راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ورود ارتش ونزویلا به  مبارزه با تبهکاران

محاصره ضد انقلاب

در ونزوئلا

گریز ناپذیر شد

صادق پایدار

 
 

 

در سال های پس از قرار گرفتن "هوگو چاوز" رئیس جمهور فقید ونزویلا بر کرسی ریاست جمهوری این کشور آمریکای لاتین، امریکا روش های متفاوتی را به کار برد تا آب رفته را به جوی منافع کارتل های نفتی جهانی در ونزوئلا باز گرداند. کارتل های نفتی امپریالیستی همواره تا قبل از به قدرت رسیدن چاوز یکه تاز میدان سیاست و اقتصاد این کشور نفت خیز آمریکای لاتین بودند.

از آن جایی که شگرد های کودتایی نتوانست حکومت "مطلوب" را برای آمریکا محقق گرداند و آب رفته را به جوی بازگرداند آن ها تمام تلاش خود را به کار بردند تا توسط باندهای تبهکار امنیت اجتماعی را در ونزوئلا مختل کرده و عنوان کنند که دولت ونزویلا قادر به حفظ جان و مال مردم نیست.

ملی کردن صنعت نفت ونزویلا توسط هوگو چاوز و دولت او بزرگ ترین ضربه ای بود که آمریکا توسط انقلابیون "بلواری" به رهبری چاوز دریافت کرد. به همین مناسبت تا امروز که "بلواری ها"  توانسته اند حفظ حکومت کنند، آمریکا با همدستان داخلی خود در این کشور دسته های تروریسم را به جان مردم انداخته است.

اخیرا رئیس جمهور جدید ونزویلا "نیکولاس مادورو" طی فرمانی از ارتش این کشور خواست تا در برخی از محلات شهر کاراکاس - پایتخت این کشور- و محله های اطراف آن مستقر شده و امنیت مردم را تامین کند. حدود سه هزار افسر و سرباز ارتش موظف شده اند تا نه تنها در محله های فقیر نشین با تبهکاران و مزدوران مقابه کنند، بلکه در محله های همجوار شهر کاراکاس محلی که "انریکه کاپریلس" شکست خورده در انتخابات گذشته و مخالف  دولت ساکن می باشد به گشت بزنند.

طبق برآورد کارشناسان اجتماعی ونزویلا، آمارهای جرم و جنایت در سال 2012 میلادی 14 در صد افزایش داشته است. در این سال بیش از 21 هزار نفر در ونزویلا به قتل رسیده اند که از هر صد هزار نفر نسبت به جمعیت این کشور 73 نفر به دست مزدوران کشته شده اند. دزدی و راهزنی و آدمکشی مهم ترین معضل اجتماعی دولت بولیواری است و دولت تازه این کشور تصمیم گرفته تا با استقرار واحد هایی از ارتش درمناطقی که بیشرین جرایم جنایی در انها اتفاق می افتد امنیت اجتماعی را برقرار نماید .

به نظر کارشناسان اجتماعی دولت ونزویلا خطرناک ترین منطقه ای که بیشترین عملیات تبهکارانه در آن جا سازماندهی و اجرا می شود محل اسقرار مخالفین دولت به رهبری "انریکه کاپریلس" کاندیدای شکست خورده ریاست جمهوری است . یعنی محله ای ثروتمند نشین .

در ارتباط با دادن وظیفه به ارتش جهت مبارزه با جرم و جنایت مدافعان حقوق بشر در ونزویلا اظهار نظر دوگانه ای را بیان کرده اند . گروهی آن را اقدامی جهت جلوگیری از دزدی و آدم کشی و گروهی آن را نقض آزادی های فردی قلمداد کرده اند.

 

 

 

                        راه توده  40    26 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت