدرت تکلم خود را از دست داد.

شایانفر اولین بار در دهه 60 در کمیته مشترک – زندان توحید- دیده شد. شماری از رهبران و کادرهای حزب توده ایران پس از مدت ها شکنجه های سخت و طولانی برای تماشای مصاحبه های تلویزیون نورالدین کیانوری به سالن طبقه سوم زندان توحید آورده شدند و در آنجا با حسن شایانفر و حسین شریعتمداری روبرو شدند که گردانندگی مصاحبه را عهده دار بودند. درخلال مصاحبه، کیانوری دبیراول حزب توده ایران، چند بار دست چپ خود را که بر اثر شکنجه علیل شده بود به زحمت جابجا کرد. برادر حسن دستور قطع فیلمبرداری را داد و با تهدید به کیانوری دستور داد به هیچ وجه سعی نکند دستش را  تکان بدهد.

د رپایان فیلمبرداری، برادر حسین در باره پایان مارکسیسم برای حاضرین سخنرانی کرد.

حسین شریعتمداری همراه با حسن شایانفر و فردی بنام "سجاد" بازجوی ویژه احسان طبری بودند.

حسن شایانفر در سال 1363 بخش فرهنگی زندان قزلحصار را دایر کرد و با نام مستعار"معصومی" تواب سازی را شروع کرد. او به بهانه بحث با اغلب زندانیان از نزدیک آشنا شد و فهرستی تهیه کرد که بعدها بعنوان یکی از اسناد برای کشتار تابستان 67 مورد استفاده قرار گرفت.

درکیهان همه او را حاج آقا صدا می زدند. او هم مانند چهره های پنهان که جمهوری اسلامی را در پشت صحنه می گردانند، نه عکس می گرفت و نه مصاحبه می کرد. آدم‌هایی مثل او همه جا هستند و هیچ جا نیستند. برخی چون مجتبی ثمره هاشمی پنهانند تا دولتشان مصدر قدرت شود. کسانی هم مانند اصغر حجازی منشی مخصوص رهبر جمهوری اسلامی و برادر حسن که نقش مهم امنیتی دارند، همیشه پنهانند.

نام حسن شایانفر در دوران قتلهای زنجیره ای چند بار در مطبوعات وقت مطرح شد، اما چهره او همچنان پنهان ماند.

مازیار رادمنش پس از خروج از ایران نوشت: "با روی کار آمدن مهدی نصیری 25 ساله بعنوان سردبیر کیهان و بحرانی که پس از او به وجود آمد، گروهی از دفتر سیاسی سپاه که بخشی از آنها مانند حسن شایانفر و حسین شریعتمداری مدتی را در بازجویی های اوین گذرانده بودند به کیهان آمدند تا آن روزنامه را به روزنامه ای برای مواجهه با مخالفان حکومت بخصوص روشنفکران تبدیل کنند. حسین شریعتمداری مدیر مسوول کیهان شد، صفار هرندی معاون مدیر مسوول و سردبیر کیهان شد و حسن شایانفر رئیس "مرکز پژوهش های کیهان". این دفتر که در واقع "بخش اطلاعات ویژه روشنفکران" است؛ برای همه اهل فکر و قلم پرونده ای تدارک دیده است.

تهیه مطالب متعدد تحت عنوان "نیمه پنهان" که بعد ها بصورت کتاب منتشر شد و تاکنون بیشتر از سی جلد آن به بازار آمده و منبع تغذیه خبرهای ویژه کیهان است، توسط مرکز تحت نظارت شایانفر تهیه  شد. این خبرها، بتدریج تبدیل به پرونده و سپس برای عملیاتی شدن ـ دستگیری یا ترور ـ به سازمان های مربوطه، ارسال می شد.

شایانفر در سالهای پس از انتخابات دوم خرداد، مسئولیت پرونده سازی برای اهل قلم و مطبوعات را برعهده گرفت و به مرکز پرونده سازی علیه مطبوعات و روزنامه نویسان تبدیل شد. این پرونده ها را برای اقدام دراختیار قاضی مرتضوی و اداره معروف به "منكرات" گذاشته می شد.

او كه از شاگردان سعید امامی بود، در سخنرانی خود در كنگره حزب الله كه درواقع كنگره آمادگی برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری آینده بود، وعده "قتل درمانی” در جمهوری اسلامی را داد و گفت:

"در بخشهای مهم حاكمیت دو بینش كاملا متفاوت نسبت به مسائل در تقابل هم وجود داشته و دارد كه در طول این سالها مشكلات جدی را ایجاد كرده است. متاسفانه جریانی كه استحاله شده و با بیرون از مرزها پیوند خورده است، در حال فعالیت مستمر است، كه اگر جلو آن گرفته نشود، قطعا با مشكلات بسیار جدی روبهرو خواهیم شد. ما امروز شاهد هستیم كه همان دیدگاه غیرارزشی و مخالف نظام در عرصهی فرهنگ به شدت فعال است و بودجههای دولتی را برای حاكمشدن در جامعه در اختیار دارد. جریانی كه به دروغ میخواست در عرصه هنر و فرهنگ معاندان با نظام را جذب كند، خود جذب آنان شد و ما امروز شاهد موضعگیریها و نوع رفتار مسوولان فرهنگی همگام با معاندان نظام هستیم. تا این جریان وجود دارد و پشتوانهی دولتی را با خود دارد، نمیتوان انتظار رفع مشكلات فرهنگی را داشت و این وظیفهی نیروهای حزبالهی است كه این جریان را بهتر بشناسند و جلو آن بایستند."

پروند ه های معروف به" سینماگران"، " نوار سازان"،" پورزند" و " روزنامه آسیا" ازمعروف ترین پرونده هائی است که تحت هدایت حسن شایانفرکلید خورد و سبب تعطیلی دهها نشریه ؛ زندانی شدن و فرار عده زیادی شد.

 

 

 

                        راه توده  303    11 بهمن ماه 1389

 

بازگشت