راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چپ یونان
سکان این کشور
را بدست می گیرد؟
آذرفریتاش

 

یونان می رود برای انتخاباتی دیگر. انتخاباتی که بموجب همه پیش بینی ها، از درون آن جبهه چپ چنان قدرتمند بیرون خواهد آمد که زمام امور این کشور را بدست خواهد گرفت. با پیش بینی آنچه در یونان اتفاق خواهد افتاد، از هم اکنون اتحادیه اروپا تهدید کرده است که یونان را از دایره "یورو" بیرون خواهد گذاشت. اما این تهدیدها، برای مردم گرسنه و جامعه بحران زده یونان دیگر نه تنها تهدید به حساب نمی آید، بلکه از آن استقبال هم می کنند! اگر روند حوادث همینگونه پیش برود که تاکنون رفته است و اگر تهدید اتحادیه اروپا عملی شود، آنگاه جهان شاهد جبهه تازه ای در قلب اروپا خواهد شد. نزدیکی یونان به چین و روسیه و این یعنی شکاف در قلب اروپا!

"اخرین نتایج انتخابات یونان نشان داد که هیچیک از سه حزبی که بیشترین آرا را بدست آورده اند قادر به تشکیل دولت ائتلافی نیستند. بدینسان برگزاری انتخابات پیش از موعد در یونان اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. در این انتخابات حزب راستگرای دمکراسی نوین، حزب چپ رادیکال سیزیزا و حزب سوسیال دمکرات پاسوک به ترتیب بیشترین آرا را بدست آورده بود. اما نظر سنجی ها نشان میدهد که در انتخابات بعدی جبهه چپ این دو حزب را پشت سر خواهد گذاشت.

رئیس جمهور یونان کارلوس پاپولیاس برای تشکیل یک دولت اضطراری مذاکراتی را با رهبران احزاب مختلف اغاز کرد اما موفق نشد احزاب برنده انتخابات را برای تشکیل دولتی ائتلافی متقاعد کند. رهبر حزب سیریزا "ائتلاف چپ یونان" که موفق شد 17 در صد ارا را در انتخابات بدست اورد اعلام کرد که."حزب ما از شرکت در این ائتلاف خوداری میکند. این حکم مردم یونان است که به ما رای داده اند. ما با توافق نامه امضا شده برنامه ریاضتی اقتصادی بین یونان وشرکای اروپائی آن مخالفیم. این توافق نامه به به افزایش شدید بیکاری وبدبختی اجتماعی منجر خواهد شد. ما به هیچ دولت ائتلافی که بخواهد برنامه ریاضت اقتصادی را به اجرا گذارد نخواهیم پیوست".

این در حالیست که "اولی رن" کمیسر اروپا در امور مالی گفت که یونان باید به تعهداتش در مورد برنامه ریاضت اقتصادی پایبند باشد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول یونان را زیر فشار قرار داده اند تا در ماه آینده با کاهش مجدد در بودجه به میزان 14.5 میلیارد یورو برنامه ریاضتی در کشور را تشدید کند. در این میان فشار دولت آلمان بر یونان نیز روبه افزایش است. "گیدو وستروله" وزیر خارجه المان در روز چهار شنبه به دولت یونان هشدار داد که اگر این کشور از ریاضت اقتصادی چشم پوشی کند دیگر از کمک مالی 130 میلیارد یورویی طرح اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای خروج از بحران اقتصادی محروم می شود.

درنشست رهبران منطقه یورو در بروکسل برای رسیدگی به وضعیت بحرانی در یونان با جود بی میلی بعضی از کشورهای منطقه برای "کمک مالی" به یونان رهبران منطقه یورو متعهد شدند که 5.2 میلیارد دلار به دولت یونان کمک مالی کنند. این کمک در دومرحله صورت میگیرد ابتدا 4.2 میلیارد دلار برای بهبود وضعیت اقتصادی به یونان پرداخت میشود وبا توجه به تامین مالی مورد نیاز یونان در آینده یک میلیارد دیگر به این کشورپرداخت خواهد شد. اکنون بیش از 20 درصد جمعیت یونان در بیکاری بسر میبرند .48 در صد جوانان بیکارند و 25 در صد از مردم یونان در فقر محرومیت اجتماعی روبرو می باشند."

برگرفته از اومانیته

 

 

 

   راه توده  361      25 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت