راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برگزاری کنگره

حزب کمونیست پرتغال

"عصرما" ارگان حزب کمونیست آلمان

ترجمه عسگر داوودی

 
 

با شعار« تداوم مبارزه برای رسیدن به دموکراسی و سوسیالیسم» نوزدهمین کنگره «حزب کمونیست پرتغال» (PCP) از سی ام نوامبر تا دوم ماه دسامبر (جمعه 10تا یکشنبه12 آذرماه ) در استادیوم شهر کارگری آلمادا در نزدیکی لیسبون پایتخت این کشور با حضور بیش از 1200 تن از اعضاء و نمایندگان مهمان از احزاب کمونیست و کارگری جهان برگزار شد. کنگره قبلی این حزب چهار سال قبل برگزار شده بود. کنگره با سخنرانی دبیر اول حزب «جرونیمو دوسوسا» آغاز شد.

در سخنرانی های کنگره تحولات چهار سال اخیر در اروپا مورد بررسی قرار گرفت و امکان بروز مواردی از اشکال جدید بحران مورد بحث و تاکید واقع شد.

با توجه به اینکه اعتراضات اجتماعی بویژه توسط طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش موضوع اصلی امروز جامعه پرتغال است، «حزب کمونیست پرتغال» بررسی و تحلیل پدیده بحران مالی ـ اقتصادی موجود در پرتغال را بعنوان موضوع اصلی کنگره در نظر گرفته بود. خاطر نشان شد که اعتصاب عمومی که در تاریخ 14 نوامبر گذشته در چهار چوب سازمان سندیکاهای اروپائی برگزار شد، نشاندهنده این است که حضور «حزب کمونیست پرتغال» در سازماندهی چنین اعتراضاتی تا چه حد موثر بوده است. حضور میلیونی مردم در خیابان ها همچنین روند رشد اعتراضات اجتماعی و میزان نارضایتی عمومی را نشان داد.

برنامه انتخابات رهبری جدید حزب نیز از موارد پر اهمیت این کنگره محسوب می شد. ”جرونیمو دوسوسا“، دبیرکل «حزب کمونیست پرتغال» با اکثریتی قابل توجه بار دیگر در سمت خود ابقاء شد. انتخاب اعضاء کمیته مرکزی، هیئت اجرائی نیز از جمله وظایف کنگره بود که با تبریکات رفیقانه شرکت کنندگان در کنگره همراه بود. در مجموع نمایندگان 65 حزب سیاسی از کشور های مختلف در کنگره شرکت داشتند. نماینده حزب کمونیست آلمان نیز تبریک رفیقانه خود را از طرف رفقای آلمانی ابلاغ کرد.

در مجموع موضوعات مورد بحث در کنگره شامل بررسی بحران مالی ـ اقتصادی موجود در اروپا و بویژه در پرتغال، بررسی و مباحثه در باره تزهای مختلف ارائه شده توسط اعضاء حزب به کنگره، بحث و بررسی ساختار های درون حزبی و چگونگی سازماندهی جدیدتر سندیکا های مختلف و ارتقاء سطح مبارزه با توجه به شرایط بحرانی موجود در کشور، تاکید بر مبارزه برای حقوق زنان و جوانان، تاکید بر با ارزش شمردن دستاورد های  دموکراتیک انقلاب ماه آوریل 1974، ارائه پیام های کوتاه احزاب شرکت کننده در کنگره و برگزاری انتخابات درون حزبی از جمله موارد اصلی کنگره بود. در ساعات آزاد شرکت کنندگان از احزاب مختلف در باره موضوعات مورد علاقه دیدار و گفتگو داشتند.

از آلمان نمایندگان «حزب کمونیست»، «حزب چپ» و از دانمارک نمایندگان «حزب اتحاد سرخ ـ سبز» و «حزب کمونیست دانمارک» شرکت داشتند.

 

 

 

 

                        راه توده  389     4 دی ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت