راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سیاست نظامی
و استعماری
فرانسه در افریقا
 

 

  ارتش فرانسه در مرکز افریقای مرکزی مستقر شد. مستعمره سابق فرانسه بعد از بدست گرفتن قدرت در ماه مارس گذشته توسط شورشیان مسلمان "سله کا " در بی ثباتی و هرج ومرج بسر می برد. شبه نظامیان ضد رئیس جمهور"میشل دجودوجیا " که اکثریت بزرگی از مسیحیان افریقای مرکزی را تشکیل میدهند در اثر عملیات تلافی جویانه وارد "بانگی" پایتخت افریقای مرکزی شدند. رئیس جمهور "میشل دجودوجیا" قادر به کنترل نیروهای خود نیست. بخصوص که "شبه نظامیان" دیگری از کشورهای همسایه چاد و سودان وارد پایتخت شده اند. اکنون به دستور فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه 1600 نفر از سربازان فرانسوی برای اجرای عملیاتی بنام سانگری "مارپیچ" در پایتخت افریقای مرکزی "بانگی" مستقر شده اند. نیروهای فرانسه به این نیروها در پایتخت افزیقای مرکزی "بانگی" پیوستند. سربازان فرانسوی عملیات خود در شاهراه ها و مناطق استراتژیک پایتخت را که در کنترل مسلمانان "سله کا" است آغاز کرده اند. بعد از کشتار هفته گذشته، اکنون آرامشی نسبی در "بانگی" برقرار است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه تعداد کشته شدگان این شهر را 394 نفر اعلام کرد. وی گفت "با اینکه هنوزهم برخوردهائی بین نیروها وجود دارد آرامش به "بانگی" باز گشته است". حدود 10هزار نفر از مردم در اثر خشونت های هفته گذشته به فرودگاه بانگی که نیروهای فرانسوی در آن مستقر هستند فرار کرده اند. هزاران نفر دیگر از مردم به کلیساها پناهنده شده اند. حزب کمونیست فرانسه عملیات سانگری "پیچیده" را این چنین تحلیل کرد:
عملیات "سانگری" در افریقای مرکزی در پی یافتن راه حلی برای بحران در افریقای مرکزی نیست. در حالی که نیروهای فرانسه در پایتخت افریقای مرکزی برای اجرای عملیات "سانگری" مستقر شده اند وقوع خشونت ها در درون جوامع و در گیریها بین گروههای "شورشیان " تشدید شده است و صدها نفر کشته بر جای گذاشته است. خشونتی که در تاریخ افریقای مرکزی سابقه نداشته است. چگونه به اینجا رسیده ایم ؟ از زمانی که چراغ سبز شورای امنیت سازمان ملل به فرانسه برای مداخله نظامی در حمایت از حضور نیروهای افریقائی و پایان دادن به درگیری های کنونی در افریقای مرکزی داده شد بحران سیاسی در افریقای مرکزی تشدید گردید. حضور نظامی فرانسه در"بانگی" باید عامل بازدارنده در گیری ها باشد نه تشدید درگیری ها. چندین ماه است که انجمن ها و سازمان های بین المللی غیر دولتی در افریقای مرکزی زنگ خطر را به صدا در آورده اند. "سله کا " با موافقت ضمنی فرانسه و دخالت چاد در ماه مارس گذشته قدرت را بدست گرفتند. دولت فرانسه چه اقدامات سیاسی، استراتژیک و یا بهره برداری از نفوذ کشورهای همسایه برای حل بحران در افریقای مرکزی در سالهای اخیر انجام داده است؟هیچ .
دولت فرانسه فقط در انتظار ماند تا درگیری ها شعله ور و زمان برای مداخله نظامی مهیا شود. برای چه هدفی؟ سوالی مهمی که تا کنون از طرف مقامات فرانسه به آن پاسخ داده نشده است . در گذشته ارتش فرانسه دهها بار در امور داخلی افریقای مرکزی مداخله نظامی کرد. در دوران استعمار با خشونت افراطی و در دوران فرانسه ــ ا فریقای با نرمش و عوام فریبی و امضای چک های سفید، در عرض 124 سال پاریس بارها رژِیم های متعددی را در افریقای مرکزی "دست به دست" داده است. بدیهی است که فرانسه تحت پوشش سازمان ملل متحد از طریق یک قعطنامه متعهد است که به بحران کنونی در افریقای مرکزی یایان دهد، اما تا کنون جز سخنرانی و قول برگزاری انتخابات در اسرع وقت طرح کلی فرانسه یک راه حل سیاسی نبوده و نیست، بلکه یک مداخله نظامی است. نیروهای نظامی فرانسه در افریقای مرکزی مستقر شدند تا "حداقل نظم" را در توافق و ارتباط با اتحادیه اروپا و ایالات متحده بدست اورند. اعلام خبر حضور "موقت " نظامی فرانسه برای ارامش یک افسانه است. چنین مدیریت جنگی فرانسه برای حل بحران، تنها تداوم بی ثباتی و خشونت و در نتیجه به شکست منجر میشود. راه حل برای پایان درگیری ها در افریقای مرکزی امکان پذیر است بشرطی که پاریس سیاست نظامی خود را فراموش کرده و یک راه حل سیاسی برای باز سازی کشور و حاکمیت ملی مردم افریقای مرکزی را در پیش بگیرد. فرانسه باید اقداماتی چند جانبه و موثر برای مقابله با علل واقعی که منجر به بی ثباتی و تنش ها ی منطقه ای شده است را در پیش بگیرد .
 

 

 

 

                        راه توده  437     21 آذر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت