راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"چپ" ها برنده

انتخابات جمهوری

چک شدند

 
 

 

روز های 25 و 26 ماه اکتبر انتخابات پارلمانی در جمهوری چک برگزار شد. به علت فساد مالی نخست وزیر این کشور، پارلمان تصمیم گرفت تا انتخابات زود هنگام را برگزار کرده و دولت جدیدی را مسئول اداره امور کشور کند.

در انتخابات اخیر نیرو های چپ توانستند اعتماد اکثریت مردم را نسبت به خود جلب کرده و با آرای بیشتر در پارلمان، بر راست ها تفوق پیدا کنند.

حزب سوسیال دمکرات این کشور که متمایل به چپ است با 20.4  در صد، حزب جدید شهروندان ناراضی 18.6 در صد و حزب کمونیست با 14.9 اکثریت پارلمان را به دست آوردند. آن ها می توانند با ائتلاف یکدیگر دولت جدیدی را در جمهوری چک بر سر کار آورند.

حزب کمونیست چک در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی که در سال 2010 برگزار شد توانست 5 در صد بر آرای خود اضافه کند. برخی از احزاب برادر از جمله حزب کمونیست روسیه پیروزی نیرو های چپ را در جمهوری چک تبریک گفتند.

 

ترجمه از منابع روسی

 

 

 

                        راه توده  431     9 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت