راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه حزب کمونیست روسیه

اشغال "مالی"

برای تسلط

بر معادن "اورانیوم"

 
 

بخش روابط بین الملل حزب کمونیست روسیه در ارتباط با حمله نظامی فرانسه به کشور مالی اطلاعیه ای در تاریخ 29.01.2013 بدین شرح  منتشر کرد :

 

مالی یکی از اولین کشورهای آفریقایی است که در دهه 60 میلادی قرن گذشته توانست استقلال خود  را به دست آورد. در آن زمان حکومت اتحاد شوروی اولین دولتی بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت .

خبر حمله نظامی به این کشور آفریقایی توسط فرانسه، نشان می دهد که سازمان نطامی ناتو همچنان به وظیفه تجاوز گرانه و ژاندارمی خود در جای تا جای جهان مشغول است.

در همین خصوص دولت آمریکا فریبکارانه اطلاعیه صادر کرد و شرکت نیروهای نطامی خود را در عملیات ناتو در کشور مالی انکار کرد. بر همگان  روشن است که در سازمان نظامی ناتو دولت آمریکا نقش هدایت کننده و رهبری  دارد و در به کنترل در آوردن مواد معدنی در آفریقا سهمی بیش از دیگران به دست می آورد . آمریکا نمی تواند از نفت لیبی و معادن اورانیوم مالی چشم بپوشد.

ناتو ادعا می کند برای رهایی مردم مالی از شر القاعده و اسلامیست های شرور به این کشور نیروی نظامی فرستاده است. این ادعای فریب کارانه و بی پایه و اساس را چگونه می توان باور داشت  زمانی که همین سازمان از عملیات نظامی القاعده و دیگر شورشیان و باندیت ها برای تخریب و کشتار بی رحمانه مردم در سوریه حمایت میکند و همه گونه امکانات تسلیحاتی و لوژستیکی در اختیار آنان قرار می دهد .

رویداد های مالی نشان از آن دارد که خواه نا خواه نا آرامی ها و جنگ و آدم کشی به کشورهای همسایه سرایت خواهد کرد و در پشت این آتش افروزی ها و حوادث ضد انسانی، انحصارات امپریالیستی و نیرو های نظامی آن ها صف کشیده اند .

 

سایت حزب کمونیست روسیه

 

 

 

 

                        راه توده  395     16 بهمن ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت