راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیش به سوی صندوق های رای

بکوشیم انتخابات در مرحله اول

با پیروزی روحانی تمام شود!

 
 

 

شاید "راه توده" یگانه نشریه پایبند به مشی توده ای باشد که در این آخرین روز و آخرین ساعات باقی مانده به زمان رای گیری برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیازمند آن نیست که بنویسد در باره این انتخابات، درباره ضرورت شرکت در انتخابات، درباره نامزدی که معتقد است به او باید رای داد و بویژه در باره شعار مضحک "تحریم" چه نظری دارد. این گردابی است که خیلی ها در آن سرگرم دست و پا زدن هستند و فرسنگ ها از واقعیات جامعه ایران عقب مانده اند. نظرات راه توده در باره همه این نکات روشن و صریح است و در تمام هفته های گذشته روی آنها پافشاری کرده است. برای تفسیر و چرائی و چگونگی آنچه که بر انتخابات گذشته و می گذرد و آنچه که بر راه توده در این دوران گذشت به تفصیل در آینده خواهیم نوشت. امروز بحث اصلی این نیست، بحث اینست که در این لحظات چه باید کرد و چه توصیه ای داریم؟

باید آنهائی را که بانگ تحریم دراین انتخابات بلند کردند، حتی بنام جنبش سبز (بویژه در خارج از کشور و متاثر از آبی که در مهاجرت زیر پوستشان دوبده) فعلا به حال خود رها کرد. مگر از جمع زندانیان سیاسی باشند و کم اطلاع و بی اطلاع از رایزنی های دوستان و همفکرانشان درخارج از زندان و یا کم اطلاع از آنچه در زیر پوست جامعه درجریان بود و هست.

حتی بیداری احتمالی تحریمی های خارج از کشور، در این آخرین ساعات و پس گرفتن اعلامیه های گذشته آنها نیز نمی تواند بی خبری و بی مسئولیتی آنها در برابر مردم و مشکلات کمر شکن آنها و خطراتی که موجودیت ایران را تهدید می کند  را جبران کند.

آنها امکانات بزرگی را برای تشویق و همراهی با مردم به باد دادند. امکان بهره گیری از بزرگترین رسانه های تصویری و صوتی فارسی زبان خارج از کشور، حمایت از حرکت جبهه گسترده تحول خواهان و اصلاح طلبان داخل کشور، و به جای این همه، پخش تخم یاس و نا امیدی از طریق سایت ها و وبسایت ها و فیسبوک ها و....

این ساعات و لحظات را نباید صرف این بحث ها کرد. باید روی اصل مسئله متمرکز شد. یعنی ضرورت شرکت در انتخابات و بسیج ملی برای دادن رای به "حسن روحانی" بعنوان یگانه نامزد انتخاباتی که از سوی جبهه "تحول و اصلاح" انتخاب و اعلام شده و از حمایت معروف ترین سران این جبهه برخوردار است. یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری که زعامت این جبهه را برعهده دارند. این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی است که عملا یک جبهه گسترده برای نجات کشور، نجات انقلاب و رهائی از جنگ و تحریم و ارتجاع مذهبی تشکیل شده است و ما مطابق مشی شناخته شده حزب توده ایران در باره حرکت های جبهه ای، آن را تائید، حمایت و در حد توان خود همراهی می کنیم و امید به گسترده تر شدن آن، چه پیش و چه پس از انتخابات داریم.

از نگاه ما، این انتخابات، همانگونه که در گذشته نوشتیم مهم ترین انتخابات درتاریخ جمهوری اسلامی است، زیرا با سرنوشت همه مردم، همه ایران، به جنگ و صلح، به ادامه و حفظ دستآوردهای اتمی ایران، به سرانجام انقلاب 57، به استقلال کشور، به تقابل با ارتجاع مذهبی و متوقف ساختن سیاست نظامی- امنیتی حاکم بر کشور و به نقش مثبتی که ایران میتواند در منطقه ایفاء کند پیوند یافته است.

همین نکاتی که اشاره شد برای درک اهمیت این انتخابات کافی است، بویژه اگر جان سختی حاکمیت برای خانه نشین کردن مردم، حفظ قدرت برای ادامه سایت نظامی- امنیتی (حتی به بهانه ادامه پیشرفت اتمی) و وحشتش از صندوق های رای را هم به آن اضافه کنیم.

1- بنظر ما، فرصت برای پیروزی فراهم است و اگر در این کارزا مردم پیروز نشوند و حسن روحانی را نتوانند به مقام ریاست جمهوری برسانند، این قصور در دفتر کسانی نوشته می شود که نتوانستند توطئه های حکومت را خنثی کرده، مقاومتش را درهم شکنند و مردم را با آگاهی از ضرورت رای به حسن روحانی به پای صندوق های رای ببرند.

2- رقابت در جبهه حاکم که بصورت چند نامزد انتخاباتی جلوه کرده است، امکان تقلب انتخاباتی را تضعیف کرده است، به این شرط که جبهه تحول و اصلاح بتواند موج شرکت در انتخابات را بوجود آورد.

3- از هر نوع تشنج و درگیری در حوزه های رای گیری باید جلوگیری و مانور تشکل های وابسته به شورای نگهبان و بسیج و سپاه را دراین زمینه خنثی کرد.

4- هیچ بحثی که بتواند به تشنج درحوزه های انتخاباتی بیانجامد نباید صورت گیرد. بحث ها درخانه ها و محافل خودی باید صورت گرفته و بصورت نام واحد روی برگه های انتخاباتی و پنهان از چشم ناظران به صندوق ها ریخته شود.

5- همه آنها که عزم شرکت در انتخابات دارند، وظیفه ای ملی و میهنی نیز دارند تا دیگرانی که هنوز چنین عزمی ندارند را قانع و مجاب به شرکت در انتخابات کنند.

6- علیرغم آن که اگر انتخابات با حضور حسن روحانی به دور دوم کشیده شود، شانس شرکت وسیع تر مردم و اقبال به روحانی بیشتر خواهد بود، باید کار را با رای مردم در مرحله اول رای گیری تمام کرد. کاری که در انتخابات دوم خرداد سال 1376 شد و خاتمی انتخابات را برد و در انتخابات 1388 نیز که علیه نتیجه آن دست به کودتا زدند نیز تکرار شد. یعنی پیروزی در مرحله اول.

 

 

 

                        راه توده  41    23 خرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت