راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اتحاد نظامی
چین و روسیه
علیه ناتو
آزاده اسفندیاری

 

روزنامه " ژن مین ژیبااو" ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ، ضرورت ایجاد اتحاد نظامی بین روسیه و چین را به نام اتحاد " اروپا آسیا " مطرح کرده است. هدف از این اتحاد نظامی ایستادگی در برابر پیمان نظامی ناتو می باشد.
این روزنامه می نویسد آیا برای دست یابی به چنین اتحادی در چین یک انقلاب فرهنگی جدید نیازمی باشد؟ جواب ژن مین ژیوااو در این زمینه چنین است:
برای ایجاد پیمان نظامی اروپا، آسیا، وضعیت سیاست های خارجی و داخلی چین باید مورد برسی قرار گیرد.
اگر زمان مائو تسه تونگ انقلاب فرهنگی در رابطه با سیاست خارجی چین، مبارزه همه جانبه با اتحاد شوروی بود، شرایط امروز جهان وظایف دیگری را به عهده ما قرار داده است.
اگر در گذشته دور، ما با همسایه بزرگ خود سر ستیز و تضعیف آن را داشتیم، امروزه جاه طلبی و سلطه جوئی امپریالیسم آمریکا روش مقابله را طلب می کند .
امروزه برای همگان روشن است که سیاست آمریکا فتح جهان و تسلط بر منابع کل کشورها و ثروت آنان است. اگر تدبیری برای جلوگیری از این سیاست خطرناک و تجاوز گرانه اتخاذ نشود ، آن ها به زودی به دروازه های چین هم خواهند رسید .
رشد و توسعه اقتصادی چین منجر به نفوذ قابل توجهی در سطح جهان گردیده است. ایجاد اتحاد اروپا- آسیا پاسداری از این دست آورد ها و مقابله با سیاست کشور گشائی آمریکا است.
حیاتی ترین و مبرم ترین مسله جهان امروز، مسله جنگ و صلح است. آمریکا با لشگر کشی به اقصی نقاط دنیا و ایجاد جنگ های منطقه ای ، اساسی ترین حق و حقوق جهانیان را که همان زندگی در سایه صلح است زیر پا گذاشته. بنا بر این، برای دستیابی به صلح و جهانی بدون جنگ و خون ریزی ایجاد این پیمان، امری است حیاتی .
همکاری های نظامی بین چین و همسایه ما روسیه، برای مقابله با غرب ریشه در گذشته نیز دارد . در روز 29 اگوست 1949 اتحاد شوروی اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد .
بعد از حدود یک ماه، یعنی در اول اکتبر 1949 اتحاد شوروی اعلام کرد که ما از تمامیت ارضی کشور برادر و هم پیمان خود جمهوری خلق چین در مقبل هر گونه تجاوز خارجی دفاع خواهیم کرد. یک هفته پس از آن، با اتکا به این دستآورد، توانائی جدید نظامی، کشور جمهوری دمکراتیک آلمان بر نقشه جهان ظاهر شد.
در آن زمان استالین رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما در بخش وسیعی از سرزمین ها ی جهان، از پکن در جنوب شرق آسیا و تا برلین در غرب اروپا با بمب اتم دفاع خواهیم کرد. در سال 1957توافق نامه ای میان شوروی و جمهوری خلق چین منعقد گردید که بر اساس آن دولت شوروی تکنولوژی تولید بمب اتم را در اختیار چین گذاشت، با این هدف که درصورت نیاز هر دو کشور به یکدیگر یاری رسانند و اگر جنگی از طرف غرب شروع شود شانه به شانه هم از سرزمین های خود دفاع کنند .
بر اساس یک چنین گذشته حیاتی و ارزشمندی است که روزنامه ارگان حزب کمونیست چین، چنین فکری را در این شرایط حساس و بحرانی جهانی مطرح می کند.
چین و روسیه دارای سرزمین های بسیار وسیعی هستند که بخش های قابل توجهی از منابع حیاتی در آن ها نهفته است. قسمت بزرگی از جمعیت جهان در این دو کشور ساکن هستند. سر زمین های وسیع، منابع فراوان انرژی، جمعیت قابل توجه، تکنیک پیشرفته و توانائی های نظامی کار آمد این دو کشور ایجاب میکند تا در مقابل یکه تازی آمریکا و متحدان ناتوئی آن ، کار آئی خود را نشان دهند ... در چنین صورتی است که متجاوزان نخواهند توانست به هدف غائی خود که محاصره چین و روسیه است دست پیدا کنند .
علاوه بر این ، این اتحاد نظامی چتری خواهد شد بر سرکشور های مختلف جهان از جمله ایران یعنی دروازه روسیه و پاکستان راه ورود به چین .
باید از گذشته آموخت و بیاد داشت که اشتباهات و زیکزاک های سیاسی بین دو کشور چه عواقب هولناک غیر مترقبه ای را رقم زده است .

برگزیده از سایت حزب کمونیست روسیه
 

 

   راه توده  352     24 بهمن ماه 1390

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت