راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

شورای سردبیری راه توده نکات مهم سخنرانی

سخنگوی فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان را تائید می کند

سیاست نظامی ج. اسلامی

کمک به استراتژی جنگی امریکاست

 
 

در آخرین روزهای هفته ای که در اروپا و امریکا روز گذشته پایان یافت، اتحاد جمهوریخواهان ایران نشستی را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این نشست شمار زیادی از فعالان سیاسی ایران، از هر گروه و سازمان و حزب سیاسی شرکت کردند و شماری از آنها طی سخنانی دیدگاه های خود را از تریبون اعلام داشتند. در آخرین روز این نشست که سه روز ادامه داشت، خانم "سویم داگدلن" سخنگوی فراکسیون حزب چپ آلمان در امور بین المللی در مجلس آلمان و نماینده این حزب در کنفرانس بین المجالس اروپا حضور یافته و سخنرانی بسیار مهمی ایراد کرد، که بیش از هر سخنرانی دیگری که در این نشست ایراد شد مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این سخنرانی در آنست که یک نماینده مجلس آلمان این سخنرانی را با تمام مسئولیت های حقوقی که بیان برخی نکات مطرح شده در آن می تواند در پی داشته باشد ایراد کرد. چنان مسئولیتی که در صورت کوچکترین بیان اشتباه، پیگرد قضائی را می تواند در پی داشته باشد. آلمان و مجلس آن، جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی نیست که هرکس دهان خود را به آسانی باز کند و هر راست و دروغی را بیان کند و یا از قول این و آن جعل کند و به دلیل وابستگی اش به "قدرت" از تعقیب حقوقی و قانونی آن بیم نداشته باشد. به همین دلیل، جدا از هر نظر و برداشتی که از اتحاد جمهوریخواهان ایران داشته باشید و یا داشته باشیم، این سخنرانی را باید با دقت خواند و به مسائلی که در آن مطرح شده با دقت توجه کرد. بویژه آن بخش هائی که آشکارا اشاره به شعله ور شدن جنگ در ایران دارد و تجزیه بخش هائی از میهن ما. آرایش نظامی روسیه در مرزهای نزدیک به ایران، خطر تجزیه آذربایجان ایران، اشتباه بزرگ بخش هائی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که تصور می کنند با حمله به ایران گره فضای بسته و استبدادی ایران باز می شود و یا جمهوری اسلامی تصور کرده با راه انداختن شورش شیعیان در کشورهای خلیج فارس و رساندن تجهیزات نظامی به آنها می تواند در برابر یک جنگ ویرانگر علیه ایران مقاومت کند و یا با ادامه سیاست نظامی خود، با آن به مقابله برخیزد! خانم "ویم داگلدلن" با احساس مسئولیت کامل و با تاکید بر این که عملا جنگ در خاورمیانه در حال گسترش است می گوید که حمله نظامی به ایران و شعله ور شدن جنگ در ایران به معنای آغاز جنگ سوم جهانی است. و باز، سخنران با صراحت می گوید که نباید دچار خام خیالی شد. امریکا و ناتو نه از افغانستان رفته و می روند و نه ازعراق رفته و یا خواهند رفت. آنها بسرعت در حال جابجائی و آرایش نظامی در منطقه علیه ایران هستند. از عراق نیروها را به کویت برده اند و از افغانستان به عمان و بحرین تا حلقه محاصره علیه ایران را کامل کنند. و باز این که عربستان سعودی در اندیشه تحویل گرفتن سلاح اتمی از امریکا و رویای سلطه مذهبی بر کل خاورمیانه است. وقتی سخن از جدائی آذربایجان ایران می شود و قراردادهای آینده نفتی با دولت فرضی آینده، باید به فکر فرو رفت که استراتژی امریکا و اروپا در برابر ایران چیست؟ خانم "ویم داگدلن" تاکید می کند که خواست مردم ایران برای تحمیل تغییرات و اصلاحات به حکومت کنونی ایران اگر زیر فشار حکومت و توطئه دست های پنهان در حکومت به شورش کور تبدیل شود، آنگاه فاجعه همان خواهد شد که در لیبی و سوریه به وقوع پیوست. او به زبانی دیپلماتیک به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که فضای بسته سیاسی و سرکوب مردم کوچکترین کمکی به نجات ایران از یک جنگ ویرانگر نمی کند، بلکه برعکس، می تواند در خدمت آن قرار گیرد.

اهمیت سخنرانی خانم "ودیم واگدلن" از نظر شورای سردبیری راه توده آنچنان بود که ما سرمقاله این شماره را به معرفی این سخنرانی و توصیه اکید به خواندن دقیق آن توسط همه توده ایها و همه خوانندگان راه توده بکنیم.

 

 

 

                        راه توده  379     24 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت