راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخنان نبوغ آمیز رهبر

درانتخابات 92

به حجت شرعی

رای بدهید!

 
 

 

آقای خامنه ای برای چندمین بار در هفته های گذشته، دیروز(چهارشنبه) برای مردمی که به دیدار او برده شده بودند بطور یک طرفه سخنرانی کرد. ایشان در این سخنرانی به همان شیوه همیشه مبهم گویی ادامه داد که محتوای آن بیشتر تبرئه خود و گذاشتن مسئولیت ها بعهده دیگران و کنار زدن مردم از عرصه انتخابات بود.

آقای خامنه ای درباره انتخابات ماه آینده مدعی شد که "در این انتخابات یک نفر با رأی ملت، مدت 4 سال بر سرنوشت و مسائل عمده کشور حاکم می‌شود اما برخی تصمیمات و کارهای خوب یا غیرخوب این فرد، می‌تواند حتی در 40 سال آینده بر کشور تأثیرگذار باشد." منظور آقای خامنه ای از این سخن آن است که در واقع فاجعه اقتصادی که بر کشور حاکم شده فقط ناشی از دولت احمدی نژاد نیست بلکه ناشی از برنامه هایی هم هست که توسط روسای جمهور قبلی (از جمله خود او) بوجود امده و حالا دارد اثراتش را نشان می دهد. البته کارهای خوب هم حتما مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای است ضمن اینکه رهبر هم که در همه کارها دخالت می کند در این میان هیچکاره است!

آقای خامنه ای افزود: "مردم ایران به دنبال فرد اصلحی هستند که کشور را با سرعت بیشتری (یعنی بیشتر از احمدی نژاد!) در عرصه‌های مادی و معنوی به پیش ببرد اما دشمن به موازات تلاش برای سرد کردن انتخابات، دنبال فردی است که این مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف، عقب‌ماندگی در عرصه‌های مختلف و قرار گرفتن در مسیر سیاست‌های بیگانگان بکشاند."

آقای خامنه ای نمی گوید آن فرد اصلحی که خود وی در انتخابات 84 و 88 معرفی کرد و مدعی شد نظرش به نظر او نزدیک تر است همان کسی است که بیش از هر رییس جمهور و دولت دیگر سه دهه اخیر، ایران را به مسیر ضعف و عقب ماندگی و وابستگی و سیاست های بیگانگان کشاند.

آقای خامنه ای در ادامه سخنان خود گفت که مردم باید "معیارهای نامزد اصلح" را که ایشان بعدها بیان خواهد کرد بشناسند و "با مشورت و تفکر، و دست یافتن به حجت شرعی، نامزد اصلح را انتخاب" کنند. این دست یافتن به "حجت شرعی" هم فرمول جدیدی است که آقای خامنه ای کشف کرده و در واقع منظور آن دو چیز است.

اول برای انتخابات آینده که مردم از خود فکر نکنند و به نامزدها نه براساس شخصیت و برنامه و خواست ها و مطالبات و نیازهای خود و جامعه بلکه براساس "حجت شرعی" رای دهند.

دوم هم اطمینان داد به کسانی است که در گذشته براساس "حجت شرعی"‌ رهبر به نفع احمدی نژاد رای داده یا تقلب کرده اند نگران نباشند و آرامش "دنیوی و اخروی" داشته باشند.

به گفته خود وی "داشتن حجت شرعی برای انتخاب یک فرد مایه آرامش دنیوی و اخروی" است و "اگر تصمیمی که با حجت شرعی گرفته شده غلط هم از آب درآمد چون انسان به تکلیف عمل کرده سرافراز است."

در جامعه ای که 35  سال از انقلابش می گذرد و مردم آن یکی از سیاسی ترین مردم جهان هستند، در یکی از سخت ترین و بحرانی ترین شرایط برای کشور آقای خامنه ای از مردم می خواهد که نه به اتکای خرد و آگاهی خود و منافع کشور که به اتکای "حجت شرعی"‌رای دهند. در واقع این آقای خامنه ای است که می خواهد مردم را از عرصه انتخابات کنار بگذارد نه امریکا. "انتخابات پرشور" مورد نظر او انتخاباتی است که مردم در آن شرکت کنند ولی به دنبال "حجت شرعی" برای رای دادن به نامزد رهبر باشند. چنین شخصیتی با چنین شناختی از مردم کشور ما و شرایط جهان و ایران ادعای رهبری "جهان اسلام" را هم دارد. یکی از مهمترین مسایل انتخابات اینده به ناگزیر ایجاد تعادل در قدرت دربرابر این رهبری و چاپلوسانی است که اطراف او جمع شده اند تا بتوان جامعه را از بحران کنونی با خسارت کمتری عبور داد.

 

 

 

                        راه توده  40    26 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت