راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بزرگراه چپ
از امریکای لاتین
تا قلب اروپا

 

"رافائل کوره را" رئیس جمهور اکوادور در نامه ای خطاب به ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ در انتخابات فرانسه پشتیبانی خود را از وی اعلام کرد. کوره را در نامه خود نوشت :

"ژان لوک عزیز

بی عدالتی و نابرابری ایجاد شده توسط نظامی که مبتنی بر قدرت چند تن و استثمار اکثریت است موجب شده است که در امریکای لاتین، شهروندان برای تعیین دوباره سرنوشت خود متحد شوند. حقانیت، صداقت، قدرت، خلاقیت و سادگی اندیشه های بزرگ در هموطنان ماست و با آنها ما این آینده را می سازیم

در امریکای لاتین این نظامی که سرمایه را برفراز انسان و منافع اندکی را برفراز حقوق شهروندی قرار داده است برای همیشه در حال نابودی است. در امریکای لاتین این وضع با شعار مردمی "که همه آنها گورشان را گم کنند!" تجلی یافته است. ما با هدایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گام هایمان را تنظیم نمی کنیم، بلکه با قانون اساسی نوین که خلق ما آن را مستقیما تصویب کرده است تنظیم می کنیم، قانونی که حقوق بشر ستون فقرات آن است."

کوره را که در سال 2007 به رییس جمهوری اکوادور برگزیده شده در این نامه تاکید می کند : "ما یقین داریم که که شما خواهید توانست با چالشی که در این لحظه تاریخی واقعیت اورپا با آن روبروست مقابله کنید ... این پشتیبانی مردمی فزاینده از جبهه چپ نشان می دهد که اروپا نیز می تواند بر بنیادگرایی نئولیبرال غلبه کند، نئولیبرالیسمی که هزینه بحران را به شهروندان تحمیل می کند و بدینسان خواست های اجتماعی آنان را پس می زند و نابرابری ها را ریشه دار تر می کند."

پیشتر ژان لوک ملانشون اعلام کرده بود که جبهه چپ فرانسه عمدتا  از تجربه مقاومت در امریکای لاتین الهام می گیرد و اصطلاج "انقلاب شهروندی" را نیز از رافائل کوره را و جنبش انقلابی در اکوادور وام گرفته است.

 

 

 

   راه توده  358      28 فروردین ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت