راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قطعنامه ای

که معنای

سرکوب میدهد

 
 

 

پنج شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل باصدور قطعنامه ای ماموریت این سازمان در صحرای غربی را تمدید کرد. در این قطعنامه در واقع یک کلمه درباره حمایت از مکانیزم لازم برای نظارت بر حقوق بشر در صحرای غربی گفته نشده است. بلافاصله پس از این تصمیم، سرکوب خشونتبار تظاهرات مردم در منطقه "لاایونه" که خواهان احترام به حق تعیین سرنوشت خود در مستعمره سابق اسپانیا هستند و بطور غیر قانونی توسط مراکش اشغال شده توسط نیروهای پلیس مراکش اغاز شد.

سازمان های طرفدار حقوق بشر منطقه معتقدند که واشنگتن صحرای غربی را به پادشاه مراکش واگذار کرده است. ایالات متحده سرانجام تصمیم گرفته که برای جلب رضایت اعلیحضرت "محمد ششم" پادشاه مراکش "مغرب" نظارت خود را بر رعایت حقوق بشر در صحرای غربی کاهش دهد. این منطقه وسیعی از مستعمرات اسپانیا بود که در سال 1975 بطور غیر قانونی توسط پادشاه مراکش اشغال شد .

در قعطنامه سازمان ملل به نیروهای سازمان ملل ماموریت داده می شود تا یک رفراندم درباره "تمدید و تشدید نظارت برحقوق بشر" در منطقه صحرای غربی برگزار کنند. با وجود گزارش های مکرری که از طرف سازمان‌های غیردولتی در منطقه درباره نقض حقوق بشر به سازمان ملل ارائه شده است امریکا حاضر به پذیرش استقرار و نظارت نیروهای سازمان ملل در منطقه صحرای غربی نشد. سازمان های غیردولتی به نوبه خود از واکنش ایالات متحده ابراز تاسف کردند و این اقدام را عقب نشینی امریکا در مقابل مراکش ارزیابی کردند. احمد بخاری نماینده پولیساریو در سازمان ملل در مورد پیش نویس قطعنامه رقیقی که از ابتکارات امریکاست گفت: "اقدام امریکا در تاریخ ثبت میشود". وی افزود "اکنون چهره واقعی مراکش و کسانی که فکر میکنند مفهوم" حقوق بشر" را کشف کرده اند برای جهانیان روشن است". در واقع محمد ششم حمایت هواداران خود را برای گریز از مجازات نقض حقوق بشر خرید و اکنون نه نیروهای سازمان ملل نظارتی برجنایات او در منطقه صحرای غربی دارند و نه به وضعیت اردوگاه موجود در نزدیکی" تیندوف " که زیرنظر افسران سرکوبگر است توجهی میشود. نادیده گرفتن توصیه های دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر شکنجه در مراکش "خوان مندز" یک بار دیگر مردم صحرا را بی دفاع گذاشت. قطعنامه 2099 صرفا ادعا کرده که وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغال شده توسط مراکش بهبود یافته است. افسران اعلیحضرت هنوز هم در کمال آسودگی به شکنجه خود ادامه می دهند.

 

 

 

                        راه توده  405     12 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت