راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فیسبوک آرشیو
راه توده با 10 مقاله

به روز شد!

 

 

 

آرشیو فیسبوک راه توده با مطالب زیر به روز شد:
 
1- ما از انقلاب دفاع کردیم نه از حاکمیت ارتجاع!
(اطلاعاتی که برای نخستین بار و به قلم نورالدین کیانوری منتشر می‌شود:
پس از حمله عراق به ایران، کیانوری به دعوت بنی‌صدر،
در شورای‌عالی دفاع کشور کرد!)
2- از میان گفته ها و نظرات "کیانوری" در چاپ جدید " گفتگو با تاریخ"
3-  میخ آهنین استدلال های حزب نرفت به گوش سنگ حاکمیت جمهوری اسلامی
4-  مراسم یادبود کیانوری در تهران ـ یک لحظه نباید صحنه عملی مبارزه را ترک کرد
5-  برخی یادداشت های روزانه زنده یاد نورالدین کیانورری، پیام دوم خرداد با میخ آهنین هم نرفت به گوش حاکمیت!
6-  پیش روی مخالفان آزادی با جنگ کردستان آغاز شد (مردم شماره 62 مهر ماه 1358)
 
محمدعلی عمویی
 
1- خیانت به سوسیالیسم
2-  جنبش سبز در انتظار پیوند با اعتراضات کارگری
3-  گفتگوی لاله رشیدی قادر با محمدعلی عمویی
4- ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد واقعا موجب نگرانی است
5-  دریغ و افسوس که احسان طبری فرصت نیافت!
6-  مدعیانی بنام ملیون پشت سنگر 6 دهه انکار واقعیات
7-  زمینه سازان کودتا در کابینه مصدق
8-  شرایط برای ائتلاف بزرگ فراهم شده است!
9-  جنبش کارگری ایران در مرحله تکامل آگاهی طبقاتی است
10-  فدرالیسم در ایران می تواند، نظام پاسخگوی حقوق خلق ها باشد

 

 

 

                        راه توده  398     7 اسفند ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت