راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اول ماه مه در مسکو

 
 

 بمناسبت اول ماه مه روز جهانی اتحاد و همبستگی زحمتکشان، در سراسر روسیه مراسم جشن و راهپیمایی برگزار شد که گزارش های تصویری آن از شبکه های تلویزیونی روسیه بصورت مفصل پخش شد. در مسکو این مراسم با فراخوان حزب کمونیست روسیه با شرکت بیش از یکصد هزار نفر برپا شد . محل فراخوان میدان " اول ماه مه " بود. بموجب گزارش تلویزیون مسکو حضور گسترده مردم چنان بود که از اوایل روز مردم از خیابان های ورود به این محل سرازیر شده بودند . در این گرد هم آیی رهبران حزب کمونیست، نمایندگان کارگران، زنان، شرکت کنندگان در جنگ میهنی، قهرمانان کار و جوانان کمونیست سخنرانی های پر شوری ایراد کردند .
پس از این مراسم، جمعیت با پیشآهنگی رهبر حزب کمونیست روسیه " گنادی زوگانف " و اعضای رهبری حزب به طرف میدان سرخ مسکو راه افتادند تا یک بار دیگر با لنین در چنین روزی تجدید پیمان کنند . بر روی برخی از پارچه هایی که توسط راهپیمایان حمل می شد نوشته شده بود:
پوتین - مدویدیف برای وحدت ملی روسیه و دستیابی کشور به مقام شایسته اش در جهان استعفا دهید.
برای اولین بار تلویزیون دولتی روسیه از ابتدای روز تا انتهای مراسم این میتینگ و راهپیمایی را پوشش خبری مستقیم داد .
در برنامه دیگری تلویزیون روسیه جمعیتی را نشان داد که "ولادمیر پوتین به تعدادی از نمایندگان کارگری روسیه مدال های مشابه زمان اتحاد شوروی اعطا کرد .

 

 

 

                        راه توده  405     12 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت