راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه حزب کمونیست روسیه

 در ارتباط با بمباران سوریه

با چنگ و دندان

باید از سوریه

دفاع کرد!

ترجمه آزاده اسفندیاری

 
 

 

هواپیماهای نظامی اسراییل مناطقی را در خاک سوریه بمباران کردند . این عمل جنایت کارانه نه تنها تجاوزی  بود آشکار به خاک یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد، بلکه نقض صریح منشور این سازمان در ارتباط با صلح جهانی بود.

تعرض گستاخانه اسراییل به یکی از همسایگان خود ادامه سیاستی است که دهها سال است به یک روش همیشگی آن کشور تبدیل شده است. بی توجهی و زیر پا گذاشتن قطع نامه های سازمان ملل، جنگ دایمی با همسایگان، مانع تراشی بر سر بازگشت میلیون ها آواره فلسطینی به سرزمین خویش و ممانعت جدی از ایجاد صلح و ثبات در این منطقه مهم و استرتژیک جهان.

حمله هواپیماهای نظامی اسراییل نمی توانست بدون موافقت واشنگتن صورت پذیرد. احساس اطمینان دولت این کشور از مجازات های بین المللی،  نشان از آن دارد که پشتیبابان جهانی او، آن اطمینان خاطر لازمه را سال هاست که در اختیار اسرائیل قرار داده اند .

 حکومت اسراییل نماینده و مجری جهانی سیاستی است  در منطقه حساس خاور میانه که در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد . آمریکایی که  با تمام امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی خود سودای سیطره فزاینده ای را بر جهان در سر می پروراند .

گریز اشتباه آمیز مقابله با چنین سیاست تجاوز کارانه امپریالیستی ، در بیش از بیست سال گذشته منجر بدان شد تا یوگسلاوی ، افغانستان ، عراق و لیبی به خاک و خون کشیده شوند و حالا نوبت به سوریه رسیده است.

خوشبختانه دولت و مردم سوریه طی دو سال گذشته دربرابر  نیروهای تربیت یافته سازمان نظامی ناتو و شرکت مستقیم کارشناسان نظامی آن مقاومت می کنند و امید به پیروزی هر روز قوت بیشتری می گیرد.

حملات هوایی اسراییل به دمشق نشانه بارزی است از همدستی و هماهنگی این کشور با مزدوران خارجی خصوصا نیروهای "القایده". حال این پرسش برای جهانیان  مطرح است که چه سنخیتی بین حکومت "یهود" با نیرو های شبه نطامی القایده اسلامیست وجود دارد؟ البته درباره این هم اندیشی و اعمال مشترک می توان صحبت کرد .

حزب کمونیست روسیه کشتار مرد سوریه را توسط مزدوران خارجی و دولت تجاوزگر اسراییل شدیدا محکوم می کند و از افکار عمومی جهان می خواهد کوشش کنند تا  جلوی خون ریزی در این کشور به هر طریق ممکن گرفته شود .

حزب کمونیست روسیه با استناد به قرار داد دوستی اتحاد جماهیر شوروی  که در 8 اکتبر 1980 با دولت جمهوری عربی سوریه بسته شده است، از دولت روسیه بعنوان میراث دار اتحاد شوروی می خواهد تا همه گونه امکانات اقتصادی و نظامی را در اختیار این متحد خود قرار دهد تا مردم آن کشور بتوانند به نحو شایسته و سر بلندی با مزدوران خارجی و متحدین آن ها، یعنی سازمان نظامی ناتو تا پیروزی نهای مقابله کنند .

حزب کمونیست روسیه از دولت خود می خواهد، بعنوان عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را جهت محکوم کردن حمله هوایی اسرییل به سوریه و خصوصا لبنان را تنظیم و ارایه کند .

سوریه یکی از تازه ترین قربانیان نظامی گری آمریکاست. این کشور ارتباط مستقمی با منافع ملی ما دارد و روسیه نباید در مورد حوادث خونین این کشور چشمان خود را ببندد .

 اگر در سال های پس از اتحاد شوروی، روسیه اقدامات لازم را در جهت حفط  مرزهای خود ومنافع ملی اندیشیده بود، چهره جهان می توانست شکل دگر گون شده آن چیزی باشد که  امروز وجود دارد .

جمهوری عربی سوریه متحد ماست و ما موظف به پشتبانی از این دوست و متحد خود می باشیم .

 

هشتم ماه مای 2013

سرویس مطبوعتی حزب کمونیست روسیه

 

 

 

                        راه توده  40    26 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت