راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اخوان المسلمین

و مسلمانان جهادی

چرخ پنجم طرح

خاورمیانه بزرگ

روزنامه یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

 
 

 

روزنامه چپ گرای «یونگه ولت» چاپ آلمان، خلاصه ای از تحلیل «خالد حداده» دبیر اول حزب کمونیست لبنان که در هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان منتشر شده را منتشر کرده است. ترجمه این خلاصه چنین است:

«بحران ساختاری در نظام سرمایه داری جهانی که از بیشتر از صد سال قبل شکل گرفته، تاثیر عمیقی در دنیای عربی و خاورمیانه بر جای گذاشته است. در سال های اخیر تهاجم امپریالیستی که با همکاری اسرائیل همراه است در عراق، افغانستان، لیبی، لبنان و فلسطین میلیون ها کشته و چندین میلیون معلول و میلیون ها فراری از جنگ و بی خانمان از خود باقی گذاشته است. نباید فراموش کرد که جه تعداد شهرها و دهات تخریب شده اند....

واشنگتن با دست دولت اردغان هزاران تروریست اسلامی از چچن، گرجستان و منطقه اوستیا را به سوریه گسیل کرده است. این تروریست ها امروز به سوریه اعزام شده اند و در آینده ممکن است به لبنان و یا به مناطق تحت تسلط فلسطینی ها اعزام شوند. این سیاست در ادامه استراتژی "خاورمیانه بزرگ" امریکاست. در سال 2006 زمانی که نظامیان اسرائیلی لبنان را بمباران کردند، هدف ایجاد «خاورمیانه جدید» بود که «کندولیزا رایس»، (وزیر خارجه وقت آمریکا) وعده اش را داده بود. هدف «خاورمیانه جدید» ایحاد شکاف دینی و مذهبی در دنیای عرب است که ایجاد کشورهای کوچک را برای تسلط بهتر بر آنها دنبال می کند. بدین ترتیب با ایجاد عدم ثبات سیاسی ـ اقتصادی، ثروت های موجود در دنیای عرب را صاحب می شوند.

جنگ موجود در خاورمیانه دارای اهداف زیر است:

اول- تجزیه سوریه و لبنان،

دوم- حذف مسئله فلسطین به نفع اسرائیل،

سوم- تسلط دوباره بر اوضاع مصر و بر روی کار آوردن مجدد اخوان المسلمین، تا پس از ترکیه و پاکستان به سومین کشور اسلامی مورد نظر امریکا در خاورمیانه تبدیل شود.

مصر مورد علاقه آمریکا یک دیکتاتوری نظامی ـ اسلامی ـ سنی است. بدین طریق امکان اعمال فشار سیاسی بر ایران به عنوان یک کشور شیعه مذهب تامین می شود.

چهارم- جلوگیری از نفوذ روسیه بویژه در منطقه با توجه به اینکه روسیه دومین کشور فعال در عرصه سیاسی در منطقه است.

بدین ترتیب کوشش می شود تا با ایجاد «خاورمیانه جدید»که از 23 سال قبل شروع شده است، نه فقط بر نفوذ سیاسی آمریکا افزوده شود، بلکه همچنان هژمونی امپریالیستی امریکا نیز حفظ شود.

 

 

 

                        راه توده  426     4 مهر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت