راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رهبر حزب کمونیست فرانسه
جبهه چپ اروپا
سد آهنین
در برابر غارتگران
ترجمه و تدوین آذرفریتاش

 

 

بخشی ازسخنرانی پیر لوران دبیر اول حزب کمونیست فرانسه اجلاس بین المللی در یونان. سوم اپریل:

باعث خرسندی من است که امشب در این جلسه بین المللی حضور دارم در زمانی که یونان وارد یک حیات سیاسی تازه میشود .

برای من بسیار افتخار امیز است که همبستگی جبهه چپ فرانسه را با مقاومت مردم یونان به شما اعلام کنم. در زمانی که خود مردم فرانسه نیز در برابر یک انتخابات حیاتی برای آینده سیاسی فرانسه و اروپا قرار گرفته اند. حزب کمونیست فرانسه و جبهه چپ فرانسه از شجاعت وعزت مردم یونان در مقابل مبارزه دشواری طبقاتی که در حرکت است و در آن  گام برداشته اند قدرانی می کند. مبارزه شما مبارزه ما نیز می باشد و ما در این مبارزه همگام با شما هستیم. آینده مشترک ما در خطر است. بحرا ن سرمایه داری مالی اکنون به بحران سیاسی تبدیل شده است که ما را وارد عصر جدیدی کرده است و بازگشت به گذشته دیگر ممکن نیست. ما در مواجهه با برنامه های ریاضتی و حملات علیه حقوق سیاسی و آزادی های سندیکائی و مدنی قرار گرفته ایم، در مقابل پیش نویس پیمان جدید سارکوزی و مرکل که حاکمیت و آزادی مردم را گد مال کرده اند و به آن حمله ور شده اند و ریاضت های اقتصادی سیستماتیک خود را تنها راه حل خروج از بحران میدانند. ما در یک لحطه تاریخی قرار گرفته ایم و باید جبهه خود را مشخص کنیم . آیا سرمایه مالی را به زندگی انسان ها برتری دهیم؟ آیا باید سیستم سرمایه داری را از بحران نجات داد و یا از آن عبور کرد؟ این پرسش های اصلی است که در برابر ما قرار دارد.

وزرای دارائی و بانکداران در حال اتخاذ تصمیات مهار کنده بحران به نام "فایروال اروپائی"می باشند. یعنی "صندوق ثبات مالی اروپا و مکانیسم ثبات اروپا ". این پول را چه کسانی میپردازند؟ می خواهند حداقل 940 میلیارد یورو جمع آوری کنند. یعنی همان پول مالیات ها و صرفه جوئی برنامه ریاضتی که تاکنون دولت های اروپائی به مردم کشورشان برای نجات بانکداران از بحران به مردم تحمیل کرده اند. این میلیاردها یورو درچه عرصه ای موردبهربرداری قرار میگیرد  و در اختیار چه گروهی قرار میگیرد؟ برای تضمین مطالبات بانکداران و تامین مالی آنها. اگر هدیه بانک مرکزی اروپا را به این 940 ملیلیارد بیافزایم می شود 2000 میلیارد یورو. در این معاملات پیچیده، بودجه مالی اروپا ربوده شده و به باد هوا رفته است. دولت های فعلی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا  اکنون جبهه خود را انتخاب کرده اند. این برای شما کافی نیست؟ در هفته گدشته اعتصابات عمومی گسترده ای در اسپانیا و پرتقال برگزار شد. مانند اعتصابات در یونان و در بلژیک. در چند ماه اخیرجنبش های اجتماعی در اروپا گسترش یافته اند. مبارزات رو به رشد است و ما باید برای محافظت از جهان کار و دمکراسی و اموال شهروندان در مقابل دولت هائی که در جهت منافع سرمایه داران قرار دارند بایستیم و تمام نیروی سیاسی خود را در اروپا  برای مقابله بسیج کنیم. حزب چپ اروپا در این هفته اجلاسی دو روزه را برای تبادل نظر و بررسی اوضاع سیاسی در اروپا و اعلام سیاست جایگزین و سازماندهی نوین برگزار کرد. بیش از 200 تن از فعالان سازمان های سیاسی و سندیکاهای اروپا وانجمن های اجتماعی در این اجلاس شرکت خواهند داشت. این اولین نشست همگانی نیروهای چپ اروپا برای تبادل نظر است. زمانی که دشواری های اجتماعی افزایش می یابد نیازمند نگرش تازه سیاسی هستیم. اکنون رفراندم در ایرلند و انتخابات آینده در یونان و فرانسه سرنوست ساز شده اند. باهم باید سیاستی آهنین اتخاذ کنیم که قادر باشد سدی در مقابل برنامه های راستگریان بوجود آورد. این مسئولیت تاریخی ما است. تمام دستاوردهای اجتماعی و سیاسی مورد تهدید قرار گرفته اند. اکنون هدف اصلی جبهه چپ در فرانسه شکست سارکوزی در انتخابات آینده است. اگر ما در این مبارزه پیروز شویم یک آرامش و فضای جدیدی در اتحادیه اروپا آغاز می شود. شکست سارکوزی در انتخابات ازادی اروپا از رهبری است که در خدمت بازار مالی سرمایه داران است. این شکست توازن قدرت را در اروپا تغییر میدهد. مبارزه ما همچنین در مورد محتوای سیاست های جناح چپ "احراب سوسیالیست" در کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. همچنان که شما یونانی ها سیاستهای"پاپاندرو" را تجربه کردید ما هم نگران سیاست ها و پیشنهاد های "فرانسوا  هولاند" هستیم. مشکل اساسی اجماع میان راست محافطه کار و سوسیال دمکرات‌ها در تنطیم و نظم بودجه دولتی کشور و بهربرداری از آن وتصمیمات اقتصادی و اجتماعی ملی کشور است در حالیکه ما به یک دگرگونی سیاسی اساسی نیازمندیم .

 

 

http://www.pierrelaurent.org/article/ensemble-nous-allons-changer-nos-pays-pour-changer-leurope-ath-nes-3-avril-2012

 

 

 

 

   راه توده  358      28 فروردین ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت