راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نگاهی به سخنان

انتخاباتی خامنه ای

موج شرکت

مردم در انتخابات

از ترس ساز و کار

حکومتی آنست!

 
 

 

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در نشست حقوقدانان حامی علی اکبر ولایتی فرموده اند که "حضرت آقا در زمان رهبری از رئیس جمهور شانس نیاوردند".

معنای این سخن در واقع آن است که هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی یعنی کسانی که مردم به آنان رای داده و رییس جمهور کردند و کسانی که با تقلب بعنوان رییس جمهور معرفی شدند و کسانی که رییس جمهور شدند ولی علیه آنان کودتا کردند و به حبس خانگی فرستادند، یعنی هر کسی که بنوعی از انتخابات ریاست جمهوری سربر آورده با علی خامنه‌ای مشکل داشته که نتیجه آن شده که "حضرت آقا" همیشه از منتخب مردم شانس نیاورده است.

خود آقای خامنه‌ای هم در گذشته گفته بود که اصولا از نظام ریاست جمهوری که همیشه یک فردی را که مستقیما منتخب مردم است در برابر وی که منتخب مردم نیست قرار دهد ناراضی است و ترجیح می‌دهد که بساط انتخابات ریاست جمهوری را جمع کند و بجای آن یک نخست وزیر منصوب کند. سخنان آقای باهنر و تعمد حکومت به سرد نگه داشتن فضای انتخابات نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای در وضعی دوگانه گرفتار شده است. از نظر بین المللی به برگزاری یک انتخابات نسبتا قابل قبول نیاز دارد ولی از نظر داخلی از نقشه خود برای جمع کردن بساط انتخابات ریاست جمهوری منصرف نشده است. سخنان روز سه شنبه وی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی (که سایت نیروی انتظامی با فارسی فصیح آن را گرامیداشت سالگرد ارتحال امام اعلام کرده است) این دوگانگی را نشان می‌دهد. آقای خامنه‌ای گفت: "هر رایی که مردم به یکی از هشت کاندیدای محترم بدهند، در درجه اول، رای به جمهوری اسلامی و رای اعتماد به ساز و کار انتخابات است."

این نکته دوم، یعنی رای مردم "رای اعتماد به سازوکار انتخابات" است نکته جدیدی است و دو معنا دارد. اول اینکه مردم با رای دادن خود در واقع سازوکار انتخابات را هم تایید کرده اند و هرکسی را که حکومت از صندوق بیرون آورد باید بپذیرند. دوم اینکه عدم شرکت مردم در انتخابات به معنای عدم اعتماد به سازوکار انتخابات یعنی با تفسیر رهبر نهاد ریاست جمهوری است. 

بعبارت دیگر مهندسی انتخابات این بارعمدتا بر روی عدم شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بنا شده است. تا آنجا که مردم در انتخابات شرکت کنند آن را می‌گذارد به حساب "لبیک" به دعوت رهبری و رای اعتماد به نظام و اگر شرکت نکنند آن را می‌نویسد به پای روسای جمهور قبلی که گویا خوب کار نکرده اند و با رهبر هماهنگ نبوده اند و رای عدم اعتماد مردم به نظام ریاست جمهوری. همین نشان می‌دهد که کسانی که مدعی هستند با عدم شرکت مردم در انتخابات مشروعیت "نظام" فرو خواهد پاشید تا چه اندازه در تخیل هستند. با عدم شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر چند از نظر بین المللی مشروعیت نظام لطمه خواهد خورد ولی از نظر تبلیغات داخلی و نقشه‌‌های حکومتی مشروعیت نهاد ریاست جمهوری را زیر سوال خواهند برد و راه را بر نخست وزیر انتصابی باز خواهند کرد.

بدیهی است که این مهندسی در یک موقعیت بین‌المللی خطرناک انجام می‌شود که دست حکومت را در کاربست کامل آن می‌بنندد و دوگانه گویی‌‌های آقای خامنه‌ای درباره "حماسه سیاسی" نشان از این موقعیت دارد. بدینسان هم حکومت و هم مردم در یک تنگنای شرایط قرار گرفته اند که شرکت و عدم شرکت در انتخابات هر یک دارای نتایج مثبت و منفی ویژه خود است ولی آشکارا پیداست که زیان ناشی از عدم شرکت در انتخابات برای مردم و کشور به مراتب بیش از سودهای احتمالی آن است زیرا که :

1- با عدم شرکت مردم راه بر مهندسی کامل انتخابات و بیرون آمدن نامزد مورد نظر حکومت کاملا هموار می‌شود که برای حداقل مدت چهار سال دیگر تمام ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و حتی با گماشتن فردی مانند جلیلی آینده کشوری بنام ایران می‌تواند در خطر قرار گیرد.

2- با عدم شرکت مردم در انتخابات، اساس نهاد انتخابات و ریاست جمهوری لطمه خواهد دید و راه برای کنار گذاشتن و پایان دادن به آن هموار خواهد شد.

3- مشروعیت حکومت از نظر بین المللی لطمه خواهد دید ولی این جز دست بالا پیدا کردن قدرت‌های جهانی برای دخالت بیشتر در امور داخلی ایران و فشارهای بیشتر به مردم و غارت بیشتر اقتصاد و دستاوردهای ملت ما نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در برابر همه این زیان‌‌ها تنها سودی که از عدم شرکت مردم در انتخابات می‌تواند حاصل شود معلوم شدن انفراد حکومت است که بر آن هم از طریق حضور مردم در انتخابات شوراها سرپوش گذاشته می‌شود.

صحبت‌‌های آقای خامنه‌ای در مورد اینکه رای مردم رای اعتماد به سازوکار انتخابات است در عین حال دو چیز دیگر را نیز نشان می‌دهد. اول اینکه سازوکار انتخابات مورد تردید است و مشروعیت نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان و نهادهای اجرایی مانند وزارت کشور زیر سوال قرار گرفته است. ثانیا شرکت وسیع مردم در انتخابات نه به دلیل اعتماد آنان به سازوکار انتخابات برعکس بدلیل عدم اعتماد آنان است. مردم در مراحل مختلف مانند خرداد 76 یا 88 وسیعا در انتخابات شرکت کردند زیرا به سازوکار انتخابات اطمینان نداشتند و می‌خواستند با ایجاد یک جنبش و موج عظیم جلوی تقلب حکومتی را بگیرند.

استدلال‌‌ها و نقشه‌‌های حکومت و آقای خامنه‌ای را باید علیه خود آنان برگرداند. در شرایط کنونی مشارکت هرچه وسیعتر در انتخابات و رای به نامزدی که از تغییر پشتیبانی کند بهترین و کارآمدترین وسیله برای برهم زدن این نقشه هاست.

 

 

 

                        راه توده  410     16 خرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت