راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فرانسه
ساز از کوک خارج شده
در اجلاس گروه 8
جعفر پویا

 

 

بحران اقتصادی منطقه یورو روزبه روز حادتر میشود. این بحران موضوع گفتگوهای نشست سران هشت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8، مرکب از 8 کشور بزرگ سرمایه داری در کمپ دیوید بود. همه سران این 8 کشور بر ضرورت حمایت از رشد اقتصادی تاکید کردند، بدون آنکه مفهوم این رشد اقتصادی و محتوای دقیق و اصلی بحران و دلایل آن را روشن کنند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور جدید فرانسه که در مبارزات انتخاباتی خود مسئله پایان دادن به سیاست های ریاضت اقتصادی و حمایت از رشد را مطرح کرده بود نیز بعداز ظهر روز جمعه در واشنگتن در محل سفارت فرانسه به بحث و گفتگو در این مورد با اوباما رئیس جمهور امریکا پرداخت.
هولاند در این دیدار بر سخنان چند روز پیشتر خود در برلین با "مرکل" صدر اعظم المان تاکید کرد و ضرورت الحاق یک پیمان رشد اقتصادی در معاهده اتحادیه اروپا و تقویت و نظم و انضباط در بودجه کشورهای عضو اتحادیه را از اولویت های برون رفت از بحران اعلام کرد. او تاکید کرد که همه ما متقاعد شده ایم که باید در بودجه عمومی خود نظم و انضباطی را بوجود آوریم که به بهبود رقابت دربازار اروپا و صحنه بین المللی منجر شود و از همه مهمتر روابط تجاری را در جهان و منطقه یورو تسهیل کند. و به این منظور باید در جهت سرمایه گذاری های عمده همگامی داشته باشیم. محتوای پیمان مورد نظر هولاند روشن نیست و البته به تناسب قوا در داخل فرانسه و صحنه جهانی نیز بستگی خواهد داشت.
هولاند و اوباما همچنین با توجه به بحران یورو و اروپا بر ضرورت حفظ یونان در منطقه یورو تاکید کردند وهولاند در این مورد گفت که " در نهایت این مردم یونان هستند که سرنوشت خود را در انتخابات آینده در اواسط ماه ژوئن تعیین میکنند." یکی دیگر از مسایل مورد نگرانی در مورد بحران منطقه یورو اخبار ورشکستگی بانک های بزرگ اسپانیا بود که تهدیدی جدی برای آینده اروپا محسوب می شود. به گفته رییس جمهور جدید فرانسه لازم است یک موسسه سرمایه گذاری جدید بنام " مکانیزم همبستگی برای اروپا" بوجود آید تا با اینگونه مشکلات مقابله کند. بحث مهم دیگر در نشست گروه 8 خروج نیروهای فرانسه از افغانستان بود. هولاند در این دیدار بر تعهد خود در مبارزات انتخاباتی تاکید کرد و گفت که به عنوان رئیس جمهور از طرف مردم فرانسه دستور دارد که نیروهای نظامی فرانسه را تا پایان سال 2012 از افغانستان خارج کند و " خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان قابل مذاکره نیست". در میان همراهان اوباما این ایده مطرح است که پاریس را در کنار نیروهای ناتو تا سال 2014 که برای عقب نشینی منظم از افغانستان تعیین شده نگه دارند. حتی اگر فرانسه نیروهای خود را از افغانستان خارج کند میتواند با اعزام نیروی اموزشی و آموزش افسران پلیس به نام "مدیریت ایمنی" تا پایان خروج نیروهای ناتو حضور داشته باشد
برگرفته از اومانیته
 

 

 

 

   راه توده  362      اول خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت