راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خود سوزی فردی
و حریق اجتماعی
در اسرائیل

 

موشه سیلمان 57 ساله که درتظاهرات خیابانی در شهر تل آویو خود را به آتش کشید، شب جمعه گذشته بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان تل هشمور فوت کرد. او در نامه‌ای که قبل از به آتش کشیدن خود درمیان مردم معترض نوشته بود؛ بنامین نتانیاهو  نخست وزیر  و دولت نئولیبرال اسرائیل را مسئول نابودی زندگی اعلام کرده بود. دادگاه منطقه تل آویو نیز به شکایات او برعلیه بی عداالتی اجتماعی توجه نکرده است. موشه سلیمان وزرای دارایی و امور خارجه و نخست وزیر را مسئول بیعدالتی در مورد خود و وضع کنونی کشور معرفی کرده بود. او نوشته بود کهبارها برای درخواست خانه به مقامات مسئول مراجعه کرده ولی آنها توجهی نکرده اند.

بلافاصله پس از در گذشت موشه سیلمان، که اقدام او یادآور خودسوزی محمد بوعزیزی جوان بیکار تونسی است که جرقه انقلاب یاسمن در تونس شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل سریعا از خود واکنش نشان داد و کوشید این اقدام را یک فاجعه بزرگ شخصی معرفی کند. این در شرایطی است که دامنه تظاهرات در تل آویو به اورشلیم و حیفا گسترش یافته است و در واقع عمق بحران  اجتماعی و مسئله توزیع مسکن عمومی ریشه اصلی این اعتراضات است. در هفته گدشته صدها نفر در منطقه کاپلان نزدیک به منطقه ای سلیمان خود را به اتش کشید دست به تظاهرات زدند .

 

 

 

                        راه توده  371      دوم مرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت